Rezerwa celowa (129 tys. zł.) – konsultacje z mieszkańcami

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Dziesiąta !!!

W dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36 odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można zgłosić propozycje dotyczące wydatków z funduszy będących w dyspozycji dzielnicowego samorządu. Co roku Prezydent Miasta Lublin przyznaje dzielnicom miasta środki z rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta. W roku 2015 samorząd dzielnicy Dziesiąta dysponuje kwotą 129.000 zł.
Celem spotkania jest umożliwienie mieszkańcom, a także podmiotom funkcjonującym na naszej dzielnicy zgłoszenie (np. placówkom oświatowym, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom oświatowym) swoich propozycji dotyczących realizacji zadań na obszarze dzielnicy Dziesiąta. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone w szczególności na:
– przebudowę i remonty dróg wewnętrznych,
– chodników i schodów,
– budowę parkingów i zatok parkingowych,
– wykonanie i zakup wiat przystankowych,
– budowę i modernizację placów zabaw, zieleńców, małej architektury ogrodowej,
– zagospodarowanie skwerów,
– ogrodzenia,
– remonty i modernizacje boisk oraz infrastruktury sportowej,
– budowy i modernizacje oświetlenia ulic i placów,
– organizację festynów i zajęć sportowo – rekreacyjnych,
– zakup wyposażenia dla placówek oświatowych.
Propozycje wydatkowania środków z rezerwy celowej można zgłaszać osobiście podczas spotkania, pisemnie na adres siedziby Rady, a także mailowo na adres: radadziesiata@gmail.com w terminie do 9 lutego 2015 r.
Odnośnie zadań o charakterze remontowo – inwestycyjnym, wyjaśniamy, że przedmiotem wniosków mogą być wyłącznie takie zadania, które będą realizowane na gruntach lub obiektach miejskich.
Zadania wybrane spośród zgłoszonych, zostaną przekazane do realizacji po uzgodnieniu możliwości ich realizacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin oraz po ich zatwierdzeniu przez Radę Dzielnicy Dziesiąta na posiedzeniu planowanym na 17 lutego 2015 r.

Zapraszam do współpracy,

Jacek Woźniak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dziesiąta

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta na Facebooku.

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Rada Dzielnicy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s