Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy 2019

Radę Dzielnicy Dziesiąta w VI kadencji tworzyć będą:

Rada Dzielnicy Dziesiata VI

Źródło: https://bip.lublin.eu/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-2019/protokoly-wynikow-wyborow-do-rad-dzielnic/protokoly-wynikow-wyborow-do-rad-dzielnic,3,27559,2.html?fbclid=IwAR3YtF82A3vVc0TDOPyZfqyQI6h2Z_Zu1gcVVw_rlf9qhsYTnwGVYjp2WQs

Advertisements

Sprawozdanie z XXVIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

Na posiedzeniu dyskutowano czy Rada Dzielnicy aktualnej kadencji powinna dysponować całą kwotą rezerwy celowej czy pozostawić część (np. połowę) “nowej” Radzie, która zostanie wybrana 10 marca.
Ostatecznie zdecydowano się na podział środków niemal równy połowie.

Podczas posiedzenia dyskutowano na co przeznaczyć środki i generalnie zgoda była by dokończyć zaczęte inwestycje. (Nie)stety zaczętych inwestycji jest wiele, także wybór jest trudny.
Ostatecznie drogą losowania zostały wyznaczone ulice Leśna i Kochanowskiego do kontynuacji prac remontowych.

Na posiedzeniu padła informacja, że prawdopodobnie na naszej dzielnicy powstanie Punkt Kultury i prawdopodobnie w miejscu dawnego salonu Renault-Nazaruk przy ul. Kunickiego 161.

Na Radzie przybyli zostali poinformowani też, że nowym Radnym Miejskim został Piotr Choduń, który obejmuje mandat w zastępstwie za Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, która została wiceprezydentką.

Poprosiłem Zarząd Rady Dzielnicy o swego rodzaju podsumowanie i listę najważniejszych inicjatyw, jakie podjęła Rada w kończącej się kadencji, by może taką informacją zachęcić mieszkanki i mieszkańców do większego zainteresowania wyborami do Rady Dzielnicy zaplanowanymi na 10 marca.

Wybory do Rad Dzielnic 2019 – spis osób kandydujących

Wybory do Rad Dzielnic odbędą się w dniu 10 marca 2019 r. w godz. 8:00 – 20:00.

Radni, którzy otrzymują mandat bez przeprowadzania wyborów z uwagi na to, że osób kandydujących zgłosiło się tyle ile przysługuje mandatów w obwodzie nr 1:
-Basińska Beata Ewa 54 l.zam. Lublin ul. Leśna
-Goc Halina Bronisława 64 l.zam. Lublin ul. Władysława Kunickiego
-Kołodziej Grzegorz 58 l.zam. Lublin ul. Leśna
-Rębacz Wojciech 25 l.zam. Lublin ul. Kwiatowa
-Świątek Jerzy 64 l.zam. Lublin ul. Dąbrowska

W obwodzie nr 2 (5 mandatów = każda osoba głosująca może oddać 5 głosów) kandydują:
-Biegański Oskar Wiktor 19 l.zam. Lublin ul. Gustawa Morcinka
-Furmaniak Szymon 34 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego
-Kret Wojciech 61 l.zam. Lublin ul. Zenona Kononowicza
-Król Jakub Mateusz 42 l.zam. Lublin ul. Jana Matejki
-Marczak Paweł Lech 31 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego
-Murzacz Beata41 l.zam. Lublin ul. Jana Kochanowskiego
-Olejarczyk Mariusz Marcin 35 l.zam. Lublin ul. Władysława Kunickiego
-Szydłowska-Wierzchoń Agnieszka Małgorzata 46 l.zam. Lublin ul. Kazimierza Pułaskiego
-Ślusarski Adam 39 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego
-Wójtowicz Witold 66 l.zam. Lublin ul. Jacka Przybylskiego
-Ziembikiewicz-Otulska Urszula 38 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątajaul. Adama Mickiewicza 36

W obwodzie nr 3 (3 mandaty = każda osoba głosująca może oddać 3 głosy) kandydują:
-Baranowska Dorota 39 l.zam. Lublin ul. Ksawerego Dunikowskiego
-Burdon Hanna Maria 64 l.zam. Lublin ul. Zbigniewa Herberta
-Janowska Renata Justyna 57 l.zam. Lublin ul. Młodzieżowa
-Potęga Kamil Bartosz 33 l.zam. Lublin ul. Zbigniewa Herberta
-Tes Halina 51 l.zam. Lublin ul. Młodzieżowa

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980ul. Róży Wiatrów 9

W obwodzie nr 4 (3 mandaty = każda osoba głosująca może oddać 3 głosy) kandydują:
-Adamiec Marcin Piotr 30 l.zam. Lublin ul. Zemborzycka
-Adamiec Paweł Maciej 33 l.zam. Lublin ul. Zemborzycka
-Ładniak Celina 59 l.zam. Lublin ul. Iwana Pawłowa
-Małysz Andrzej Paweł 52 l.zam. Lublin ul. Romualda Traugutta
-Nizioł Piotr 53 l.zam. Lublin ul. Kornela Makuszyńskiego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiegoul. Adama Mickiewicza 24

W obwodzie nr 5 (5 mandatów = każda osoba głosująca może oddać 5 głosów) kandydują:
-Brzózka Dariusz 55 l.zam. Lublin ul. Seweryna Sierpińskiego
-Cisło Marta Maria 28 l.zam. Lublin ul. Jarosława Iwaszkiewicza
-Dados Wiesława Regina 65 l.zam. Lublin ul. Leopolda Staffa
-Jawoszek-Sobieś Karolina 37 l.zam. Lublin ul. Iwana Pawłowa
-Krupiński Marcin Jan 46 l.zam. Lublin ul. Jarosława Iwaszkiewicza
-Poręba Łukasz Marcin 33 l.zam. Lublin ul. Wacława Sieroszewskiego
-Rusinek Barbara 31 l.zam. Lublin ul. Henryka Siemiradzkiego
-Samolej Michał Tomasz 38 l.zam. Lublin ul. Ludwika Zamenhofa
-Sawicka Agnieszka 36 l.zam. Lublin ul. Gustawa Daniłowskiego
-Wierzchowski Janusz Tomasz 47 l.zam. Lublin ul. Ludwika Zamenhofa

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZul. Abramowicka 2

Źródło: https://bip.lublin.eu/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-2019/obwieszczenia-miejskiej-komisji-wyborczej-informacja-o-zarejestrowanych-kandydatach-do-rad-dzielnic-oraz-informacja-o-nieprzeprowadzaniu-glosowania/

XXVIII posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta – 6 lutego 2019 r. (środa) 18:00

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy porządek obrad XXVIII posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, które odbędzie się
w dniu 6 lutego 2019 r. (środa), w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wydanie opinii – na wniosek ZTM w Lublinie – w sprawie ewentualnej zmiany trasy przejazdu linii komunikacyjnej nr 16 (w związku z wystąpieniem w tej sprawie mieszkańca ul. Wyzwolenia).
4. Wydanie opinii – na wniosek ZTM w Lublinie – w sprawie ewentualnej likwidacji przystanku Dąbrowska 02 przy ul. Kunickiego (w związku z wystąpieniem w tej sprawie mieszkańców ul. Kunickiego),
5. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki ul. Leśnej w sprawie zmiany oznakowania drogowego na przedmiotowej ulicy.
6. Informacja o przyznaniu Radzie Dzielnicy Dziesiąta środków z rezerwy celowej na rok 2019 – omówienie trybu zgłaszania i wyboru zadań do realizacji.
7. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI i XXVII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
8. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 11.10.2018 r. – 6.02.2019 r.
9. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu 🙂

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta na portalu Facebook

Trwają zgłoszenia kandydatów do Rad Dzielnic 2019

Od 30 stycznia do 8 lutego 2019 r. kandydaci do Rad Dzielnic mogą zgłaszać swoje kandydatury do Miejskiej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów odbywających się w Ratuszu (parter, sala nr 3), przy Placu Łokietka 1. Każdy kandydat do swojego zgłoszenia musi dołączyć wykaz osób popierających kandydaturę, zawierający minimum 25 podpisów.

10 marca 2019 r. odbędą się wybory do Rad Dzielnic […]

Więcej informacji: https://lublin.eu/rady-dzielnic/aktualnosci/trwaja-zgloszenia-kandydatow-do-rad-dzielnic-2019,56,2039,1.html