Relacja z Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta z 2.12.2014r.

Ostatnie Posiedzienie Rady Dzielnicy Dziesiąta w 2014r. odbyło się 2 grudnia. W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych i 3 gości.

W ramach sprawozdań komisji p. Witold Wójtowicz poinformował, że ulice Morcinka i Dunikowskiego powinny wejść do realizacji do budżetu Lublin na 2015r. oraz dojazd do poesesji Zemborzycka 114a.
Boczna uliczka ul. Pułaskiego została wyremontowana i tamtejsi mieszkańcy mogą cieszyć się z poprawnego odwodnienia terenu.

Goszcząca Barbara Rusinek opowiadała o projekcie “Zielony Zakątek” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt został zgłoszony do budżetu a przed autorami konsultacje z urzędnikami.

Przewodniczący Zarządu RD Dziesiąta mówił o tym co zostało zrealizowane w 2014r. w ramach rezerwy celowej m.in.:
-okolicznościowa rzeźba na Jubilewusz Szkoły Podstawowej nr 2 – 16 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Nowy Świat – 10 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny – 25 tys. zł.;
-Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej – 7 tys. zł.;
-dwa punkty odpoczynkowe na ul. Zemborzyckiej – 20 tys. zł.;
-wsparcie akcji dla podopiecznych MOPR – 2 tys. zł.;
-wsparcie dla siłowni w Gimnazjum nr 1 – 5 tys. zł.;
-u-kształtne stojaki rowerowe dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 1,5 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił też, że miejsca postojowe przy ul. Zemborzyckiej miały być obsadzone zielenią, ale nie udało się to, gdyż nie było w tej sprawie porozumienia z Zarządem Dróg i Mostów.

Przewodniczący Zarządu Marcin Krupiński zaproponował tematy na 2015r. i miałyby być to m.in.:
-zachęcenie nowych osób do działania w Radzie Dzielnicy;
-zbieranie pomysłów do rezerwy celowej;
-Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej;
-rewitalizacja skwerów dzielnicowych m.in. przy skrzyżowaniu Kunickiego i Zemborzyckiej oraz Kunickiego i Wyścigowej, a także skweru Borowiczan (przy Nowym Świecie) – tutaj m.in. postawienie śmietników.

Goszczący Mariusz Olejarczyk przekazał informacje od mieszkańców okolic Gimnazjum nr 1 m.in. o potrzebie:
-zwiększenia bezpieczeństwa i w ogóle możliwości przejścia przez ul. Kunickiego przy stacji Orlen i kościele NSJ;
-remontu ul. Wojennej;
-remoncie ulic z kocimi łbami;
-ustawienia wiaty przystankowej na przystanku Kraszewskiego 02;
-ustawienia stojaków rowerowych w okolicy.

Radna Burdon zgłosiła m.in. potrzebę:
-ustawienia latarni na końcowym przystanku przy ul. Kruczkowskiego;
-sygnalizacji świetlnej na ul. Kruczkowskiego;
-zwiększenia liczby autobusów kursujących przez naszą dzielnicę.
Wspomniała także o cały czas doskwierającym problemie fetoru z siedziby Kom-Eko przy ul. Ciepłowniczej – problem ten powinien już być rozwiązany, gdyż umowa bytności Kom-Eko na ul. Ciepłowniczej skończyła się.

p. Witold Wójtowicz już po zakończeniu Posiedzenia podniósł kwestię inicjatywy lokalnej, która nie posiada przepisów wykonawczych i proponował spotkanie robocze Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dróg i Mostów. Sugerował też, by wnioskować o zmianę zasad głosowania w Budżecie Obywatelskim by głosy i projekty były podzielone wg okręgów. Wnioskował też o potrzebie zlokalizowania targowiska na Dziesiątej.

Posiedzenie było dłuższe niż zwykle, trwało ponad dwie godziny. Nie mogłem więc kolejny raz sugerować innych sposobów poprawy bezpieczeństwa (wyspowe progi zwalniające, optyczne zwężenie pasów) na ul. Kruczkowskiego niż sygnalizacja świetlna (zwróćmy uwagę jak często piesi widząc zielone światło idą przed siebie w ogóle się nie rozglądając).

Kolejne Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta prawdopodobnie 17 lutego.

Dzielnice protestują ws. podziału na obwody do głosowania

Po decyzjach Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublinie w sprawie podziału na obwody do głosowania i rozmieszeniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic zaprotestowały 4 dzielnice.

– Wątpliwości mają też mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta – mówi Przewodniczący Zarządu tej dzielnicy, Marcin Krupiński

Źródło: http://moje.radio.lublin.pl/dzielnice-protestuja-ws-podzialu-na-obwody-do-glosowania.html

PS na Dziesiątej główne zamieszanie dotyczyło siedzib komisji wyborczych, ale obwieszczenie MKW z 9 lutego przywraca stare siedziby komisji wyborczych.

Te siedziby komisji odbiegają od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, szczegółowy opis obwodów – tutaj.

Chociaż jeśli zmierzymy odległość od miejsca zamieszkania do komisji, to wszyscy mają mniej niż 2 kilometry. Czyli w granicy półgodzinnego spaceru.

Wybory do Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Rada Dzielnicy Dziesiąta to opiniodawcza jednostka pomocnicza Urzędu Miasta. Dysponuje ona rocznie kwotą 129 tys. zł. z budżetu Lublina.

Rada Dzielnicy jest wybierana przez mieszkańców, a kandydatami są sami mieszkańcy z różnych części dzielnicy (obwodów), dzięki czemu w Radzie Dzielnicy każda grupa mieszkańców ma swoją reprezentację. Przez tę bliskość Radnych z pozostałymi mieszkańcami problemy różnych części dzielnicy mają szansę znaleźć uwagę, a może nawet rozwiązanie w Radzie Dzielnicy. Jeśli sama Rada nie ma możliwości pomóc mieszkańcom sprawę kieruje do odpowiednich komórek Urzędu Miasta lub bezpośrednio do Prezydenta Lublina.

Zachęcam do głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy, to wybory jak każde inne, to nasze prawo.

Kandydatury do Rady można składać od 3 do 13 lutego.
Wybory do Rady Dzielnicy odbędą się 15 marca.

Więcej informacji można szukać na stronie http://www.RadyDzielnic.Lublin.eu
Strona naszej Rady Dzielnicy: http://www.RadaDziesiata.dz.pl

Mieszkańców Lublina czekają kolejne wybory

Kandydować mogą tylko osoby niekarane, które nie są ani kierownikiem, ani zastępcą kierownika w miejskiej jednostce.

Konieczne jest zebranie 25 podpisów poparcia od osób mieszkających w obwodzie, z którego się kandyduje. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lutego, zaś głosowanie odbędzie się 15 marca. Członkowie obwodowych komisji wyborczych dostaną 120 zł diety (przewodniczący i zastępca 130 zł).

Radni dzielnicowi pracują społecznie, wynagrodzenie pobiera wyłącznie przewodniczący zarządu dzielnicy, wybierany przez radę ze swojego składu. Zadaniem rad jest wyrażanie opinii mieszkańców o nowych inwestycjach, komunikacji na danym terenie, czy też opiniowanie nazw ulic. Każda z rad decyduje też o podziale rezerw przypisanych dzielnicom. W tym roku na każdą z nich przypada po 129 tys. zł.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150122%2FLUBLIN%2F150129918

Sprawozdanie z 17 Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta z 25.02.2014r.

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w siedzibie SM Kolejarz przy ul. Kruczkowskiego 22, obecnych było 11 radnych, 6 mieszkańców ul. Mireckiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariusz Policji oraz trzech gości. Posiedzenie trwało ponad dwie i pół godziny.

Pierwszym punktem posiedzenia była sprawa mieszkańców ul. Mireckiego, którzy skarżyli się na zdemoralizowaną młodzież, która zakłóca spokój oraz niszczy publiczne mienie.
Mieszkańcy przedstawili swoje bolączki, zaprezentowali pismo wystosowane do ZNK oraz dyrekcji Gimnazjum nr 1 (młodzież przychodzi na skwer przy Mireckiego 4 z plecakami).
Straż Miejska i Policja powiedziały o podejmowanych interwencjach. Rada zapowiedziała próby rozmów z dyrekcją Gimnazjum nr 1.
Mieszkańcy wyszli ze spotkania ukontentowani, że ich sprawa została podjęta przez Radę Dzielnicy.
[Ja spytałem o to co oferuje Gimnazjum nr 1 dla młodzieży i zasugerowałem by Rada wnioskowała o środki dla tej placówki na zwiększenie atrakcyjności swojej oferty, by tym sposobem odciągnąć młodzież od destrukcyjnych zajęć]

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z działań od ostatniego posiedzenia. Poinformował o przyznaniu grantów w ramach projektu “Dzielnice Kultury” w ramach, którego m.in. Warsztaty Artystyczne z DKK oraz VI Liceum otrzymały środki na działania kulturalne.
Na naszej dzielnicy będą miały miejsca nasadzenia zieleni, przede wszystkim na terenach placówek oświatowych.

Przy SP40 powstaje Klub Seniora.

Pan Wójtowicz przedstawił informacje z komisji inwestycji, w tym roku zrealizowana będzie budowa ul. Dunikowskiego, Nadrzecznej (pomiędzy Rejtana i Mickiewicza), kończy się realizacja inwestycji kanalizacyjnej na ulicach Zacisznej i Śliskiej. W tym roku będzie niewiele nowych inwestycji na naszej dzielnicy (Morcinka, droga dojazdowa do ul. Pułaskiego, Śniadeckiego).

Jeśli dyrekcja VI Liceum znajdzie pieniądze na nowe ogrodzenie swojego terenu, prawdopodobnie obejmie ono także skwer/lasek obok stadionu, co spotkało się z głosami oburzenia [m.in. moim i jednej Radnej] oraz poparcia (jednej z Radnych).

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu czytał wnioski na wykorzystanie rezerwy celowej, omawiał je oraz informował o priorytetach Zarządu Rady.
Priorytetem dla Zarządu Rady jest m.in. dofinansowanie obchodów 90lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w tym odlanie pomnika J.Kochanowskiego – pomysł ten spotkał się z negatywnymi głosami zarówno wśród Radnych jak i gości [w tym moim]. Podawane zostały alternatywne pomysły, przede wszystkim tańsze. Na ten cel Rada chce przeznaczyć 16 tys. zł.
Kolejnych 18 tys. ma być przeznaczone na potrzeby Przedszkola nr 22.
Dalej około 5-6 tys. zł na siłownię w Gimnazjum nr 1, ale nie baner reklamowy o co też wnioskowała szkoła.
10 tys. zł. na plac zabaw przy ul. Nowy Świat.
25 tys. zł. na rozbudowę placu zabaw na skwerze przy ulicach Iwaszkiewicza i Szelburg-Zarembiny, skwer ten jest zdaje się w planie skwerów miejskich i być może zostaną tu wydane kolejne środki, ale z budżetu miasta.
4 tys. zł. mają być przeznaczone na akcje Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej, kolejne edycje mają być bardziej sprofilowane i Rada chce wychodzić z ofertą m.in. do Klubu Seniora przy SP40 oraz do podopiecznych MOPR.
Około 16 tys. zł. będzie przeznaczonych na dwa wypoczynkowe punkty pieszo rowerowe na ul. Zemborzyckiej (przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną i przy wyjeździe z osiedla Kruczkowskiego).
Nieznana kwota będzie przeznaczona na ławki i stojaki rowerowe, koszt uzależniony jest od ilości zgłoszeń – Rada czeka na propozycje mieszkańców gdzie ustawić ławki i stojaki rowerowe. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Zarząd Dróg i Mostów jest oporny na pomysł stawiania ławek.
2,5 tys. zł. ma być przeznaczone na wsparcie projektu MOPR.

Te wnioski zaakceptowała Rada do realizacji. Pozostała część rezerwy budżetowej będzie do dyspozycji Zarządu Rady.

Boisko przy ul. Siemiradzkiego 34-36 ma nieustaloną własność – upomnieli się o tę posesję dawni właściciele.

Rada nie popiera idei dróg jednokierunkowych (proponowanych we wnioskach) na Dziesiątej, także/głównie ze względu na to, że byłaby to walka z Zarządem Dróg i Mostów.

PS Rada Dzielnicy Dziesiąta 4 marca na swojej stronie na Facebooku oficjalnie zaprezentowała podział środków z rezerwy celowej.

PS (7III) Nowy Tydzień informuje o rezerwie celowej m.in. naszej Rady Dzielnicy.

Posiedzenie Rady Dzielnicy – 10.12 18:00

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta odbędzie się dnia 2 grudnia 2013 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Kruczkowskiego 22. Zapraszamy!

PS 27.11:

W ostatnim czasie sytuacja często ulega zmianom 😉

Chcemy poinformować, że posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta odbędzie się 10 GRUDNIA 2013 R. o godzinie 18.00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Kruczkowskiego 22. Zmiana terminu posiedzenia jest podyktowana warunkami lokalowymi. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: https://www.facebook.com/pages/Rada-Dzielnicy-Dziesi%C4%85ta/190169471015526?ref=stream

RADAR 1/2013 – konsultacj społeczne budżetu dzielnicy 4.02

4 lutego 2013 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu RADAR. Tym razem w nowym charakterze – partycypacji społecznej w decydowaniu o budżecie.

Na spotkaniu obecna była stała grupa radnych (około 12 osób). Obecna była pani z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina (Agnieszka Małyska?) oraz [werble] 8 gości!

Warto zaznaczyć i podkreślić liczbę gości, gdyż spotkanie to dotyczyło tylko i wyłącznie naszej dzielnicy. Liczba gości mnie osobiście pozytywnie zaskoczyła. 3 mieszkańców już znałem, są oni właścicielami posesji/przedsiębiorcami z okolic ul. Świętochowskiego/bocznica kolejowa i borykają się z problemem komunikacji z ul. Zemborzycką. Pozostałych gości widziałem pierwszy raz.
Przewodniczący Woźniak podkreślił, że zaszczyciło spotkanie “wielu mieszkańców”.

Jako, że nasze spotkanie otwierało rok 2013 w Lublinie pojawiło się też Radio Lublin (relacja).

P. Krupiński przedstawił dotychczasowe cele, na które były wydawane pieniądze przez Radę Dzielnicy.

Mieszkańcy ul. Świętochowskiego zgłosili po raz kolejny swój problem. P. Krupiński poinformował, że dojazd do ul. Świętochowskiego ma być ułatwiony w ramach przebudowy ul. Zemborzyckiej.

Mieszkańcy podnieśli temat ul. Siemiradzkiego i terenów niezagospodarowanych przy tej ulicy. W odpowiedzi p. Krupiński poinformował, że tereny te wróciły do prywatnych właścicieli lub mogą niedługo wrócić.

Jeden z gości zasugerował, że Rada powinna wydać pieniądze na promocję naszej dzielnicy.

Inny z gości się z tym nie zgodził, uważał, że promocja to pieniądze wyrzucone w błoto, lepszym celem jest np. zadbanie o estetykę ul. Kunickiego [to oczywiście nie mieści się w kwocie 109k PLN, ale wg mnie jest dobrym kierunkiem].

Kolejny gość poruszył sprawę ul. Głuskiej [kolejna sprawa przerastająca możliwości Rady i kolejna sprawa, która jest już w budżecie Miasta Lublina, niestety mieszkaniec nie zna tych planów].

Po tej wypowiedzi p. Krupiński przypomniał jakie są założenia budżetu Miasta Lublina dla dzielnicy Dziesiątej.

Jeden z gości zgłosił pomysł, by poszerzyć ul. Kunickiego na odcinku z wysepkami [i znów pomysł przerastający Radę i wg mnie chybiony, przebudowa ul. Kunickiego była wymuszona; była to jedna z najniebezpieczniejszych ulic w Polsce, projekt ulicy i pieniądze na przebudowę przyszły z Warszawy, Lublin mógł przyjąć i jedno, i drugie lub nie zrobić nic; celem było poprawienie bezpieczeństwa i wg statystyk policyjnych cel ten został osiągnięty. Osobiście zastanawiam się ile z wypadków dzieje się na skutek nieprzepuszczania pieszych przez przejścia (obowiązek kierowców wg PoRD) i ile przez to mamy takich zwężeń ulic i kolejnych sygnalizacji świetlnych].

Inny z gości zasugerował by przebudować ulicę Matejki wraz z chodnikami [ten temat poruszany był na ostatnim Posiedzeniu Rady Dzielnicy; Rada będzie chciała poprzeć ten pomysł].

Kolejny z gości zasugerował drogę rowerową wzdłuż rzeki Czerniejówki [do znudzenia: zadanie przerastające budżet Rady i sprawa, która była planowana przez Urząd Miasta (bodajże w 2011r.), ale jak mi się zdaje zabrakło pieniędzy na realizację].

Jeden z gości zasugerował zainstalowanie monitoringu przy ul. Słowackiego jako receptę na problem niszczenia świeżych nasadzeń drzew przy stadionie KS Sygnał. Jedna z radnych dzielnicy podchwyciła ten pomysł i zasugerowała by kamery zainstalować też na os. Kruczkowskiego, gdzie dają o sobie znać huligani.

RADAR trwał około godziny i piętnastu minut. Podczas spotkania wiele było mowy o tym, co np. ja już wiem (z mediów, ze spotkań Rady – np. ul. Siemiradzkiego, wysokość rezerwy budżetowej). Kolejne spotkanie z serii RADAR ma się odbyć w okolicach maja lub czerwca.

Moje propozycje budżetowe:

 • tablice ogłoszeniowe (aktualnie mamy ich tylko dwie; przy ul. Kruczkowskieg 14 oraz przy LSS Merkury);
 • stojaki rowerowe u-kształtne (mamy je tylko pod szkołami i to stojaki tzw. ‘wyrwikółki’ – które mogą przyczyniać się do niszczenia rowerów).
 • wyznaczenie i oznaczenie autobusowo-rowerowego pasa ruchu na ul. Kunickiego od ul. Mickiewicza do ul. Reymonta kosztem jednego pasa ogólnego;
 • stacja roweru miejskiego;
 • wyspowe progi zwalniające na ul. Kruczkowskiego;
 • ławki (np. na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego, ul. Kruczkowskiego/Smoluchowskiego);
 • utwardzenie dojść od ul. Nadrzecznej do Czerniejówki;
 • likwidacja manualnych wzbudzaczy na przejściach (‘kliknij’ by włączyło się zielone światło);
 • śmietniki (np. na ul. Mickiewicza przy Czerniejówce, skrzyżowaniu z ul. Świętochowskiego i ul. Dunikowskiego);
 • latarnie między laskiem a stadionem KS Sygnał przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego;
 • słupki uniemożliwiające wjazd aut na trawnik (np. trawnik przy skrzyżowaniu Świętochowskiego i Kruczkowskiego oraz ul. Mickiewicza z dr. wewnętrzną przy smażalni ryb).

X Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta – sprawozdanie

Drogi, drogi, drogi… – tak mogłoby wyglądać sprawozdanie z posiedzenia, bo ulice to niemal jedyny problem mieszkańców.

W posiedzeniu Rady wzięło udział wg listy obecności 17/20 radnych i 21 gości. Ja zasiadłszy naliczyłem 32 osoby na kilka minut przed 16:00 i ponad 15 kolejnych, które weszły w trakcie spotkania (prawdopodobnie kilka osób jest policzonych podwójnie). Tak czy inaczej, frekwencja powalająca.

Chodzę na Posiedzenia Rady od dłuższego czasu, zazwyczaj byłem jedynym gościem, pamiętam tylko jedną sytuację, kiedy mieszkanka/przedsiębiorca przyszła na Posiedzenie prosić o wsparcie Rady.
Także goście na Posiedzeniach to widok sporadyczny, zdarzyło się raz czy dwa, że odwiedzali nas radni (pan Daniewski, pani Stepanek).

Podejrzewam, że obecność Prezydenta Żuka zmobilizowała mieszkańców, ale nie tylko. Pojawili się też dyrektorzy placówek oświatowych m.in. VI Liceum, ZS nr 3.

 • Średnia wieku to prawdopodobnie 40+ jeśli nie 50+. Prawdopodobnie pani Stepanek była najmłodszą uczestniczką spotkania. Poniżej 30roku życia były chyba tylko 3 osoby. Przekrój płciowy przynajmniej kwotowy, może był nawet parytet.
 • Z radnych byli obecni pani Stepanek i pan Daniewski, z urzędników pani z ZDiM oraz dyrektor IiR pan Dziuba.
 • Poza mieszkańcami Dziesiątej pojawili się też mieszkańcy Kośminka.

Spotkanie odbyło się pod krzyżem katolickim, godłem Polski i zegarem.

Dla mnie osobiście spotkanie nie wniosło nic nowego, mowa była o inwestycjach drogowych, o których Prezydent mówił na spotkaniu RADAR vol.2, o wielu innych sprawach można było przeczytać w gazetach (DKK i Andersen).

 • Pan Opara przedstawił problem wyjazdu z osiedla domków jednorodzinnych i sugerował WZDiM by przedłużyć ul. Sierpińskiego do Południowej.
 • Mieszkańcy i pracodawcy ul. Makowej i ul. Świętochowskiego apelowali o rozmowy z Elektrociepłownią i budowę drogi, by mogli się dostać w łatwy sposób do ul. Zemborzyckiej.
 • Jedna z Radnych Dzielnicy wyraziła swoje oburzenie wobec zezwolenia budowy budynku restauracji Głodny Królik przy ul. Kunickiego.
 • Mieszkańcy zgłosili swoje zaniepokojenie rosnącymi górami śmieci przy ul. Wyścigowej.
 • Pan Dębiński zgłosił problem braku Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Dziesiątej.
 • Mieszkanka ul. Dunikowskiego pytała o obowiązki deweloperów i ewentualną budowę drogi na tej ulicy.
 • Dom Kultury Kolejarza będzie pełnił wiele funkcji; m.in. Teatr Andersena, Dom Kultury, Biuro Obsługi Mieszkańców, Biblioteka Miejska, siedziba dla dzielnicowych NGO…
 • Mieszkańcy ul. Morcinka dziękowali za nową nawierzchnię na ich fragmencie ulicy.
 • Będziemy mieli na dzielnicy ‘Dąb Katyński’ prawdopodobnie zostanie posadzony pod koniec maja 2013 roku na terenie os. Kruczkowskiego.
 • Mieszkańcy ul. Skrzynickiej (Kośminek) apelowali o budowę ulicy oraz latarni.
 • Przewodniczący Zarządu lobbował za budową ulic równoległych do ul. Kunickiego, by w ten sposób odciążyć główną ulicę [zgłosiłem swoje uwagi w tej sprawie przywołując Paradoks Braessa, remonty i budowa w rejonie ul. Kunickiego jest potrzebna, ale wg mnie nie jako alternatywa dla głównej arterii, która odciążona powinna być Małą Obwodnicą, sprawną komunikacją miejską, systemem BIKE-BUS pasów oraz Park & Ride].
 • Przewodniczący Zarządu zaprosił na piątek na trzecie spotkanie z serii konsultacji społecznych RADAR.

Prezydent Żuk:

 • Potwierdził, że ul. Głuska będzie remontowana, a ul. Nadrzeczna przy SP2 wybudowana.
 • Poinformował, że Miasto dogadało się z Wojskiem w sprawie terenów potrzebnych do budowy ostatniego fragmentu Małej Obwodnicy.
 • Potwierdził, że przebudowa skrzyżowania Kunickiego-Abramowicka wraz z pętlą będzie miała miejsce, bo jest wpisana w projekt komunikacji miejskiej i zrealizowana być musi.
 • Przyjął do wiadomości kilka zgłoszeń a propos utwardzenia nawierzchni kilku ulic i polecił pracownicy WZDiM przekazanie swojemu zwierzchnikowi oraz do wykonania.

Działania Rady od poprzedniego Posiedzenia:

 • Wsparcie i pozytywna opinia dla przeniesienia Teatru Andersena do DKK.
 • Współorganizacja akcji “Aktywna jesień na Dziesiątej”.
 • Spotkania z prezydentem Żukiem w sprawie “Zemborzycka 112” oraz ul. Nadrzecznej.
 • Spotkania z dyrektorami szkół w celu wsparcia z budżetu Rady “przebudowy otoczenia szkół” – jako zadanie, po którym widać wkład Rady.
 • Interwencja w sprawie wiaty przystankowej przy u. Nowy Świat.
 • Radni chcą umieścić przy ul. Mickiewicza płyty ażurowe by auta miały gdzie parkować [Wyraziłem swój sprzeciw w tej sprawie, zaproponowałem w zamian słupki uniemożliwiające wjeżdżanie na trawniki i chodniki].
 • Rada brała udział w konsultacjach polityki komunalnej (śmieciowej) miasta.
 • Pani Danczowska prezentowała uczniom VI Liceum Dziesiątą, jej historię oraz jej mieszkańców.
 • Pani Danczowska zaproponowała włączenie się Rady do obchodów 80 lecia utworzenia Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Pan Wójtowicz informował o swoich interwencjach: ul. Morcinka (pozostała część ulicy niewyremontowana), ul. Pułaskiego (odwodnienie ulicy), ul. Zaciszna i ul. Śliska (inwestycja MPWiK), ul. Śniadeckiego i ul. Kraszewskiego (nie zanotowałem problemów).
 • Pan Podkowa informował o sytuacji mieszkańców ul. Nowy Świat 41 (konflikt wspólnot mieszkaniowych, zablokowanie wyjazdu mieszkańcom bloku).
 • Na Posiedzeniu wywiązała się kłótnia pomiędzy p. Podkową a p. Krupińskim.

Całe spotkanie włącznie z częścią ‘prezydencką’ trwało do 18:45 z przerwą ok. 5 minutową.

 

Zapraszam w piątek 30 listopada na godzinę 17:00 do VI Liceum Ogólnokształcącego na konsultacje społeczne RADAR vol. 3.

Posiedzenie Rady Dzielnicy ‘Dziesiąta’ +Prez. Lublina Krzysztof Żuk 26XI 16:00

Zapraszam na XI Posiedzenie Rady Dzielnicy ‘Dziesiąta’, które odbędzie się w poniedziałek 26 listopada 2012 roku o godzinie 16:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Na spotkaniu obecny ma być także Prezydent Miasta Lublina – Krzysztof Żuk.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani i tak samo można zgłosić każdą sprawę.