Bilety komunikacji miejskiej mają podrożeć. Prezydent ogłosił projekt podwyżki cen

Podwyżek cen unikną tylko posiadacze Lubelskiej Karty Miejskiej

Karta miejska, po którą już można się zgłaszać, przysługuje głównie osobom płacącym w Lublinie podatki […]

Podwyżka zaboli m.in. przyjezdnych studentów, którzy nie pracują i nie mają dochodów, więc nie mogą się rozliczać z podatku dochodowego w Lublinie, choćby nawet chcieli. Więcej za komunikację mają też płacić mieszkańcy ościennych miejscowości, którzy pracują w Lublinie, ale płacą podatki w swoich gminach. Dotyczy to również uczniów dojeżdżających do szkół średnich spoza miasta, o ile ich rodzice nie płacą w mieście podatków.

Nie zmienią się ceny biletów jednorazowych, nie podrożeje również bilet rodzinny roczny za 10 zł dla rodzin wielodzietnych.

Informacje o tym jak uzyskać Lubelską Kartę Miejską: https://lublin.eu/lublin/karta-miejska/jak-uzyskac-lubelska-karte-miejska/

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-bilety-maja-podrozec-prezydent-oglosil-projekt-podwyzki-cen,n,1000273105.html

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji – m.in Kunickiego

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań, którego fundamentem jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji.

W ramach procesu rewitalizacji dobrze by było stworzyć przyjazną przestrzeń do wychodzenia z domu. Aktualnie ul. Kunickiego w początkowym biegu to jest ulica tranzytowa, gdzie mało kto po prostu przebywa. Widzimy tysiące samochodów, które tędy przejeżdżają, tysiące ludzi idących w tę lub inną stronę, ale w tej przestrzeni nie przebywają ludzie ot tak – żeby się spotkać, żeby odpocząć. Jedyne miejsca, gdzie ludzie spędzają więcej czasu to przystanki.


Okolica początkowego biegu ul. Kunickiego zdecydowanie potrzebuje więcej miejsca dla pieszych. Ławki w cieniu drzew, zieleń oddzielająca od ruchliwej ulicy. Wymiana nawierzchni chodników na zgodną ze Standardami Pieszymi – równe płyty chodnikowe, asfalt – tak by można było komfortowo jeździć na hulajnodze czy rolkach.


Ważne jest też by uspokoić ruch, pędzące samochody kompletnie nie zachęcają do tego by przebywać w towarzystwie ulicy. Mniej pasów ruchu ogólnego, za wydzielone pasy rowerowe (oddzielone krawężnikiem od pasa ruchu ogólnego) albo BUS-pasy. Wszystko po to by zmniejszyć hałas i poprawić skomunikowanie tego rejonu w zgodzie ze zrównoważonym transportem.


W bliskim sąsiedztwie ul. Kunickiego jest dolina rzeki Czerniejówki, której potencjał jest nieoceniony. Współczesne miasta wracają nad rzeki, tworząc między innymi bulwary. Po stronie Kośminka mamy przestrzenie do rekreacji, zabawy i spotkania. Ważne jest, by była to przestrzeń urządzona wysokiej jakości.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób. Odbędzie się ono 7 września o godzinie 16.30 w Ratuszu, w sali nr 2. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w warsztatach z pisania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Praktyczne szkolenie w formule on-line przewidziano 14 września o godzinie 18.00 (zgłoszenia do 9 września na adres rewitalizacja@lublin.eu).

Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie i zgłosić sugestie do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.lublin.eu w zakładce Rewitalizacja oraz do pobrania w formacie dokumentu tekstowego, drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@lublin.eu, przesyłając na adres: Biuro Rewitalizacji i Klimatu, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, lub składając osobiście w siedzibie Biura Rewitalizacji i Klimatu, ul. Zana 38 (piętro VI, pokój 606).

Więcej informacji: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace/konsultacje-spoleczne-gminnego-programu-rewitalizacji,104,692,1.html

,,Walka ze smogiem” – akcja edukacyjno – informacyjna skierowana do mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt: ,,Walka ze smogiem” – akcja edukacyjno – informacyjna skierowana do mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

W 2020 roku na realizację zadania publicznego w akresie ekologii, dziedzictwaprzyrodniczego i ochrony zwierząt zaplanowano w budżecie Miasta Lublin kwotę 13 000zł.

Więcej informacji: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/konkursy/2020/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-dziedzictwa-przyrodniczego-i-ochrony-zwierzat-walka-ze-smogiem-akcja-edukacyjno-informacyjna-skierowana-do-mieszkancow-dzielnicy-dziesiata-w-lublinie,278,27819,2.html

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030 – Uchwała Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 322/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”

To prawdopodobnie jeden z najważniejszych aktualnie dokumentów miejskich. Kompleksowo podchodząc do różnych obszarów miejskich, które mają znaczenie w sytuacji zmian klimatu.

Cała uchwała ma ponad 350 stron, ale kluczowych jest pierszych 110, dla osób które mają mało czasu polecam strony 45-60, czyli punkt 5.Diagnoza, mowa jest tutaj o zagrożeniach, punktach wrażliwych, sytuacjach o dużym ryzyku i ewentualnych szansach.

Uchwała nr 322IX2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 wrzesnia 2019 w sprawie przyjęcia Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030

Dokument dostępny pod adresem: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-ix-z-dnia-05-09-2019/uchwala-nr-322ix2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-5-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-planu-adaptacji-do-zmian-klimatu-miasta-lublin-do-roku-2030,22,27746,2.html?fbclid=IwAR1Nk-GCAqmSHCZ5ciE-CfwHlKpNXJLHZxBI3y7VuVhKFTfESZKG4yy7c7g

Lubelska Karta Miejska – nowy program dla mieszkańców

Zniżki na usługi gminy będą faktycznie czymś atrakcyjnym, gdy te usługi będą na wysokim poziomie. Dając zniżkę na bilety autobusowe, gdy komunikacja miejska działa fatalnie Krzysztof Żuk nikogo nie zachęci.

Miasto rozwijające się w sposób zrównoważony, oferując wysokiej jakości usługi publiczne oraz wysokiej jakości przestrzeń będzie przyciągało nowych mieszkańców.

Natomiast podnoszenie cen biletów dla osób spoza Lublina, to zmniejszanie atrakcyjności komunikacji miejskiej dla przyjezdnych, co może skłonić ich do przyjazdu autem, którym zakorkują Lublin.

Mieszkańcy, którzy płacą podatki w Lublinie, skorzystają z nowego programu lojalnościowego, który wprowadzi zniżki m.in. w usługach miejskich. Uchwała wprowadzająca „Lubelską Kartę Miejską” trafi pod obrady Rady Miasta Lublin jeszcze w lutym.

– Lubelska Karta Miejska to, obok loterii Rozlicz PIT w Lublinie i dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkoli, kolejny miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie. Dzięki miejskiej karcie osoby te będą mogły korzystać z ulg, m.in. w transporcie publicznym, a także w kulturze, sporcie czy edukacji. Istnienie takiego systemu przyczyni się do wzrostu dochodów miasta, ponieważ wpływy z PIT to aż 1/4 wszystkich środków w budżecie Lublina. Lubelska Karta Miejska to również sposób na budowanie więzi z miastem, a także pozyskiwanie nowych mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ideą uchwały jest określenie głównych celów, obszarów, a także osób uprawnionych do korzystania z Lubelskiej Karty Miejskiej. Do Programu mogą przystąpić wszystkie osoby zamieszkałe w Lublinie, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Lublin, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód. Programem objęte są także osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, a także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu będą włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku nauki do 25. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej.

Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej uprawni do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi i produkty oferowane przez partnerów w takich obszarach jak: komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania, kultura, sport, rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia, handel oraz usługi.

Lubelska Karta Miejska będzie dokumentem imiennym z fotografią, wydawanym na wniosek osoby zainteresowanej, rodzica/opiekuna lub osoby uprawnionej. Procedura wydawania Karty, jej ważności oraz wymaganych dokumentów zostanie określona przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia. Podobnie, szczegółowy zakres oferowanych zniżek, ulg i uprawnień w ramach Programu, zostanie określony odrębnymi dokumentami.

Obecnie Zarząd Transportu Miejskiego pracuje już nad stworzeniem nowej taryfy opłat za przejazdy komunikacją miejską. Ma ona zróżnicować wysokość opłat dla osób mieszkających
i rozliczających PIT w Lublinie oraz dla tych, które mieszkają w sąsiednich gminach, ale tutaj pracują czy uczą się, korzystając przy tym z miejskiej infrastruktury i transportu publicznego. Propozycja nowej taryfy trafi w formie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Lublin w II kwartale 2020 r.

Rusza druga edycja akcji Rozlicz PIT w Lublinie, w której wszyscy mieszkańcy, którzy w rocznym rozliczeniu PIT wpiszą Miasto Lublin, będą mogli wziąć udział w loterii, w której główną nagrodą jest samochód hybrydowy. W związku z wydłużeniem procedury wyboru operatora i uzyskania zgody na organizację loterii, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń planowane jest od 9 marca.

Źródła:
https://www.ztm.lublin.eu/pl/aktualnosci/lubelska-karta-miejska-nowy-program-dla-mieszkancow.html
https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/lubelska-karta-miejska-nowy-program-dla-mieszkancow,118,464,1.html

Nowe narzędzia walki ze smogiem

W ramach programu ograniczania niskiej emisji w 2020 roku przeznaczyliśmy kolejny 1 mln zł na wymianę pieców. Przypomnę, że tylko w 2019 r. zlikwidowaliśmy 168 pieców i kotłów, a od początku funkcjonowania programu (2013 r.) w ramach kwoty 3 mln zł wymieniliśmy ponad 500 pieców.

Nadal nie wiemy ile jest pieców węglowych najgorszej jakości tzw. kopciuchów, może być ich kilka, a nawet kilkanaście tysięcy.
Każdy wymieniony piec to sukces, ale 1mln zł. w Lublinie ma się nijak do prawie 200mln, które wydaje Kraków na to samo działanie.

Obecnie LPEC prowadzi rozpoznanie rynku pod kątem zainteresowania usługą dostawy ciepła systemowego w dzielnicach Węglin Południowy i Sławinek.

Na posiedzeniach Rady Dzielnicy Dziesiąta w 2019 r., ale prawdopodobnie też w 2018 r. rozmawialiśmy o tym, że wiele osób z Dziesiątej byłoby zainteresowanych podłączeniem swoich domów do sieci ciepłowniczej.
Elektrociepłownia Wrotków, jest przecież bardzo blisko nas.

W styczniu na budynku Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Lipowej zamontowano stację meteorologiczną wraz z pomiarem zanieczyszczeń PM 10 i PM 2,5 oraz oceną jakości powietrza.

Lokalizacja jest dość nietrafiona, podobnie jak czujnik na Obywatelskiej/Hirszfelda ten na Lipowej jest otoczony budynkami podłączonymi do sieci ciepłowniczej. Często jadąc od nas widać, że chmura dymu zatrzymuje się na wzniesieniu ul. Piłsudskiego.
Czekamy na czujnik na Dziesiątej np. na budynku VI Liceum przy Mickiewicza.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/nowe-narzedzia-walki-ze-smogiem,273,1945,1.html

Strategia rozwoju Lublina 2030 na Dziesiątej – 6 lutego 17:00 “Przystań”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, na którym będziemy rozmawiali o przyszłości miasta i dzielnicy. Spotkania te i wizja Lublina 2030 są wstępem do tworzenia przez miasto strategii na kolejne lata.

Spotkanie odbędzie się 06 lutego (czwartek), godz. 17:00–20:00 w Restauracji Przystań na ul. Kunickiego 143.

Zachęcamy do obecności.

Źródła:
https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/harmonogram-spotkan/?fbclid=IwAR1dfVnsdxjhBiwleLmXvydc9PXlhNytTaJaitfI6cemXJZCta-xH-70yvg
https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/

„Złap deszczówkę” – program dotacyjny dla mieszkańców

W 2020 roku Miasto planuje wprowadzić pilotażowy program dotacyjny dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Zainteresowani mieszkańcy otrzymają dofinansowanie do budowy systemów ogrodowych służących zatrzymywaniu wody deszczowej. Wsparcie obejmie przede wszystkim budowę naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych z kręgów betonowych oraz ogrodów deszczowych.

W ramach programu „Złap deszczówkę” dotacja może być udzielona na dofinansowanie:

kosztów zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych;
kosztów modernizacji istniejącej instalacji w celu podłączenia systemu do gromadzenia wody deszczowej.

O dotację będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Osoby niebędące właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości muszą posiadać zgodę właściciela nieruchomości na udział w Programie.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70 % kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł. Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie, zawieranej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia przez Urząd Miasta.

Zasady udzielania dotacji celowej „Złap deszczówkę” określi Rada Miasta Lublin w formie uchwały w lutym 2020 roku. Nabór do programu „Złap deszczówkę” zostanie ogłoszony pod koniec I kwartału br., po opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

To zdaje się jedno z niewielu działań, które Urząd Miasta podejmuje w ramach realizacji założeń Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/zlap-deszczowke-program-dotacyjny-dla-mieszkancow,114,464,1.html

Program Estetyka – bezpłatne konsultacje z ekspertami

Przypominamy o organizowanych przez Fundację konsultacjach, w ramach których możecie Państwo spotkać się z ekspertami z architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej i zyskać wsparcie oraz wiedzę w zakresie potrzeb na Państwa osiedlach/dzielnicach.
Organizowane konsultacje mogą stanowić wsparcie merytoryczne m.in. przy zbliżających się naborach do Zielonego Budżetu lub przy planowanych działaniach wobec terenów zieleni na dzielnicy.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳
Eksperci będą do Państwa dyspozycji w najbliższy CZWARTEK (22.08.2019) w godzinach 16:00-19:00.
Zapisy są dostępne przez formularz na stronie internetowej

✅ fundacjakrajobrazy.pl/program-estetyka/

Spotkania konsultacyjne mogą odbywać się w formie wizji lokalnej lub w biurze Fundacji Krajobrazy przy ulicy Cyruliczej 3 w Lublinie.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳
‼️Spotkania w ramach projektu będą trwały do września 2019 roku,
zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji.

69663985_1267885283374107_6407186603915083776_o