Konsultacje społeczne – zmiany statutów dzielnic

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów dzielnic, które są jednostkami pomocniczymi miasta.

Do 21 stycznia czekamy na opinie dotyczące zmian w statutach określających funkcjonowanie Rad Dzielnic. Zachęcamy do lektury materiału prezentującego obecne statuty dzielnic z naniesionymi proponowanymi do wprowadzenia zmianami. Opinie, uwagi, pomysły można przesłać wypełniając formularz (przekazany w załączeniu) i składając go w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców lub przesyłając go mailem na adres e-mailowy: konsultacje@lublin.eu.

Zapraszamy na spotkanie otwarte z mieszkańcami, w ramach konsultacji, odbędzie się w czwartek (10 stycznia) o godz. 16:00 w sali obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu przy Placu Łokietka 1 w Lublinie.

Źródło oraz projekty statutów Rad Dzielnic: https://lublin.eu/rady-dzielnic/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-zmiany-statutow-dzielnic,53,2039,1.html

Advertisements

Podsumowanie pracy komisji ds. statutów dzielnic

Nowe statuty dzielnic – więcej obowiązków niż praw? Taka myśl nasuwa się po lekturze zmian przyjętych przez komisję rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych. W piątek, 30 listopada zorganizowaliśmy w ratuszu spotkanie dla członków rad dzielnic, aby omówić wypracowane zmiany.

– Potrzebna jest dyskusja między nami nt. zmian. Rozbieżność naszych poglądów jest fantastycznie wysoka – powiedział Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary, na jednym ze spotkań nt. zmiany w statutach dzielnic. Właśnie dlatego postanowiliśmy zorganizować spotkanie, zanim jeszcze rozpoczną się oficjalne konsultacje społeczne (ratusz potwierdził nam, że rozpoczą się jeszcze w tym roku).

 Źródło: https://fundacjawolnosci.org/podsumowanie-pracy-komisji-ds-statutow-dzielnic/

Sprawozdanie z XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

W posiedzeniu wzięło udział w sumie 15 radnych dzielnicy, 1 radny miejski (Piotr Popiel) oraz dwoje gości.

Gość posiedzenia przedstawił wniosek mieszkańców ulicy Pawiej w sprawie remontu tej ulicy. Mieszkańcy chcą by ulica została zwężona do jednego pasa argumentując to tym, że na moście przez Czerniejówkę jest po jednym pasie w każdym kierunku, więc bezsasadne jest utrzymywanie dwóch pasów na odcinku kilkuset metrów. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie przestrzeni chodnikowej.
Rada Dzielnicy przychyliła się do wniosku mieszkańców.

Rada Dzielnicy ogłosiła sposób wnioskowania do rady w celu rozdysponowania rezerwy budżetowej; w tym roku także obowiązywać będzie formularz, którego wzór Rada opublikowala na portalu Facebook.

Na posiedzeniu można się było dowiedzieć, że reprezentantem dzielnicy Dziesiąta do Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Lublin jest Marcin Krupiński.

Harmonogram posiedzeń na 2018 rok:
11 kwietnia;
9 maja;
13 czerwca;
12 września;
14 listopada.


Szymon Furmanaik

Posiedzenie Rady Dzielnicy 28 lutego 18:00

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Porządek obrad XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa), w VI liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
4. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 14.12.2017 r. – 28.02.2018 r.
5. Wydanie na wniosek mieszkańców opinii w sprawie planowanej przebudowy ul. Pawiej,
6. Informacja o przyznaniu Radzie Dzielnicy Dziesiąta środków z rezerwy celowej na rok 2018 – omówienie trybu zgłaszania i wyboru zadań do realizacji,
7. Ustalenie harmonogramu pracy Rady w 2018 roku,
8. Rozpatrzenie wniosku członka Rady A. Podkowy w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDD do Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Lublin,
9. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu 🙂

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1812411692124621

Projekt nowych statutów dzielnic do końca marca?

W Ratuszu wciąż trwają prace nad projektem nowych statutów dzielnic. Z naszych informacji wynika, że projekt nowych statutów dzielnic poznamy do końca marca.

Z odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy z Kancelarii Prezydenta Miasta wynika, że prace nad opracowaniem projektu nowego statutu dobiegają końca. Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia z Biurem Obsługi Prawnej. Prace nad projektem powinny zakończyć się do końca marca.

Źródło: http://gazeta.jawnylublin.pl/projekt-nowych-statutow-dzielnic-konca-marca/

Posiedzenie Rady Dzielnicy 8.02.2016 r. 18:00 VI Liceum

Szanowni Mieszkańcy, serdecznie zapraszamy w udziału w kolejnym posiedzeniu Rady.

Porządek obrad XIV posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
8 lutego 2017 r. (środa)
VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36
Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie założeń modernizacji obiektów sportowych „Sygnał” przy ul. Zemborzyckiej 3 w związku z realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego z roku 2015 oraz 2016, przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Dziesiąta w sprawie planowanej
modernizacji obiektu.
4. Informacja o przyznaniu Radzie Dzielnicy Dziesiąta środków z rezerwy celowej na rok 2017 – omówienie trybu zgłaszania i wyboru zadań do realizacji.
5. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
6. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 12.01.2017 r. – 8.02.2017 r.
7. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1414485048583956

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Dzielnicy

Moja notatka z ostatniego posiedzenia Rada Dzielnicy Dziesiąta:

Do końca stycznia możemy zgłaszać pomysły na Zielony Budżet Obywatelski Lublin Radzie i bezpośrednio do Urzędu Miasta. Mogą to być konkretne rozbudowane pomysły, ale nie muszą być super dopracowane do ostatniej grządki.

Rada Dzielnicy prawdopodobnie zorganizuje spotkanie a propos terenu Sygnału, w kontekście inwestycji na tym terenie z pytaniem do mieszkańców czy chcemy by piłka nożna zdominowała obiekty Sygnału? Czy chcemy by na Sygnale były dwa pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej i korty do tenisa czy coś innego, coś więcej?
Takie spotkanie mogłoby się odbyć w obecności Sygnał Lublin, VI LO im.Hugona Kołłątaja w Lublinie, Rada Dzielnicy Dziesiąta i nas – mieszkańców, którzy mogliby chcieć korzystać z obiektów sportowych.

Jest pomysł i parę osób chętnych by organizować Bank Żywności na naszej dzielnicy, wiele sklepów spożywczych może dostarczać żywność bliską końca terminów spożycia/przydatności, które jednak po tym terminie nie stanowią niebezpieczeństwa, a dla niektórych stanowiłyby solidną pomoc.
Aktualnie przydałoby się miejsce, gdzie na parę godzin można by było zwieźć żywność i ją rozdać.
Propozycję przedstawił i zgłosił się do koordynowania Dominik Peh.

Była mowa o tym, że Gimnazjum nr 1 będzie Szkołą Podstawową nr 1. Rodzice i uczniowie kończący klasy 3 i 6 będą mogli zdecydować się na przeniesienie do ‘nowej’ szkoły. Przymusu nie będzie, trzeba się liczyć jednak z możliwością wydłużenia czasu zajęć w SP2 i SP40 jeśli uczniów tam przybędzie względem aktualnego roku.
W GIM1/SP1 nie ma stołówki, ale gmina ma dopłacać do cateringu.

Harmonogram posiedzeń Rady Dzielnicy wstępnie został ustalony na 8II, 22III, 7VI, 6IX, 15XI.

Tablice ogłoszeniowe na Dziesiątej

W 2016 r. postawione zostały tablice ogłoszeniowe na naszej dzielnicy. O tablice wnioskowałem m.in. ja, abyśmy mieli także fizyczne miejsca do ogłoszeń.

Lokalizacje 9 tablic:
-ul. Nowy Świat przy skrzyżowaniu z ul. Kunickiego, obok biblioteki,
-ul. Nowy Świat przy WOMPie,
-ul. Dunikowskiego naprzeciw ul. Reymonta,
-ul. Zemborzyckiej, przy przystanku obok LSS Społem “Merkury”,
-ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Sierpińskiego, obok sklepu, północno-zachodni róg skrzyżowania,
-ul. Iwaszkiewicza, przy skwerze,
-ul. Róży Wiatrów 9, przy Szkole Podstawowej nr 43 na skwerze,
-ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Wyścigową obok kapliczki/pomnika,
-ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, obok kwiaciarni,

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 11.01.2017 r. środa 18:00 VI Liceum

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady i serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Porządek obrad XIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta
w Lublinie
w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa)

VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o przekształceniach szkół znajdujących się na terenie dzielnicy Dziesiąta w związku z planowaną reformą systemu oświaty – Wydział Oświaty i Wychowania UML.
4. Informacja o zasadach funkcjonowania Zielonego Budżetu Miasta Lublin w 2017 roku oraz wytypowanie zadań z terenu dzielnicy, omówienie lokalizacji nasadzeń planowanych w roku 2017 na terenie dzielnicy – Miejski Architekt Zieleni UML.
5. Informacja o zrealizowanych w 2016 r. zadaniach z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Dziesiąta.
6. Ustalenie harmonogramu pracy Rady Dzielnicy Dziesiąta w 2017 r.
7. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
8. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 10.11.2016 r. – 11.01.2017 r.
9. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/

Posiedzenie Rady Dzielnicy – 9 listopada 18:00 VI Liceum

Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 9 listopada 2016 r. (środa)

VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
4. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 22.09.2016 r. – 9.11.2016 r.
5. Zaopiniowanie propozycji wprowadzenia kontraruchu rowerowego na ulicach znajdujących się na terenie dzielnicy Dziesiąta – na wniosek ZDiM w Lublinie.
6. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2016 – 2030 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko – na wniosek Prezydenta Miasta Lublin.
7. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: Piotr Popiel – członek Rady Miasta Lublina

IX posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Szanowni Mieszkańcy, poniżej zamieszczamy porządek obrad najbliższego posiedzenia:

Porządek obrad
IX posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa)

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Omówienie sprawy lokalizacji budowy bloku energetycznego opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 (Elektrociepłownia Lublin-Wrotków) – w związku z wnioskiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Odział Lublin – Wrotków do Prezydenta Miasta Lublin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie,

4. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.

5. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 17.03.2016 r. – 27.04.2016 r.

6. Absolutorium dla Zarządu Dzielnicy za rok 2015:

a) wystąpienie przewodniczącej Zarządu – podsumowanie działalności w roku 2015,
b) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

7. Wydanie opinii w sprawie nadania nazwy „Skwer Oaza” skwerowi zlokalizowanemu na działce nr 2/155 przy ul. Kunickiego 17-21 – na wniosek Wydziału Geodezji UML,

8. Wygaszenie mandatu członka Rady Dzielnicy Dziesiąta Pana Marcina Brzozowskiego,

9. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata

Dziesiąta rowerem – konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy!

serdecznie zapraszamy na dzielnicowe spotkanie konsultacyjne
– “Dziesiąta Rowerem”, które zaplanowane zostało na dzień
13 kwietnia, na godz. 18.00 w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI.

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo dla Natury
i Człowieka/Porozumienie Rowerowe

Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja wyników badań ruchu rowerowego, dostępności rowerowej dzielnicy i bezpieczeństwa rowerzystów oraz perspektyw rozwoju
infrastruktury rowerowej w dzielnicy i jej otoczeniu, z drugiej zaś zebranie opinii i propozycji mieszkańców dotyczących komunikacji rowerowej, zwłaszcza barier utrudniających codzienne wykorzystanie roweru w podróży do pracy, szkoły itp.

Wnioski ze spotkania zostaną przekazane władzom miasta.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1149749208390876