Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 17.02 18:00

Zapraszamy na posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbędzie się w VI LO przy ul. Mickiewicza 36, w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 18.00.

Źródło: https://www.facebook.com/pages/Rada-Dzielnicy-Dziesi%C4%85ta/190169471015526

Relacja z Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta z 2.12.2014r.

Ostatnie Posiedzienie Rady Dzielnicy Dziesiąta w 2014r. odbyło się 2 grudnia. W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych i 3 gości.

W ramach sprawozdań komisji p. Witold Wójtowicz poinformował, że ulice Morcinka i Dunikowskiego powinny wejść do realizacji do budżetu Lublin na 2015r. oraz dojazd do poesesji Zemborzycka 114a.
Boczna uliczka ul. Pułaskiego została wyremontowana i tamtejsi mieszkańcy mogą cieszyć się z poprawnego odwodnienia terenu.

Goszcząca Barbara Rusinek opowiadała o projekcie “Zielony Zakątek” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt został zgłoszony do budżetu a przed autorami konsultacje z urzędnikami.

Przewodniczący Zarządu RD Dziesiąta mówił o tym co zostało zrealizowane w 2014r. w ramach rezerwy celowej m.in.:
-okolicznościowa rzeźba na Jubilewusz Szkoły Podstawowej nr 2 – 16 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Nowy Świat – 10 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny – 25 tys. zł.;
-Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej – 7 tys. zł.;
-dwa punkty odpoczynkowe na ul. Zemborzyckiej – 20 tys. zł.;
-wsparcie akcji dla podopiecznych MOPR – 2 tys. zł.;
-wsparcie dla siłowni w Gimnazjum nr 1 – 5 tys. zł.;
-u-kształtne stojaki rowerowe dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 1,5 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił też, że miejsca postojowe przy ul. Zemborzyckiej miały być obsadzone zielenią, ale nie udało się to, gdyż nie było w tej sprawie porozumienia z Zarządem Dróg i Mostów.

Przewodniczący Zarządu Marcin Krupiński zaproponował tematy na 2015r. i miałyby być to m.in.:
-zachęcenie nowych osób do działania w Radzie Dzielnicy;
-zbieranie pomysłów do rezerwy celowej;
-Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej;
-rewitalizacja skwerów dzielnicowych m.in. przy skrzyżowaniu Kunickiego i Zemborzyckiej oraz Kunickiego i Wyścigowej, a także skweru Borowiczan (przy Nowym Świecie) – tutaj m.in. postawienie śmietników.

Goszczący Mariusz Olejarczyk przekazał informacje od mieszkańców okolic Gimnazjum nr 1 m.in. o potrzebie:
-zwiększenia bezpieczeństwa i w ogóle możliwości przejścia przez ul. Kunickiego przy stacji Orlen i kościele NSJ;
-remontu ul. Wojennej;
-remoncie ulic z kocimi łbami;
-ustawienia wiaty przystankowej na przystanku Kraszewskiego 02;
-ustawienia stojaków rowerowych w okolicy.

Radna Burdon zgłosiła m.in. potrzebę:
-ustawienia latarni na końcowym przystanku przy ul. Kruczkowskiego;
-sygnalizacji świetlnej na ul. Kruczkowskiego;
-zwiększenia liczby autobusów kursujących przez naszą dzielnicę.
Wspomniała także o cały czas doskwierającym problemie fetoru z siedziby Kom-Eko przy ul. Ciepłowniczej – problem ten powinien już być rozwiązany, gdyż umowa bytności Kom-Eko na ul. Ciepłowniczej skończyła się.

p. Witold Wójtowicz już po zakończeniu Posiedzenia podniósł kwestię inicjatywy lokalnej, która nie posiada przepisów wykonawczych i proponował spotkanie robocze Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dróg i Mostów. Sugerował też, by wnioskować o zmianę zasad głosowania w Budżecie Obywatelskim by głosy i projekty były podzielone wg okręgów. Wnioskował też o potrzebie zlokalizowania targowiska na Dziesiątej.

Posiedzenie było dłuższe niż zwykle, trwało ponad dwie godziny. Nie mogłem więc kolejny raz sugerować innych sposobów poprawy bezpieczeństwa (wyspowe progi zwalniające, optyczne zwężenie pasów) na ul. Kruczkowskiego niż sygnalizacja świetlna (zwróćmy uwagę jak często piesi widząc zielone światło idą przed siebie w ogóle się nie rozglądając).

Kolejne Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta prawdopodobnie 17 lutego.

Dzielnice protestują ws. podziału na obwody do głosowania

Po decyzjach Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublinie w sprawie podziału na obwody do głosowania i rozmieszeniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic zaprotestowały 4 dzielnice.

– Wątpliwości mają też mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta – mówi Przewodniczący Zarządu tej dzielnicy, Marcin Krupiński

Źródło: http://moje.radio.lublin.pl/dzielnice-protestuja-ws-podzialu-na-obwody-do-glosowania.html

PS na Dziesiątej główne zamieszanie dotyczyło siedzib komisji wyborczych, ale obwieszczenie MKW z 9 lutego przywraca stare siedziby komisji wyborczych.

Te siedziby komisji odbiegają od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, szczegółowy opis obwodów – tutaj.

Chociaż jeśli zmierzymy odległość od miejsca zamieszkania do komisji, to wszyscy mają mniej niż 2 kilometry. Czyli w granicy półgodzinnego spaceru.

Wybory do Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Rada Dzielnicy Dziesiąta to opiniodawcza jednostka pomocnicza Urzędu Miasta. Dysponuje ona rocznie kwotą 129 tys. zł. z budżetu Lublina.

Rada Dzielnicy jest wybierana przez mieszkańców, a kandydatami są sami mieszkańcy z różnych części dzielnicy (obwodów), dzięki czemu w Radzie Dzielnicy każda grupa mieszkańców ma swoją reprezentację. Przez tę bliskość Radnych z pozostałymi mieszkańcami problemy różnych części dzielnicy mają szansę znaleźć uwagę, a może nawet rozwiązanie w Radzie Dzielnicy. Jeśli sama Rada nie ma możliwości pomóc mieszkańcom sprawę kieruje do odpowiednich komórek Urzędu Miasta lub bezpośrednio do Prezydenta Lublina.

Zachęcam do głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy, to wybory jak każde inne, to nasze prawo.

Kandydatury do Rady można składać od 3 do 13 lutego.
Wybory do Rady Dzielnicy odbędą się 15 marca.

Więcej informacji można szukać na stronie http://www.RadyDzielnic.Lublin.eu
Strona naszej Rady Dzielnicy: http://www.RadaDziesiata.dz.pl

Mieszkańców Lublina czekają kolejne wybory

Kandydować mogą tylko osoby niekarane, które nie są ani kierownikiem, ani zastępcą kierownika w miejskiej jednostce.

Konieczne jest zebranie 25 podpisów poparcia od osób mieszkających w obwodzie, z którego się kandyduje. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lutego, zaś głosowanie odbędzie się 15 marca. Członkowie obwodowych komisji wyborczych dostaną 120 zł diety (przewodniczący i zastępca 130 zł).

Radni dzielnicowi pracują społecznie, wynagrodzenie pobiera wyłącznie przewodniczący zarządu dzielnicy, wybierany przez radę ze swojego składu. Zadaniem rad jest wyrażanie opinii mieszkańców o nowych inwestycjach, komunikacji na danym terenie, czy też opiniowanie nazw ulic. Każda z rad decyduje też o podziale rezerw przypisanych dzielnicom. W tym roku na każdą z nich przypada po 129 tys. zł.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150122%2FLUBLIN%2F150129918

Sprawozdanie z 17 Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta z 25.02.2014r.

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w siedzibie SM Kolejarz przy ul. Kruczkowskiego 22, obecnych było 11 radnych, 6 mieszkańców ul. Mireckiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariusz Policji oraz trzech gości. Posiedzenie trwało ponad dwie i pół godziny.

Pierwszym punktem posiedzenia była sprawa mieszkańców ul. Mireckiego, którzy skarżyli się na zdemoralizowaną młodzież, która zakłóca spokój oraz niszczy publiczne mienie.
Mieszkańcy przedstawili swoje bolączki, zaprezentowali pismo wystosowane do ZNK oraz dyrekcji Gimnazjum nr 1 (młodzież przychodzi na skwer przy Mireckiego 4 z plecakami).
Straż Miejska i Policja powiedziały o podejmowanych interwencjach. Rada zapowiedziała próby rozmów z dyrekcją Gimnazjum nr 1.
Mieszkańcy wyszli ze spotkania ukontentowani, że ich sprawa została podjęta przez Radę Dzielnicy.
[Ja spytałem o to co oferuje Gimnazjum nr 1 dla młodzieży i zasugerowałem by Rada wnioskowała o środki dla tej placówki na zwiększenie atrakcyjności swojej oferty, by tym sposobem odciągnąć młodzież od destrukcyjnych zajęć]

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z działań od ostatniego posiedzenia. Poinformował o przyznaniu grantów w ramach projektu “Dzielnice Kultury” w ramach, którego m.in. Warsztaty Artystyczne z DKK oraz VI Liceum otrzymały środki na działania kulturalne.
Na naszej dzielnicy będą miały miejsca nasadzenia zieleni, przede wszystkim na terenach placówek oświatowych.

Przy SP40 powstaje Klub Seniora.

Pan Wójtowicz przedstawił informacje z komisji inwestycji, w tym roku zrealizowana będzie budowa ul. Dunikowskiego, Nadrzecznej (pomiędzy Rejtana i Mickiewicza), kończy się realizacja inwestycji kanalizacyjnej na ulicach Zacisznej i Śliskiej. W tym roku będzie niewiele nowych inwestycji na naszej dzielnicy (Morcinka, droga dojazdowa do ul. Pułaskiego, Śniadeckiego).

Jeśli dyrekcja VI Liceum znajdzie pieniądze na nowe ogrodzenie swojego terenu, prawdopodobnie obejmie ono także skwer/lasek obok stadionu, co spotkało się z głosami oburzenia [m.in. moim i jednej Radnej] oraz poparcia (jednej z Radnych).

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu czytał wnioski na wykorzystanie rezerwy celowej, omawiał je oraz informował o priorytetach Zarządu Rady.
Priorytetem dla Zarządu Rady jest m.in. dofinansowanie obchodów 90lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w tym odlanie pomnika J.Kochanowskiego – pomysł ten spotkał się z negatywnymi głosami zarówno wśród Radnych jak i gości [w tym moim]. Podawane zostały alternatywne pomysły, przede wszystkim tańsze. Na ten cel Rada chce przeznaczyć 16 tys. zł.
Kolejnych 18 tys. ma być przeznaczone na potrzeby Przedszkola nr 22.
Dalej około 5-6 tys. zł na siłownię w Gimnazjum nr 1, ale nie baner reklamowy o co też wnioskowała szkoła.
10 tys. zł. na plac zabaw przy ul. Nowy Świat.
25 tys. zł. na rozbudowę placu zabaw na skwerze przy ulicach Iwaszkiewicza i Szelburg-Zarembiny, skwer ten jest zdaje się w planie skwerów miejskich i być może zostaną tu wydane kolejne środki, ale z budżetu miasta.
4 tys. zł. mają być przeznaczone na akcje Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej, kolejne edycje mają być bardziej sprofilowane i Rada chce wychodzić z ofertą m.in. do Klubu Seniora przy SP40 oraz do podopiecznych MOPR.
Około 16 tys. zł. będzie przeznaczonych na dwa wypoczynkowe punkty pieszo rowerowe na ul. Zemborzyckiej (przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną i przy wyjeździe z osiedla Kruczkowskiego).
Nieznana kwota będzie przeznaczona na ławki i stojaki rowerowe, koszt uzależniony jest od ilości zgłoszeń – Rada czeka na propozycje mieszkańców gdzie ustawić ławki i stojaki rowerowe. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Zarząd Dróg i Mostów jest oporny na pomysł stawiania ławek.
2,5 tys. zł. ma być przeznaczone na wsparcie projektu MOPR.

Te wnioski zaakceptowała Rada do realizacji. Pozostała część rezerwy budżetowej będzie do dyspozycji Zarządu Rady.

Boisko przy ul. Siemiradzkiego 34-36 ma nieustaloną własność – upomnieli się o tę posesję dawni właściciele.

Rada nie popiera idei dróg jednokierunkowych (proponowanych we wnioskach) na Dziesiątej, także/głównie ze względu na to, że byłaby to walka z Zarządem Dróg i Mostów.

PS Rada Dzielnicy Dziesiąta 4 marca na swojej stronie na Facebooku oficjalnie zaprezentowała podział środków z rezerwy celowej.

PS (7III) Nowy Tydzień informuje o rezerwie celowej m.in. naszej Rady Dzielnicy.