W tym roku 15 mln złotych do podziału. Każdy będzie mieć cztery głosy

– Chcielibyśmy ogłosić nabór projektów jeszcze w marcu. Długość jego trwania będzie podobna jak w latach poprzednich, czyli około miesiąc – zapowiada Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin.

Co się zmienia? Wprowadzony został nowy podział projektów: na • dzielnicowe (dotyczące tylko jednej dzielnicy, z ograniczeniem wartości do 300 tys. zł) oraz • ogólnomiejskie (dotyczące co najmniej dwóch dzielnic, z limitem 1,2 mln zł w przypadku projektów inwestycyjnych lub 300 tys. zł w przypadku pozostałych).

Na innych zasadach będzie się odbywać również głosowanie. Każdy z mieszkańców będzie mieć do dyspozycji cztery głosy. Dwa będzie mógł oddać na projekty dzielnicowe, natomiast dwa na ogólnomiejskie.

Po pierwsze: wprowadzony zostaje wymóg uzyskania minimum 100 głosów. Jeśli jakiś projekt zbierze mniej, nie trafi do realizacji. Po drugie: każda z dzielnic będzie mieć zagwarantowaną do wydania kwotę 300 tys. zł. Po trzecie: na terenie jednej dzielnicy może być realizowany najwyżej jeden ogólnomiejski projekt inwestycyjny. Czwartym ograniczeniem jest to, że na terenie jednej nieruchomości może być realizowany nie więcej niż jeden projekt, więc niemożliwe stanie się np. przegłosowanie kilku pomysłów dotyczących tego samego stadionu.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-w-tym-roku-15-mln-zlotych-do-podzialu-kazdy-bedzie-miec-cztery-glosy,n,1000236596.html

Advertisements

Jaki będzie regulamin Budżetu Obywatelskiego? [konsultacje]

Ja co roku zapraszamy do dyskusji na temat regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku konieczne jest uwzględnienie zmian, które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Proponujemy także ważną zmianę: podział Budżetu Obywatelskiego na dzielnice. Na opinie czekamy do 10 grudnia 2018 r.

Harmonogram i formy konsultacji społecznych – 26 października – 10 grudnia 2018 r.

Otwarte spotkania publiczne:

6 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
20 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
26 października – 30 listopada 2018 r., przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu. Opinie należy kierować na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu lub pisemnie: Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, 20-109 Lublin.
5 grudnia, godzina 17:00, warsztat dla grup mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą swoje opinie na piśmie, mający na celu wypracowanie ostatecznych rozwiązań.

Wyniki głosowania w 2018 r. na Budżet Obywatelski 2019 r.

Pośród zwycięskich projektów w tegorocznym głosowaniu nie ma żadnego, który dotyczyłby tylko i wyłącznie naszej Dziesiątej. Są projekty ogólnomiejskie, które swoją ofertę kierują także do osób z naszej dzielnicy.

Głosy i projekty ułożyły się tak, że trzy dzielnice (Węglin Południowy, Dziesiąta oraz Sławin) nie ugrały w tej edycji budżetu obywatelskiego ani złotówki.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/budzet-obywatelski-w-lublinie,n,1000229789.html

Regulamin Budżetu Obywatelskiego mówi:

6. W przypadku gdy na obszarze danej dzielnicy, w wyniku głosowania, o którym mowa powyżej, nie będzie realizowany żaden projekt infrastrukturalny, niezależnie od jego wartości, do realizacji kierowany jest projekt lub projekty:
1) który uzyskał lub uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu;
2) którego/których wartość lub suma wartości nie przekracza 175 000 zł;
3) którego/których realizacja odbędzie się tylko i wyłącznie na obszarze danej dzielnicy.

Oznacza to, że nie było w ogóle zgłoszonego projektu do 175 tys. zł. dotyczącego tylko naszej dzielnicy.

Lista zwycięskich projektów: https://obywatelski.lublin.eu/

Projekty ogólnomiejskie, które będą dotyczyły także Dziesiątej:
M-8 Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie
M-37 Aktywny Student
M-44 Aktywny Uczeń
M-58 Aktywni Młodzi Pełni Pasji
M-65 Amatorskie Ligi Lublina
M-115 Aktywny Lublin
M-131 Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto.

Głosujemy w Budżecie Obywatelskim

Głosować można poprzez stronę: https://obywatelski.lublin.eu/

Projekty z Dziesiątej to:
M-11 Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków – przejścia z
ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką

M-57 Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

M-70 Równo po Dziesiątej – chodniki i miejsca parkingowe !

M-74 Piknik na Dziesiątej

M-81 Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie – remont ul. Leśna

M-87 “Sygnał od nowa”- sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich.

M-89 Doposażenie Placów Zabaw – Zielony Zakątek i Wokół Sygnału w Dzielnicy Dziesiąta

M-159 Boisko wielofunkcyjne dla Dzielnicy “Dziesiąta” przy zespole
Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

D-32 Zielona Dziesiąta – rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy
Dziesiąta w Lublinie

D-34 Mieszkania dla Lublinian – remont mieszkań gminnych

D-35 Zdrowy oddech w mieście Mniej smogu. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych

D-43 Budowa drogi dojazdowej ul.Łazienkowska w Lublinie

D-72 Modernizacja boiska asfaltowego pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie

D-79 Bezpieczne przejście dla pieszych i ułatwienie wyjazdu dla kierowców w dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, Reja, Wyspiańskiego, Orzeszkowej)

GlosowanieBO2018

Budżet Obywatelski – głosuj nawet bez lubelskiego meldunku

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Lublinie, osobami uprawnionymi do głosowania w tej procedurze są mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin zameldowani na pobyt stały w Lublinie bądź wpisani na listę wyborców w Mieście Lublin. Jeśli jesteś mieszkańcem bądź mieszkanką Miasta Lublin i nie figurujesz w ewidencji bądź rejestrze, możesz dopisać się do listy mieszkańców uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Lublinie poprzez złożenie poniższego oświadczenia, wydrukowanie go i osobiste dostarczenie (wraz z dokumentem tożsamości do wglądu) do Biura Partycypacji Społecznej,
ul. Bernardyńska 3, pok. 107, 20-109 Lublin.

Szczegóły: https://obywatelski.lublin.eu/dodanie_do_listy_mieszkancow

Budżet Obywatelski – 165 projektów z pozytywną oceną

Znamy wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. oceny formalnej zweryfikował 165 projektów pozytywnie.

Z Dziesiątej to:
M – 11 Dziesiąta Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków – przejścia z
ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką

M -57 Dziesiąta Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

M – 70 Dziesiąta Równo po Dziesiątej – chodniki i miejsca parkingowe !

M – 74 Dziesiąta Piknik na Dziesiątej

M – 81 Dziesiąta Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie – remont ul. Leśna

M – 87 Dziesiąta “Sygnał od nowa”- sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich.

M – 89 Dziesiąta Doposażenie Placów Zabaw – Zielony Zakątek i Wokół Sygnału w Dzielnicy Dziesiąta

M – 159 Dziesiąta Boisko wielofunkcyjne dla Dzielnicy “Dziesiąta” przy zespole
Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

D – 32 Dziesiąta Zielona Dziesiąta – rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy
Dziesiąta w Lublinie

D – 34 Ogólnomiejski Mieszkania dla Lublinian – remont mieszkań gminnych

D-35 Ogólnomiejski Zdrowy oddech w mieście Mniej smogu. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych

D – 43 Dziesiąta Budowa drogi dojazdowej ul.Łazienkowska w Lublinie

D-72 Dziesiąta Modernizacja boiska asfaltowego pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie

D-79 Dziesiąta Bezpieczne przejście dla pieszych i ułatwienie wyjazdu dla kierowców w dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, Reja, Wyspiańskiego, Orzeszkowej)

—————
Negatywna ocena
M – 75 Dziesiąta Bezpiecznie i spokojnie na Kunickiego – poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprawa jakości mieszkania, uspokojenie ruchu

M -105 Ogólnomiejski Zdrowe powietrze – zdrowe dzieci! Zakup oczyszczaczy powietrza do miejskich przedszkoli

M -106 Dziesiąta Dziesiąta – Słowackiego – Bezpieczna i komfortowe ulica

D – 30 Dziesiąta Sygnał od nowa – Boisko piłkarskie na “Kolejówce”