XL sesja rady Miasta Lublin (22 lutego)

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w czwartek (22 lutego, czwartek). Obrady odbywać się będą w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Posiedzenie zakłada omówienie m.in.:
5.22. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2018 rok (druk nr 1283-1);
5.23. uchwały zmieniającej uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 1285-1);
5.28. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1280-1);
5.32. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” (druk nr 1314-1);

Więcej informacji:
https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/xl-sesja-rady-miasta-lublin-22-lutego,148,1730,1.html
https://lublin.eu/rada-miasta/rada-miasta/

Advertisements

Sesja Rady Miasta Lublin w Internecie 21.12.2017

Kolejne posiedzenie Rady Miasta Lublin odbędzie się jutro (czwartek) 21 grudnia 2017 roku. Istnieje możliwość przysłuchiwania się posiedzeniu:

Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, aby rozpocząć odbiór proszę wybrać odpowiednio:

http://streaming.lublin.eu:8000/stream.mp3.m3u
http://streaming.lublin.eu:8000/stream.mp3

Źródło: https://lublin.eu/komunikaty/sesja-rady-miasta-lublin-w-internecie,55,74,1.html

Nagranie z posiedzenia Rady Dzielnicy w dniu 27 stycznia 2016r.

Zachęcam do odsłuchania nagrania z posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta w dniu 27 stycznia 2016r.: https://www.dropbox.com/s/gr2hfhxnv8mmath/PosiedzenieRDDZiesiata27I2016rGim1.MP3?dl=0

Porządek obrad minionego spotkania: https://dziesiata.wordpress.com/2016/01/25/porzadek-obrad-vii-posiedzenia-rady-dzielnicy-dziesiata/

Nagranie powstało w ramach programu Monitoring Rad Dzielnic prowadzonego przez Fundację Wolności

Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta – harmonogram roczny

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Dzielnicy Dziesiąta przedstawia harmonogram posiedzeń na rok bieżący:
– 27 stycznia,
– 9 marca,
– 27 kwietnia,
– 8 czerwca,
– 21 września,
– 23 listopada.
Oczywiście, w miarę potrzeb, istnieje możliwość zwołania posiedzeń dodatkowych. Posiedzenia zwyczajowo będą rozpoczynać się o godz. 18.00. Na najbliższym posiedzeniu będziemy gościć w Gimnazjum Nr 1, kolejne najprawdopodobniej będą się odbywać w VI Liceum Ogólnokształcącym.
Zapraszamy!

Należy pochwalić Radę za ustalenie planu rocznego spotkań, to bardzo dobra praktyka.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1095216727177458

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 10VI 18:00

Zapraszam na posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbędzie się we środę 10 czerwca o godzinie 18:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Szanowni Mieszkańcy!

zapraszamy na III posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbędzie się w dniu 10 czerwca br. o godz. 18.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.
Bardzo przepraszamy, że informacja pojawia się dopiero teraz.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/985528114812987

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 31 marca 2015r. ostatnie w IV kadencji – relacja

Ostatnie posiedzenie w IV kadencji Rady Dzielnicy Dziesiąta odbyło się 31 marca 2015r. w siedzibie PSM Kolejarz przy ul. Kruczkowskiego 22.

Rada Dzielnicy popiera działania mieszkających, którzy zbierają podpisy pod obywatelskimi uchwałami dotyczącymi budowy boiska na skwerze przy ul. Szelburg-Zarembiny oraz przebudowy ul. Kunickiego.
W intencji mieszkańców a propos przebudowy ul. Kunickiego chodzi m.in. o wyremontowanie chodników i nawierzchni ulicy na niewyremontowanych odcinkach, przebudowę przejść, dodanie wysepek i latarni oświetlających przejścia, sygnalizację świetlną przy ul. Matejki i ul. Reja, wyznaczenie pasów rowerowych lub dróg rowerowych, remont zatok autobusowych.
Działania mieszkańców podyktowane są m.in. tym, że intensywny ruch samochodowy przyczynia się do pękania budynków przy ul. Kunickiego.

W ramach realizacji projektu ‘Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń dzielnicy Dziesiąta’ lokalizacjami najprawdopodobniej będą:
-ul. Szelburg-Zarembiny;
-ul. Łukasińskiego;
-ul. Mireckiego;
-ul. Kunickiego;
-ul. Piękna przy skrzyżowaniu z ul. Nowy Rynek;
-ul. Nowy Świat przy Zespole Szkół nr 3.

Na dzielnicy pojawi się około 37 nowych koszy na śmieci.

Niemal pewne jest to, że w 2015r. ulice Morcinka i Zemborzycka (dojazd do posesji 112) będą w tym roku wyremontowane.

Rada Dzielnicy uchwaliła przekazanie dodatkowych środków z rezerwy celowej:
-5tys. zł dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych na wyposażenie siłowni;
-dodatkowych 4tys. zł dla Klubu Seniora przy SP40 (w sumie 9tys. zł).

Rada Dzielnicy Dziesiąta udzieliła absolutorium Zarządowi RD Dziesiąta.

Nagranie audio z posiedzenia: http://qavtan.wrzuta.pl/audio/6SO5nmf002D/posiedzenie_rady_dzielnicy_dziesiata_31_marca_2015

W spotkaniu udział wzięło 12 Radnych Dzielnicy, 7 gości (z których pięcioro było radnymi elektami).

Po zakończeniu posiedzenia obecni przystąpiliśmy do towarzyskiego zakończenia tej kadencji, był szampan i ciasta.

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 31 marca 18:00

Dnia 31 marca o godz. 18.00, jak zawsze, w siedzibie administracji os. im. Kruczkowskiego przy ul. Kruczkowskiego 22. Przedmiotem posiedzenia będzie m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2014 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony rok.

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta profil na Facebooku

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta w dniu 17.02.2015r. – sprawozdanie

Spotkanie rozpoczęło się sprawą mieszkańców ul. Mireckiego, którzy tłumnie przybyli do VI Liceum. Mieszkańcy sygnalizują kolejny raz problem związany ze złym zachowaniem się młodzieży w okolicy bloku Mireckiego 4.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz urzędnik miejski odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców.W sumie w tej części spotkania wzięło udział ponad 40 osób.

Nagranie audio z tej części spotkania.

Nie było wcześniej informacji, że spotkanie będzie miało taki charakter, być może dlatego po upływie ponad godziny zostało jedynie dwóch gości. Spotkanie z mieszkańcami ul. Mireckiego w takiej postaci powinno być osobnym wydarzeniem.

Po omówieniu sprawy mieszkańców ul. Mireckiego nastąpiło faktyczne posiedzenie Rady Dzielnicy, na którym obecnych było 12 radnych dzielnicy oraz 2 gości. Pod koniec posiedzenia przybył także Piotr Popiel nowy radny z naszego okręgu.

Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę w sprawie wydatkowania rezerwy celowej. W 2015r. Rada Dzielnicy przeznaczy następujące środki na konkretne cele:
-6200PLN na questing czyli grę miejską, która ma zintegrować mieszkańców i zapoznać ich z dzielnicą (także jej historią);
-2500PLN na wspomożenie MOPR;
-5300PLN na ułożenie chodników w miejscu wydeptanych ścieżek;
-7000PLN na Aktywną Wiosnę i Jesień na Dziesiątej;
-14000PLN na 7 tablic ogłoszeniowych;
-5000PLN na koło seniora przy Szkole Podstawowej nr 40;
-30000PLN na ogród historyczny przy Przedszkolu nr 35;
-8000PLN na miasteczko rowerowe przy Przedszkolu nr 3.
Tym samym Rada Dzielnicy pozostawi część środków do wydatkowania Radzie Dzielnicy kolejnej kadencji.

Najprawdopodobniej niedługo powstanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ul. Zemborzyckiej na wysokości ZSTK, gdyż piesi mają tam problem z przejściem przez jezdnię.

Ul. Dywizjonu 303 nie będzie realizowana w 2015r. w przeciwieństwie do ul. Dunikowskiego.

Nagranie audio z posiedzenia Rady Dzielnicy.

Relacja z Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta z 2.12.2014r.

Ostatnie Posiedzienie Rady Dzielnicy Dziesiąta w 2014r. odbyło się 2 grudnia. W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych i 3 gości.

W ramach sprawozdań komisji p. Witold Wójtowicz poinformował, że ulice Morcinka i Dunikowskiego powinny wejść do realizacji do budżetu Lublin na 2015r. oraz dojazd do poesesji Zemborzycka 114a.
Boczna uliczka ul. Pułaskiego została wyremontowana i tamtejsi mieszkańcy mogą cieszyć się z poprawnego odwodnienia terenu.

Goszcząca Barbara Rusinek opowiadała o projekcie “Zielony Zakątek” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt został zgłoszony do budżetu a przed autorami konsultacje z urzędnikami.

Przewodniczący Zarządu RD Dziesiąta mówił o tym co zostało zrealizowane w 2014r. w ramach rezerwy celowej m.in.:
-okolicznościowa rzeźba na Jubilewusz Szkoły Podstawowej nr 2 – 16 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Nowy Świat – 10 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny – 25 tys. zł.;
-Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej – 7 tys. zł.;
-dwa punkty odpoczynkowe na ul. Zemborzyckiej – 20 tys. zł.;
-wsparcie akcji dla podopiecznych MOPR – 2 tys. zł.;
-wsparcie dla siłowni w Gimnazjum nr 1 – 5 tys. zł.;
-u-kształtne stojaki rowerowe dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 1,5 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił też, że miejsca postojowe przy ul. Zemborzyckiej miały być obsadzone zielenią, ale nie udało się to, gdyż nie było w tej sprawie porozumienia z Zarządem Dróg i Mostów.

Przewodniczący Zarządu Marcin Krupiński zaproponował tematy na 2015r. i miałyby być to m.in.:
-zachęcenie nowych osób do działania w Radzie Dzielnicy;
-zbieranie pomysłów do rezerwy celowej;
-Aktywna Wiosna i Aktywna Jesień na Dziesiątej;
-rewitalizacja skwerów dzielnicowych m.in. przy skrzyżowaniu Kunickiego i Zemborzyckiej oraz Kunickiego i Wyścigowej, a także skweru Borowiczan (przy Nowym Świecie) – tutaj m.in. postawienie śmietników.

Goszczący Mariusz Olejarczyk przekazał informacje od mieszkańców okolic Gimnazjum nr 1 m.in. o potrzebie:
-zwiększenia bezpieczeństwa i w ogóle możliwości przejścia przez ul. Kunickiego przy stacji Orlen i kościele NSJ;
-remontu ul. Wojennej;
-remoncie ulic z kocimi łbami;
-ustawienia wiaty przystankowej na przystanku Kraszewskiego 02;
-ustawienia stojaków rowerowych w okolicy.

Radna Burdon zgłosiła m.in. potrzebę:
-ustawienia latarni na końcowym przystanku przy ul. Kruczkowskiego;
-sygnalizacji świetlnej na ul. Kruczkowskiego;
-zwiększenia liczby autobusów kursujących przez naszą dzielnicę.
Wspomniała także o cały czas doskwierającym problemie fetoru z siedziby Kom-Eko przy ul. Ciepłowniczej – problem ten powinien już być rozwiązany, gdyż umowa bytności Kom-Eko na ul. Ciepłowniczej skończyła się.

p. Witold Wójtowicz już po zakończeniu Posiedzenia podniósł kwestię inicjatywy lokalnej, która nie posiada przepisów wykonawczych i proponował spotkanie robocze Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dróg i Mostów. Sugerował też, by wnioskować o zmianę zasad głosowania w Budżecie Obywatelskim by głosy i projekty były podzielone wg okręgów. Wnioskował też o potrzebie zlokalizowania targowiska na Dziesiątej.

Posiedzenie było dłuższe niż zwykle, trwało ponad dwie godziny. Nie mogłem więc kolejny raz sugerować innych sposobów poprawy bezpieczeństwa (wyspowe progi zwalniające, optyczne zwężenie pasów) na ul. Kruczkowskiego niż sygnalizacja świetlna (zwróćmy uwagę jak często piesi widząc zielone światło idą przed siebie w ogóle się nie rozglądając).

Kolejne Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta prawdopodobnie 17 lutego.