Jaki będzie regulamin Budżetu Obywatelskiego? [konsultacje]

Ja co roku zapraszamy do dyskusji na temat regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku konieczne jest uwzględnienie zmian, które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Proponujemy także ważną zmianę: podział Budżetu Obywatelskiego na dzielnice. Na opinie czekamy do 10 grudnia 2018 r.

Harmonogram i formy konsultacji społecznych – 26 października – 10 grudnia 2018 r.

Otwarte spotkania publiczne:

6 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
20 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
26 października – 30 listopada 2018 r., przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu. Opinie należy kierować na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu lub pisemnie: Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, 20-109 Lublin.
5 grudnia, godzina 17:00, warsztat dla grup mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą swoje opinie na piśmie, mający na celu wypracowanie ostatecznych rozwiązań.

Advertisements

Wyniki głosowania w 2018 r. na Budżet Obywatelski 2019 r.

Pośród zwycięskich projektów w tegorocznym głosowaniu nie ma żadnego, który dotyczyłby tylko i wyłącznie naszej Dziesiątej. Są projekty ogólnomiejskie, które swoją ofertę kierują także do osób z naszej dzielnicy.

Głosy i projekty ułożyły się tak, że trzy dzielnice (Węglin Południowy, Dziesiąta oraz Sławin) nie ugrały w tej edycji budżetu obywatelskiego ani złotówki.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/budzet-obywatelski-w-lublinie,n,1000229789.html

Regulamin Budżetu Obywatelskiego mówi:

6. W przypadku gdy na obszarze danej dzielnicy, w wyniku głosowania, o którym mowa powyżej, nie będzie realizowany żaden projekt infrastrukturalny, niezależnie od jego wartości, do realizacji kierowany jest projekt lub projekty:
1) który uzyskał lub uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu;
2) którego/których wartość lub suma wartości nie przekracza 175 000 zł;
3) którego/których realizacja odbędzie się tylko i wyłącznie na obszarze danej dzielnicy.

Oznacza to, że nie było w ogóle zgłoszonego projektu do 175 tys. zł. dotyczącego tylko naszej dzielnicy.

Lista zwycięskich projektów: https://obywatelski.lublin.eu/

Projekty ogólnomiejskie, które będą dotyczyły także Dziesiątej:
M-8 Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie
M-37 Aktywny Student
M-44 Aktywny Uczeń
M-58 Aktywni Młodzi Pełni Pasji
M-65 Amatorskie Ligi Lublina
M-115 Aktywny Lublin
M-131 Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto.

Głosujemy w Budżecie Obywatelskim

Głosować można poprzez stronę: https://obywatelski.lublin.eu/

Projekty z Dziesiątej to:
M-11 Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków – przejścia z
ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką

M-57 Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

M-70 Równo po Dziesiątej – chodniki i miejsca parkingowe !

M-74 Piknik na Dziesiątej

M-81 Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie – remont ul. Leśna

M-87 “Sygnał od nowa”- sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich.

M-89 Doposażenie Placów Zabaw – Zielony Zakątek i Wokół Sygnału w Dzielnicy Dziesiąta

M-159 Boisko wielofunkcyjne dla Dzielnicy “Dziesiąta” przy zespole
Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

D-32 Zielona Dziesiąta – rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy
Dziesiąta w Lublinie

D-34 Mieszkania dla Lublinian – remont mieszkań gminnych

D-35 Zdrowy oddech w mieście Mniej smogu. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych

D-43 Budowa drogi dojazdowej ul.Łazienkowska w Lublinie

D-72 Modernizacja boiska asfaltowego pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie

D-79 Bezpieczne przejście dla pieszych i ułatwienie wyjazdu dla kierowców w dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, Reja, Wyspiańskiego, Orzeszkowej)

GlosowanieBO2018

Budżet Obywatelski – głosuj nawet bez lubelskiego meldunku

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Lublinie, osobami uprawnionymi do głosowania w tej procedurze są mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin zameldowani na pobyt stały w Lublinie bądź wpisani na listę wyborców w Mieście Lublin. Jeśli jesteś mieszkańcem bądź mieszkanką Miasta Lublin i nie figurujesz w ewidencji bądź rejestrze, możesz dopisać się do listy mieszkańców uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Lublinie poprzez złożenie poniższego oświadczenia, wydrukowanie go i osobiste dostarczenie (wraz z dokumentem tożsamości do wglądu) do Biura Partycypacji Społecznej,
ul. Bernardyńska 3, pok. 107, 20-109 Lublin.

Szczegóły: https://obywatelski.lublin.eu/dodanie_do_listy_mieszkancow

Nabór projektów do III Zielonego Budżetu

Przez miesiąc, w dniach 4 września – 4 października, Miasto prowadzić będzie nabór do trzeciej już edycji Zielonego Budżetu. Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec [i mieszkanka] Lublina, organizacja pozarządowa czy Rady Dzielnicy. Projekty przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu

lublin_partycypacjaklowfqwibgpc785hlxs

Budżet Obywatelski – 165 projektów z pozytywną oceną

Znamy wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. oceny formalnej zweryfikował 165 projektów pozytywnie.

Z Dziesiątej to:
M – 11 Dziesiąta Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków – przejścia z
ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką

M -57 Dziesiąta Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

M – 70 Dziesiąta Równo po Dziesiątej – chodniki i miejsca parkingowe !

M – 74 Dziesiąta Piknik na Dziesiątej

M – 81 Dziesiąta Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie – remont ul. Leśna

M – 87 Dziesiąta “Sygnał od nowa”- sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich.

M – 89 Dziesiąta Doposażenie Placów Zabaw – Zielony Zakątek i Wokół Sygnału w Dzielnicy Dziesiąta

M – 159 Dziesiąta Boisko wielofunkcyjne dla Dzielnicy “Dziesiąta” przy zespole
Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

D – 32 Dziesiąta Zielona Dziesiąta – rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy
Dziesiąta w Lublinie

D – 34 Ogólnomiejski Mieszkania dla Lublinian – remont mieszkań gminnych

D-35 Ogólnomiejski Zdrowy oddech w mieście Mniej smogu. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych

D – 43 Dziesiąta Budowa drogi dojazdowej ul.Łazienkowska w Lublinie

D-72 Dziesiąta Modernizacja boiska asfaltowego pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie

D-79 Dziesiąta Bezpieczne przejście dla pieszych i ułatwienie wyjazdu dla kierowców w dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, Reja, Wyspiańskiego, Orzeszkowej)

—————
Negatywna ocena
M – 75 Dziesiąta Bezpiecznie i spokojnie na Kunickiego – poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprawa jakości mieszkania, uspokojenie ruchu

M -105 Ogólnomiejski Zdrowe powietrze – zdrowe dzieci! Zakup oczyszczaczy powietrza do miejskich przedszkoli

M -106 Dziesiąta Dziesiąta – Słowackiego – Bezpieczna i komfortowe ulica

D – 30 Dziesiąta Sygnał od nowa – Boisko piłkarskie na “Kolejówce”

Budżet Obywatelski 2019 – nabór wniosków

Punktualnie o północy ruszył nabór projektów w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Podobnie jak w ubiegłym roku, mieszkańcy i mieszkanki Lublina zdecydują, na co zostanie wydanych 15 mln zł. Projekt można zgłosić za pośrednictwem platformy inrenetowej http://www.obywatelski.lublin.eu

W tym roku nabór projektów zostanie uruchomiony 15 marca i będzie trwał do 15 kwietnia.

Regulamin tegorocznej edycji przewiduje kilka zmian.
[…]
I tak np. jeżeli projekt zlokalizowany ma zostać na terenie szkoły, do wniosku dołączyć należy pisemną zgodę dyrektora szkoły.

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem projektu do Budżetu Obywatelskiego zapraszamy na spotkania informacyjne:

w sprawie projektów dotyczących rowerów i pieszych w czwartek (22 marca) o godzinie 17:00, w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 107;
w sprawie projektów dotyczących zieleni w mieście, wspólnie z Fundacją Krajobrazy w poniedziałek (26 marca) o godzinie 17:00, w siedzibie Fundacji Krajobrazy, ul. Cyrulicza 3;
w sprawie przygotowania i składania projektów Budżetu Obywatelskiego w poniedziałek (9 kwietnia) – dyżur konsultacyjny w godzinach 15:00 – 18:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 107.

Wprowadzono wtedy m.in. projekty gwarantowane – realizowane w przypadku, gdy w ogólnym głosowaniu nie znalazł się żaden projekt w danej dzielnicy. W tym roku, po konsultacjach społecznych, kwota ta została zwiększona ze 150 do 175 tys. zł.

[…] Rady Dzielnic otrzymają drogą mailową złożone wnioski, które dotyczą ich dzielnic. Będzie to okazja do wyrażenia opinii o poszczególnych projektach, Rady Dzielnic przekażą je następnie do 15 maja do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Na początku czerwca poznamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych projektów. Podobnie jak w roku ubiegłym, autorzy który nie zgadzają się z oceną, będą mieli 7 dni na odwołania.

50% więcej dla dzielnicy

W tegorocznym głosowaniu dodatkowy bonus przewidziano dla najaktywniejszych dzielnic. 5 z nich, których frekwencja będzie najwyższa, otrzyma dodatkowe 50% rezerwy celowej w przyszłym roku – czyli 70 000. Frekwencja będzie liczona procentowo, w oparciu o liczbę zameldowanych mieszkańców. Na karcie do głosowania oraz w formularzu internetowym będzie możliwość zaznaczenia dzielnicy, na której się mieszka. Obliczenia będą dokonane w oparciu o oficjalne dane, publikowane na BIPie Urzedu Miasta. I tak na przykład liczba osób zameldowanych w dzielnicy Abramowice to 1677 osób, Rury – 29 081.

Źródła:
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/budzet-obywatelski/aktualnosci/ruszyl-nabor-projektow-v-edycji-budzetu-obywatelskiego,184,471,1.html
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/budzet-obywatelski/aktualnosci/budzet-obywatelski-nowa-edycja,10,3627,1.html

V edycja Budżetu Obywatelskiego – nabór wniosków od 15 marca

Zwiększenie kwoty projektu gwarantowanego, głosowanie na 1 projekt duży i 2 małe oraz możliwość składania projektów wyłącznie przez Internet – to najważniejsze zmiany V edycji Budżetu Obywatelskiego. Nabór projektów przez stronę http://www.obywatelski.lublin.eu rozpocznie się 15 marca i potrwa do 15 kwietnia.

Projekt będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://www.obywatelski.lublin.eu, bez konieczności drukowania i zanoszenia do Urzędu Miasta. W przypadku osób nie korzystających z komputera, projekt można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.lublin.eu/budzetobywatelski. Nowością w tym roku jest konieczność dołączenia pisemnej zgody zarządcy terenu, jeżeli projekt zlokalizowany ma zostać np. na terenie szkoły.

Głosowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, odbędzie się od 23 września do 10 października. Każda osoba zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących w Budżecie Obywatelskim będzie mogła wybrać 1 duży projekt i 2 małe (w zeszłym roku głosowano tylko na 1 projekt mały i 1 duży). Sposób głosowania pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym: można zagłosować elektronicznie na stronie internetowej lub tradycyjnie za pośrednictwem karty głosowania, dostarczanej osobiście do wyznaczonego punktu.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/aktualnosci/budzet-obywatelski-nowa-edycja,10,3627,1.html

Konsultacje Zielonego Budżetu 2018 r.

Rozpoczynają się prace nad realizacją projektów w ramach Zielonego Budżetu 2018 zlokalizowanych w okolicy ul. Kunickiego. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest omówienie projektów oraz zapoznanie się z opinią mieszkanek i mieszkańców miasta Lublin dotyczącą lokalizacji następujących projektów w okolicy ulicy Kunickiego:
1. Z38 Miniskwery – Reymonta, Matejki, Bagatela, Śniadeckiego (Reymonta, Matejki, Bagatela, Śniadeckiego);
2. Z18 Zielono przy bibliotece (skrzyżowanie ul. Kunickiego z ul. Nowy Świat)
3. Z70 Zielony strzał w dziesiątkę (Kunickiego – Dziesiąta)
4. Z46 Perłowy zakątek – zagospodarowanie skweru w pasie drogowym ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Próżną (Kunickiego – Próżna przy Perle).
Zachęcamy do pisemnego zgłaszania opinii i wniosków, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu oraz zgłaszać podczas otwartego spotkania publicznego z mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się na terenie
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja przy ul. Mickiewicza 36 w dniu
13 lutego 2018 r. (wtorek), godz. 17:00.

W planie są już kolejne parklety w rejonie ul. Kunickiego. Skwerki wzorowane na tych z ul. Krótkiej czy Lipowej miałyby powstać na przyległych do ul. Kunickiego ślepych zakończeniach ul. Bagatela, Reymonta, Matejki oraz ul. Śniadeckiego. Czy to dobre lokalizacje? O to Ratusz będzie pytać mieszkańców.

– Chcemy wiedzieć, czego tam oczekują – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta, które do 20 lutego czeka na opinie w tej sprawie (konsultacje@lublin.eu), a na najbliższy wtorek planuje otwarte dla każdego spotkanie w siedzibie VI LO przy ul. Mickiewicza (godz. 17).

Nie tylko te pomysły mają być omawiane na wtorkowym spotkaniu. Mowa będzie także o innych projektach wybranych w ramach Zielonego Budżetu dotyczących ul. Kunickiego. Jeden z nich przewiduje urządzenie skwerku na małym trawniku przy skrzyżowaniu z ul. Próżną, niedaleko przystanku.

Ze względu na sąsiedztwo browaru miałby tu rosnąć chmiel, byłyby również tablice z informacją o procesie produkcji piwa i historii browaru. Kolejny pomysł dotyczy ustawienia ławek i posadzenia zieleni przy wejściu do miejskiej biblioteki u zbiegu ul. Kunickiego z Nowym Światem.

Źródła:

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/w-lublinie-powstana-nowe-parklety-jak-maja-wygladac-miasto-pyta-o-to-mieszkancow,n,1000213180.html

Zielony Budżet Obywatelski 2018 także dla Dziesiątej

Na terenie Dziesiątej zrealizowane mają być następujące projeky:

Meble miejskie
Miniskwery – Reymonta, Matejki, Bagatela, Śniadeckiego

Meble miejskie w tym parklety
Zielono przy bibliotece

Skwery
Zielony most Zaciszna-Dąbrowska
Perłowy zakątek – zagospodarowanie skweru w pasie
drogowym ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul.
Próżną
Zmysłowy zakątek na Dziesiątej

Ochrona zieleni istniejącej
Zagospodarowanie placu nad rzeką Czerniejówką
Zielony strzał w dziesiątkę

 
Szczegółowy opis działań:
https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/16-nowych-zielonych-miejsc-w-lublinie,16,3307,1.html

Mniejsze zainteresowanie budżetem obywatelskim w Lublinie. Miasto chce go promować

Zasady będą ustalane dopiero po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, którzy mogą się wybrać na otwarte dla nich spotkanie w Biurze Partycypacji Społecznej przy Bernardyńskiej 3 (11 stycznia o godz. 17).

Wśród zgłoszonych dotychczas propozycji jest m.in. pomysł na uzależnienie wyników głosowania od liczby mieszkańców danej dzielnicy, albo wprowadzenie dolnej granicy wieku głosujących na 7 lat.

Mniejsza liczba głosów wynika też na pewno z tego, że nie można było rozdawać wypełnionych (numerami projektów) kart; tak by mieszkańcy tylko podali swoje dane i podpis.
Dodatkowo prawdopodobnie wykluczenie z dużych projektów zadań miękkich też zniechęciło niektórych do działania (w poprzednich latach bardzo wiele głosów było pod projektami dotyczącymi sportu i rekreacji).
Wydaje mi się, że ostatni rok poniekąd urealnił liczbę głosów, bo głos trzeba było oddać bardziej osobiście. BO został bardziej spersonalizowany. Trudniej pozyskać czyjś głos lub oddać go za kogoś.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/mniejsze-zainteresowanie-budzetem-obywatelskim-w-lublinie-miasto-chce-go-promowac,n,1000210933.html

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 23 września do 10 października

Głosować możńa przez internet przez cały czas poprzez stronę internetową https://obywatelski.lublin.eu/

Najbliższe miejsca do głosowania:

    Biuro Obsługi Mieszkańców

  • ul. Pocztowa 1 w dniach 25.09 – 10.10
    Miejska Biblioteka Publiczna

  • ul. Kunickiego 89, Kunickiego 35 i Kruczkowskiego 14 (w dniach 25.09 – 10.10)
  • ul. Kunickiego 89 w dniach 27.09 (w godzinach 15-18) oraz 28.09 (w godzinach 10-13)

Projekty zgłoszone dla całego miasta oraz wyłącznie dla naszej Dziesiątej: https://obywatelski.lublin.eu/?fdis=6

Więcej informacji: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/zasady-i-miejsca-glosowania/

Budżet obywatelski w Lublinie. Trudniej będzie oddać głos

W tym roku papierową kartę będzie można oddać tylko osobiście i tylko w wyznaczonych punktach. – W każdym z nich będzie obecny pracownik Urzędu Miasta Lublin upoważniony do kontroli poprawności oddawanego głosu – zapowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. Takie zasady mają uniemożliwić hurtowe oddawanie głosów […]

Przez cały czas „papierowego” głosowania (od 25 września do 10 października) karty będzie przyjmować osiem Biur Obsługi Mieszkańców: przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a, Jagiełły 10, Pocztowej 1, Żywnego 8 i na parterze Ratusza.

Będzie też dwanaście punktów w filiach biblioteki, ale w każdej z nich urzędnik ze skrzynką na głosy zjawi się najwyżej dwa razy, a każdy taki dyżur potrwa trzy godziny.

Ponadto będzie też punkt mobilny w zabytkowym autobusie, który odwiedzi siedem dzielnic, każdą na trzy godziny.

Głosowanie internetowe zacznie się dwa dni wcześniej, 23 września o godz. 9.00 poprzez stronę obywatelski.lublin.eu, ale i tu trzeba będzie się zarejestrować.

Ratusz postanowił wczoraj pójść na rękę mieszkańcom, którzy nie mają stałego meldunku w Lublinie i nie widnieją na liście uprawnionych do oddania głosu. Osoby te będą mogły się starać o dopisanie do listy nawet w ostatnim dniu głosowania, a nie – jak planowano dotychczas – tylko do 8 września.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/budzet-obywatelski-w-lublinie-trudniej-bedzie-oddac-glos,n,1000204659.html

Zagłosują [w Budżecie Obywatelskim], jeśli się dopiszą [do listy wyborców]

Tylko miesiąc pozostał na złożenie odpowiednich dokumentów osobom, które chciałyby oddać głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, ale nie mają stałego meldunku w Lublinie lub nie są tu wpisane do rejestru wyborców.

Dotyczy to na przykład studentów, czy też uczniów szkół średnich spoza Lublina.

Osoby te nie będą mogły głosować, jeśli nie zostaną dopisane do rejestru wyborców, o co mogą się starać tylko do 8 września w Biurze Partycypacji Społecznej przy Bernardyńskiej 3.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-zaglosuja-jesli-sie-dopisza,n,1000203714.html