Category Archives: Urząd Miasta

Konsultacje: „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

7 listopada Lublin rozpoczyna konsultacje „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”. MPA określa działania adaptacyjne niezbędne do przystosowania miasta do zmian klimatu poprzez zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki oraz zwiększenie potencjału … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , , | Leave a comment

Konsultacje społeczne – Program ochrony środowiska przed hałasem

Od wtorku (23 października) ruszają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, jak również wnosić uwagi do rozwiązań zaproponowanych w programie do 12 listopada e-mailowo na adres … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , | Leave a comment

Dopisanie do spisu wyborców do 16 października

[Osoba, która] stale zamieszkuje w Lublinie, na swój pisemny wniosek złożony osobiście lub za pośrednictwem platformy ePUAP, wniesiony do Urzędu Miasta Lublin, dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego właściwego ze względu … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , | Leave a comment

Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 40

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 40 imienia Lubelskiego Lipca 1980, połączona z nadaniem sztandaru odbyła się 14 września 2018 r. Uczniowie nakreślili również atmosferę tamtych dni: “Byliśmy maleńką iskierką, która wznieciła wielki ogień w całej Polsce. Bez Lublina i nas, … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged | Leave a comment

Nie będzie doświetlenie skrzyżowania Dunikowskiego-Kruczkowskiego

Dziękujemy za kontakt za pomocą skrzynki dialogu społecznego. Na podstawie danych przekazanych przez ZDiM informujemy, że skrzyżowanie jest oświetlone prawidłowo tzn. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne dostawienie latarni na tym skrzyżowaniu byłoby inwestycją, która nie jest zaplanowana w budżecie. Natomiast … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged | Leave a comment

Rozpoczynamy konsultacje przyszłorocznego Programu Współpracy z NGO

Pierwsze spotkanie poświęcone mobilności aktywnej czyli sprawom poruszanym przez środowisko dbające o interesy rowerzystów i pieszych w Lublinie odbędzie się 13 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, sala 109, ul. Przechodnia 4 (Pałac Parysów). W spotkaniu weźmie … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , | Leave a comment

Bezpieczny senior na drodze – warsztaty

Pomimo tego, że Prezydent Żuk mówił, że “czas edukacji już minął” Urząd Miasta promuje warsztaty, to cieszy, może jednak Prezydent uznał, że Lublin nie jest tak przyjazny rowerzystom i trzeba w tej sprawie wiele zrobić? Miejmy taką nadzieję. Zapraszamy pieszych … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment