Category Archives: Budżet Obywatelski

Informacje dotyczące zasad i przebiegu Budżetu Obywatelskiego. Informacje o projekach.

Jaki będzie regulamin Budżetu Obywatelskiego? [konsultacje]

Ja co roku zapraszamy do dyskusji na temat regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku konieczne jest uwzględnienie zmian, które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Proponujemy także ważną zmianę: podział Budżetu Obywatelskiego na dzielnice. Na opinie czekamy do 10 … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski | Tagged , | Leave a comment

Wyniki głosowania w 2018 r. na Budżet Obywatelski 2019 r.

Pośród zwycięskich projektów w tegorocznym głosowaniu nie ma żadnego, który dotyczyłby tylko i wyłącznie naszej Dziesiątej. Są projekty ogólnomiejskie, które swoją ofertę kierują także do osób z naszej dzielnicy. Głosy i projekty ułożyły się tak, że trzy dzielnice (Węglin Południowy, … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski | Tagged , | Leave a comment

Głosujemy w Budżecie Obywatelskim

Głosować można poprzez stronę: https://obywatelski.lublin.eu/ Projekty z Dziesiątej to: M-11 Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków – przejścia z ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką M-57 Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski | Tagged | Leave a comment

Budżet Obywatelski – głosuj nawet bez lubelskiego meldunku

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Lublinie, osobami uprawnionymi do głosowania w tej procedurze są mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin zameldowani na pobyt stały w Lublinie bądź wpisani na listę wyborców w Mieście Lublin. Jeśli jesteś mieszkańcem bądź mieszkanką Miasta … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nabór projektów do III Zielonego Budżetu

Przez miesiąc, w dniach 4 września – 4 października, Miasto prowadzić będzie nabór do trzeciej już edycji Zielonego Budżetu. Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec [i mieszkanka] Lublina, organizacja pozarządowa czy Rady Dzielnicy. Projekty przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej za … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski | Tagged , , , | Leave a comment

Budżet Obywatelski – 165 projektów z pozytywną oceną

Znamy wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. oceny formalnej zweryfikował 165 projektów pozytywnie. Z Dziesiątej to: M – 11 Dziesiąta Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków – przejścia z ul. Nadrzecznej do … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Budżet Obywatelski 2019 – nabór wniosków

Punktualnie o północy ruszył nabór projektów w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Podobnie jak w ubiegłym roku, mieszkańcy i mieszkanki Lublina zdecydują, na co zostanie wydanych 15 mln zł. Projekt można zgłosić za pośrednictwem platformy inrenetowej http://www.obywatelski.lublin.eu W … Continue reading

Posted in Budżet Obywatelski | Leave a comment