Sprawozdanie z XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

W posiedzeniu wzięło udział w sumie 15 radnych dzielnicy, 1 radny miejski (Piotr Popiel) oraz dwoje gości.

Gość posiedzenia przedstawił wniosek mieszkańców ulicy Pawiej w sprawie remontu tej ulicy. Mieszkańcy chcą by ulica została zwężona do jednego pasa argumentując to tym, że na moście przez Czerniejówkę jest po jednym pasie w każdym kierunku, więc bezsasadne jest utrzymywanie dwóch pasów na odcinku kilkuset metrów. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie przestrzeni chodnikowej.
Rada Dzielnicy przychyliła się do wniosku mieszkańców.

Rada Dzielnicy ogłosiła sposób wnioskowania do rady w celu rozdysponowania rezerwy budżetowej; w tym roku także obowiązywać będzie formularz, którego wzór Rada opublikowala na portalu Facebook.

Na posiedzeniu można się było dowiedzieć, że reprezentantem dzielnicy Dziesiąta do Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Lublin jest Marcin Krupiński.

Harmonogram posiedzeń na 2018 rok:
11 kwietnia;
9 maja;
13 czerwca;
12 września;
14 listopada.


Szymon Furmanaik

Advertisements

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 31 marca 18:00

Dnia 31 marca o godz. 18.00, jak zawsze, w siedzibie administracji os. im. Kruczkowskiego przy ul. Kruczkowskiego 22. Przedmiotem posiedzenia będzie m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2014 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony rok.

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta profil na Facebooku

Informacje z posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta

Moje zapytanie:

Dzień dobry,
poproszę o sprawozdanie (może to być protokół, ale nie musi) i porządek posiedzenia z ostatniego Posiedzenia Rady.

Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta będzie brała udział w informowaniu o Budżecie Obywatelskim?
Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta planuje składać projekty do Budżetu Obywatelskiego (jeśli tak to jakie)?

z poważaniem
Szymon Furmaniak

Odpowiedź Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta:

Witam.

W załączeniu przesyłam porządek obrad ostatniego posiedzenia. Protokołu jeszcze nie ma (projekt protokołu staje się oficjalnym dokumentem po zatwierdzeniu przez radę na następnym posiedzeniu), ale w kilku słowach przedstawiam jakie sprawy poruszono na ostatnim posiedzeniu:
– przyjęto absolutorium dla zarządu dzielnicy za rok 2013,
– zatwierdzono zmiany w zadaniach zgłoszonych do realizacji ze środków rezerwy celowej będących w dyspozycji rady dzielnicy w bieżącym roku: zwiększono wykonanie dwóch miejsc postojowych o kwotę 4 tys. zł, 23 tys. zł przekazano na przebudowę chodnika i miejsca postojowe na ul. Kochanowskiego (treść uchwały w załączeniu),
– informacja o budżecie obywatelskim, przyjęto, że Rada zaangażuje się w 2 – 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego ale takie, które są zgodne z wnioskami do budżetu składanymi przez radę (mam informację, że SP nr 2 i VI LO przygotowują się do zgłoszenia remontu swoich boisk przyszkolnych, co jest zgodne z wnioskami RDD do budżetu miasta). Poza tym oczywiście każdy członek rady jako mieszkaniec dzielnicy będzie mógł zaangażować się w każde inne działanie wybrane przez siebie,
– informacja o “Aktywnej wiośnie na Dziesiątej”,
– zgłoszono sprawy różne: problem z hodowlą gołębi w zabudowie mieszkalnej, problem bałaganu na posesji na skrzyżowaniu Zemborzycka/Słowackiego, bałagan wzdłuż ogródków działkowych wzdłuż ul. Mickiewicza, potrzeba wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (na wysokości Biedronki) itp.

Jeśli chodzi o udział w informowaniu o budżecie obywatelskim, to informuję, że miasto prowadzi ogólnomiejską akcję informacyjną w oparciu o sieć filii MBP. Na naszej dzielnicy wyznaczone zostały filia przy ul. Kunickiego 89 oraz filia przy ul. Kruczkowskiego 14. Według mnie nie ma potrzeby dublowania zadań filii MBP. Natomiast jak najbardziej trzeba zachęcić mieszkańców, żeby dotarli do tych filii i zainteresowali się budżetem obywatelskim. W tym zakresie jak najbardziej widzę rolę RDD i rada podejmie takie działania. Więcej informacji o budżecie obywatelskim pod linkiem: http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=212257

Jeśli chodzi o składanie projektów do budżetu obywatelskiego, to częściowo wyżej udzieliłem już odpowiedzi. Ja osobiście koncepcję budżetu obywatelskiego rozumiem w ten sposób, że jest on skierowany bezpośrednio do mieszkańców miasta, po to żeby mogli zgłosić swoje wnioski i potrzeby bezpośrednio , bez żadnych ciał pośredniczących. Rada dzielnicy ma swoje kanały zgłaszania i realizacji zadań na terenie dzielnicy (środki w ramach rezerwy budżetowej, zgłaszanie wniosków do budżetu miasta), a mieszkańcy dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskują swój bezpośredni kanał zgłaszania i realizacji zadań. Oczywiście oba te kanały nie powinny być ze sobą sprzeczne i konkurować ze sobą, raczej powinny się uzupełniać. Ja rolę samorządu dzielnicy widzę w taki sposób, że wspiera on inicjatywę mieszkańców (np. wsparcie w zbieraniu podpisów, wsparcie przy głosowaniu na wnioski), najlepiej takich zadań, które są zbieżne z wnioskami rady do budżetu, ale też każdy członek rady może zaangażować się popieranie innych wniosków. Jeśli wskazane wyżej szkoły zgłoszą do projektu modernizację swoich boisk, to uważam za słuszne, aby RDD je poparła i zaangażowała się w ich promocję, ponieważ zadania dotyczą dużej grupy mieszkańców dzielnicy i w zdecydowany sposób poprawią jakość nauki.

Pozdrawiam

Marcin Krupiński.

XV Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 19.09.2013

Rutynowe posiedzenie odbyło się bez specjalnych emocji. W spokojnej atmosferze omówiono tematy spotkania.

Na posiedzenie przybyła m.in. przedstawicielka mieszkańców ul. Słowackiego z apelem o stworzenie kanalizacji burzowej, gdyż aktualnie po każdym większym deszczu ulica jest zalana, a przejeżdżające tą ulicą auta rozlewają wodę na trawniki i chodniki.
Przewodniczący Zarządu – Marcin Krupiński, zaapelował do mieszkańców, aby zorganizowali listę poparcia tej sprawy, co dobrze wygląda w urzędzie i ma ponoć jakąś moc sprawczą.

Drugim gościem przybyłym na spotkanie była pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Pani Iwonna Szołno, która zaapelowała do Rady o poparcie jej starań o środki finansowe na remont bursy nr 7 (wcześniej internat przyszkolny), która jest w fatalnym stanie.
Radni oczywiście przedstawią Radnym Miejskim swoje poparcie dla sprawy Pani Dyrektor.

Ważnym tematem posiedzenia była sprawa sortowni śmieci MPO-Sita, na którą skarżą się mieszkańcy osiedla im. Kruczkowskiego. Sprawa jest znana Radnym Dzielnicowym i Radnym Miejskim, opisywana też była przez media. O problemie tym wiedzą także struktury miejskie.
Jedna z Radnych Dzielnicowych skarciła Radnego Daniewskiego, jako reprezentanta Rady Miasta, że zmienili strukturę organizacyjną obiektu (internatu/bursy) nie zapewniając wcześniej odpowiednich warunków do jego użytkowania.

26 września rusza akcja Aktywna Jesień na Dziesiątej.

Do programu Kulturalna Dziesiąta zakwalifikowały się cztery szkoły.

30 września rusza projekt “Roztańczona Dziesiąta”.

2013-09-19-4571W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych Dzielnicowych i 5 gości w tym: Pani Dyrektor Iwonna Szołno, przedstawicielka mieszkańców z ul. Słowackiego, Radni Miejscy: Leszek Daniewski i Tomasz Pitucha.

Sprawozdanie z XII Posiedzenia Rady – 18.04.2013

W dniu 18.04.2013 odbyło się spotkanie autorskie z Ireną Ciesielską-Piech w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego. Poetka jest mieszkanką Lublina i Dziesiątej, pisze o naszym mieście. Radni Dzielnicy (z inicjatywy komisji kultury) zasugerowali Prezydentowi Miasta by odznaczył mieszkankę za Jej wkład w kulturę Koziego Grodu – co miało miejsce właśnie na tym spotkaniu; na którym oczywiście byli obecni Radni Dzielnicy.

W Posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta wzięło udział 13 radnych oraz dwóch gości (Radny Miejski Tomasz Pitucha i ja). Radny usprawiedliwił nieobecność Beaty Stepaniuk, która chciała wziąć udział w posiedzeniu, ale musiała pozostać w tym czasie w Ratuszu.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy – Marcin Krupiński – przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu od poprzedniego posiedzenia:

 • podjęcie działań w związku z podziałem rezerwy celowej;
 • formalności związane ze zgłoszeniem nasadzeń;
 • spotkanie z Wydziałem Dróg i Mostów oraz zarządcą nieruchomości firmą KSJ w sprawie ul. Nowy Świat (remont ulicy, dodanie pasa rowerowego, zmiana miejsc przystanków i przejść dla pieszych) i ul. Mickiewicza (remont nawierzchni i chyba dodanie miejsc parkingowych – dokładnie nie pamiętam);
 • spotkanie z WDiM w sprawie ul. Dunikowskiego (budowa ulicy) i ul. Kruczkowskiego (remont chodników – po obu stronach ulicy);
 • przyjęcie skargi mieszkańca ul. Leśnej, który zgłosił problem poruszania się ciężkiego sprzętu (okazuje się, że firma budowlana ma pozwolenie na poruszanie się tego sprzętu i mieszkańcy są skazani na tymczasowe niedogodności);
 • spotkanie ze służbami porządkowymi (Policja Miejska i Wojewódzka, Straż Miejska) w sprawie ul. Kunickiego, na której to stan bezpieczeństwa jest nadal niezadowalający (opinia Policji);
 • spotkanie w sprawie wniosku o zmianę statutu Rad Dzielnic;

Odbył się audyt w szkołach na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Na tym spotkaniu obecny był Przewodniczący Rady pan Jacek Woźniak.

Komisja Inwestycji:

 • pomoc komitetowi obywatelskiemu ul. Morcinka (Kopernika-Kraszewskiego) – to jeden z pierwszych komitetów, którym Rada pomaga(od 2007r.), ale niestety nie może on dojść do skutku, ostatnio dokumentacja się przedawniła i cały proces trzeba zacząć od nowa;
 • łącznik przy ul. Słowackiego (z Pułaskiego są dwa, bliżej Zemborzyckiej i przy Przybylskiego – a nie wiem o który chodzi) ma już prawie gotową dokumentację;
 • MPWiK ogłosił przetarg na działania przy ulicach Zacisznej i Śliskiej, ale został on uniewazniony;
 • Zemborzycka za około miesiąc doczeka się ogłoszenia przetargu;
 • Świętochowskiego także czeka na ogłoszenie przetargu.

Jednym z głównych punktów Posiedzenia było udzielenie absolutorium dla Zarządu Rady za rok 2012. Działalność Zarządu w ubiegłym roku można poznać poprzez dokument na Facebooku. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość działań Zarządu Rady. Rada Dzielnicy udzieliła absolutorium Zarządowi.

Dom Kultury Bronowice koordynuje konkursy inicjatyw kulturalnych na obszarze dzielnicy Dziesiątej i do 26 kwietnia można składać wnioski na dofinansowanie.

Mieszkańcy ul. Matejki spotkali się z wiceprezydentem Kalinowskim w sprawie remontu chodników na całej długości ulicy. Póki co nie ma jednak na to pieniędzy. Także chodnik zostanie wyremontowany tylko w części, na którą pieniądze wyłoży Rada Dzielnicy.

Jeden z punktów posiedzenia Rady dotyczył ul. Nowy Świat. Przewodniczący Zarządu – Marcin Krupiński – zwrócił uwagę, że konsultacje projektów nie przebiegały tak jak by sobie tego życzył. Rada ma nadal kilka propozycji zmian w projekcie – dotyczą one przede wszystkim przystanków i przejść dla pieszych.
Rada prawdopodobnie jednak nie podejmie żadnych kroków negatywnych wobec Wydziału Dróg i Mostów w kontekście ul. Nowy Świat by inwestycja ta odbyła się jak najszybciej.
Rada chciała też stworzyć lewoskręt w ul. Smoluchowskiego kosztem pasa rowerowego (po stronie południowej ul. Nowy Świat) co wg WDiM/projektanta jest złym pomysłem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje festyn dla dzieci i młodzieży. Niestety instytucja ta nie ma środków na tego typu imprezy dlatego zwraca się z prośbą o wsparcie, finansowe bądź rzeczowe (napoje, dania, ciasta). W tej sprawie należy się kontaktować z Radną Angeliką Bernadetą Sadurską-Siedlecką.