Wyniki wyborów samorządowych 2014

Wyniki wyborów samorządowych 2014 do Rady Miasta i na Prezydenta Lublina – co dla nas mieszkańców Dziesiątej najważneijsze – będzie można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej prawdopodobnie w przeciągu paru najbliższych dni.

Póki co dane z godziny 17:30 mówią o tym, że frekwencja wyniosła prawie 33%.

W wyborach prezydenta Lublina najwięcej głosów: 65 749 uzyskał Krzysztof Żuk (Platforma Obywatelska).

Okręg VI (Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zemborzyce). PiS: Tomasz Pitucha, Piotr Gawryszczak, Piotr Popiel. PO: Leszek Daniewski, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Źródło: Dziennik Wschodni

Oficjalne źródło Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdza doniesienia Dziennika Wschodniego: http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=224564

Radnymi zostali:
Pitucha Tomasz: 3004 (tylko Sylwester Tułajew zdobył więcej głosów od T. Pituchy w nowej Radzie Miasta)
Daniewski Leszek: 2413
Popiel Piotr: 1002
Stepaniuk-Kuśmierzak Beata: 968
Gawryszczak Piotr: 921

Nie uzyskali mandatu m.in. (wg liczby głosów):
Krupiński Marcin: 686
Dados Elżbieta: 678
Dados Krystyna: 550
Kasprzak Mariusz: 521
Zybura Bożena: 437
Bańka Mariusz: 429
Kret Wojciech: 485
Bielski Paweł: 416

Okręg 6 – Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zemborzyce (5 radnych) – Zachęcam do głosowania

Oto lista Komitetów Wyborczych wraz z kandydatami do Rady Miasta z naszego okręgu. Wysłałem wiadomości do komitetów wyborczych z prośbą o informacje, którzy z kandydatów mieszkają na Dziesiątej, jeśli dostałem odpowiedź to jest ona naniesiona przy kandydatach.

Oczywiście, zachęcam do głosowania.

KWW Solowskiego
1 Mateusz Janusz Solowski
2 Janina Solowska
3 Małgorzata Agnieszka Solowska
4 Paweł Jarmuł
5 Magdalena Katarzyna Bukowska

Wspólny Lublin
1 Elżbieta Jolanta Dados (aktualnie w Radzie Miasta)
2 Andrzej Bieńko
3 Marek Adam Szadkowski
4 Tomasz Aftykazbiorcza strona Wspólnego Lublina
5 Aureliusz Sobiesław Górka
6 Renata Klementyna Grendysz
7 Katarzyna Stefania Lenart
8 Izolda Maria Wołoszyńska
9 Grzegorz Henryk Rosły
10 Tomasz Barczyk

Lubelska Lewica Razem
1 Paweł Łukasz Bielski (z Dziesiątej)
2 Lidia Agnieszka Kasprzak-Chachaj
3 Jeremi Krzysztof Karwowski (z Dziesiątej)
4 Elżbieta Teresa Zdybel (z Dziesiątej)
5 Mieczysław Trześniewski (z Dziesiątej)
6 Natalia Dorota Dudek
7 Piotr Kołodziejczyk
8 Michał Kamil Spyra (z Dziesiątej)
9 Barbara Urszula Kozłowska
10 Katarzyna Edyta Zabratańska (z Dziesiątej)

Ruch Narodowy
1 Przemysław Marek Leniak
2 Tadeusz Kania
3 Maja Marta Ludwicka (z Dziesiątej)
4 Tomasz Wiktor Kozyra
5 Maria Anna Rowińska

Prawo i Sprawiedliwość
1 Tomasz Zbigniew Pitucha (aktualnie w Radzie Miasta)
2 Radosław Wojciech Skrzetuskiprofil na portalu Facebook
3 Bożena Zybura
4 Piotr Zbigniew Gawryszczak
5 Mariusz Michał Bańka
6 Piotr Michał Popiel
7 Krystyna Celina Dados
8 Agnieszka Sawicka
9 Urszula Elżbieta Kowalczyk
10 Mariusz Włodzimierz Kasprzak

Platforma Obywatelska RP
1 Leszek Kazimierz Daniewski (aktualnie w Radzie Miasta)
2 Marcin Jan Krupiński (z Dziesiątej, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta)
3 Beata Elżbieta Stepaniuk-Kuśmierzak (aktualnie w Radzie Miasta)
4 Aneta Katarzyna Wolińska
5 Mirosław Tadeusz Parzymies
6 Sabina Agnieszka Włodek
7 Wojciech Kret (z Dziesiątej)
8 Bożena Kulesza
9 Piotr Grzegorz Wójcik
10 Jerzy Roman Wojciechowski

Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
1 Paulina Żaklina Grochowska
2 Michał Paweł Rozpendowski
3 Elżbieta Maria Wolińska
4 Paulina Magdalena Smolak
5 Klaudia Kinga Wnuk
6 Karolina Turska-Wójcik
7 Jan Cieszko
8 Jakub Krzysztof Knap

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141010/LUBLIN/141019995

Budżet Obywatelski – zgłoszone projekty dot. Dziesiątej

Dostępne są już listy projektów (dużych i małych) zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, przejrzałem te listy i wypisałem poniżej te, które bezpośrednio odwołują się do Naszej dzielnicy.
Na listach są także wnioski, które dotyczą całego Lublina, więc także Dziesiątej, jak chociażby “300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina”, co jak wiemy bardzo przydałoby się w naszej okolicy.

PS (27.08) znamy już listę projektów ocenionych pozytywnie.

M – 1
Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara

M – 3 (projekt odrzucony w fazie oceny formalnej)
Mała rewitalizacja doliny Czerniejówki dla celów rekreacyjnych i sportowych

M – 6
Bandy do unihokeja dla Lublinian. Doposażenie w infrastrukturę do unihokeja Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

M – 43 (projekt odrzucony w fazie oceny formalnej)
Park w dzielnicy Dziesiąta „Kultura rodzi kulturę”

M – 159
Wymiana chodnika ul. Staffa

M – 185 (projekt odrzucony w fazie oceny formalnej)
Budowa parkingu (Nowy Świat)

M – 192
Kino Letnie ZSTK

M – 197
Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta

M – 205
Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeka Czerniejówka – przy ul. Wspólnej i przy ul. Skrzynickiej na dzielnicy Kośminek

M – 237
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie

M – 250
Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta

M – 251
Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza

D – 2
Boiska na VI – budowa boisk sportowych przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja

D – 5
Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. 2

D – 32
Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych na skwerze miejskim w obrębie ulic: Iwaszkiewicza, Szelburg – Zarębiny i
Sieroszewskiego na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

D – 59
Kompleks boisk sportowych typu Orlik dla mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul.
Zemborzycka 82 Lublin

http://www.Obywatelski.Lublin.eu
http://www.BudzetObywatelski.Lublin.pl

Lublin: przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 – Przesmycka Natalia

Oto fragment książki Natalii Przesmyckiej “Lublin: przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939”, solidna dawka wiedzy na temat przeszłości naszej dzielnicy:

Najszybciej i w największym stopniu została zabudowana dzielnica Dziesiąta. Osiedla dzielnicy Dziesiąta sąsiadowały z dzielnicą przemysłową zwaną „Za Tunelem”, rozciągającą się po obu stronach ulicy Bychawskiej (obecnie Kunickiego). Do początku XX w. Dziesiąta była wsią ulicówką, rozciągniętą wzdłuż traktu na Bychawę po prawej stronie rzeki Czerniejówki z folwarkiem na jej lewym brzegu. Od strony zachodniej rozwój dzielnicy ograniczały tereny wojskowe. Do obszaru administracyjnego Lublina Dziesiąta została włączona 28 kwietnia 1931 r.

W 1923 r. został opracowany pierwszy szkic regulacyjny dzielnicy, który przedstawiono Radzie Miejskiej. Główną osią komunikacyjną była ulica Bychawska, ulica wylotowa w kierunku Bychawy (ryc. 94 B). Łączyła ona osiedle z centrum miasta. Przy Bychawskiej usytuowane zostały lokalne centra dla projektowanych kolonii mieszkalnych, place z zielonymi skwerami oraz budynkami użyteczności publicznej na wydzielonych działkach, m.in. szkoła i kościół.

Teren podzielony został na dwie kolonie574. Wspólną osią kompozycji była ulica na przedłużeniu istniejącej ulicy Bychawskiej, Od strony wschodniej dzielnica sąsiadowała z łąkami nad rzeką Czerniejówką, od południa z gruntami dóbr Abramowice, od zachodu z gruntami wsi Wrotków (ryc. 90). Kolonie miały posiadać własne centra: kolonia I miała posiadać plac z centralnie usytuowanym kościołem, szkołą i „budynkami spółdzielczymi”, rozmieszczonymi wokół placu. W północnozachodniej części kolonii projekt przewidywał utworzenie placu wyścigów hippicznych wydzielonego z ziem folwarku Dziesiąta. Część mieszkaniowa podzielona została na prostokątne kwartały. W środkowej partii osiedla zaprojektowano zielony plac – skwer o znaczeniu lokalnym. Centrum kolonii II stanowi plac targowy i park, które miały powstać w miejscu istniejącej cegielni. Do narożnika placu targowego, wydzielonego zwartą zabudową pierzejową, dochodzi oś ulicy łączącej drugi plac tej części dzielnicy – plac z Domem Zabaw.

W planie, który jest jedynie pierwszym szkicem koncepcyjnym, bez szczegółowej parcelacji działek, widoczne są dążenia do zagospodarowania terenu zgodnie z ideami kształtowania osiedli – ogrodów. Charakterystyczny jest podział funkcjonalny, mający zapewnić wygodne i możliwie niezależne od centrum miasta funkcjonowanie dzielnicy, a więc zaplecze handlowe, administracyjne, rozrywkowe rekreacyjne i edukacyjne. Funkcje o znaczeniu lokalnym rozmieszczone są możliwie centralnie w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. W planie widać dążenie do promienistego ukształtowania ulic wychodzących z głównych placów przy jednoczesnym zachowaniu ortogonalnej siatki ulic w części zabudowy mieszkaniowej. Tereny koloni I sięgały w kierunku zachodnim na obszar zajęty wówczas przez wojsko (składy amunicji), co jest powodem, dla którego w dalszych etapach prac projektowych nie został opracowywany.

W 1925 r. powstał kolejny projekt parcelacji terenu576 i urządzenia dzielnic Dziesiąta, przy okazji tworzenia planów regulacyjnych Wielkiego Lublina (ryc. 91 B). Okręgowy Urząd Ziemski zaakceptował ten właśnie projekt 31 grudnia 1925 r. Projekt kontynuuje główne założenia z 1923 r., modyfikując jednak układ ulic wydzielających bloki zabudowy. Opracowanie nie objęło części północno-zachodniej, zajętych przez wojskowy obóz południowy.

W północnej części dzielnicy, rozdzielony arterią komunikacyjną, zaprojektowany został plac i zespół budynków szkolnych (szkoła powszechna męska i żeńska, seminarium nauczycielskie, szkoła zawodowa), oraz sąd grodzki, kościół i budynek radomskiej dyrekcji PKP577. Plac po cegielni usytuowany po zachodniej stronie ulicy Bychawskiej miał zająć park i plac targowy, rozdzielony drogą w kierunku Wrotkowa. Pozostały obszar podzielono na 469 parceli budowlanych o powierzchni od 1200 do 2200 m2,oraz 3 parcele budowlane dla celów przemysłowo-handlowych; 21 parceli rolniczo-podmiejskich i 12 parceli „wyrobniczo-podmiejskich”. Projekt zakładał szczegółową parcelację działek wraz z przypisaniem ich poszczególnym spółdzielniom zawodowym. W północno-zachodniej części dzielnic zaprojektowano działki dla kolejarzy, maszynistów i oficerów, w północno-wschodniej, nad Czerniejówką dla robotników, bliżej ulicy Bychawskiej dla urzędników państwowych. W części południowej miały znaleźć się działki urzędników państwowych, komunalnych i spółdzielni „Swój dom”. Część działek budowlanych pozostawiono do prywatnego wykupienia. Nad rzeką Czerniejówką zaprojektowano „błonie” – zielony ciąg spacerowy, który w skali całego miasta miał łączyć się z terenami rekreacyjnymi nad Bystrzycą – Łąkami Tatary.

Proces zabudowy dzielnicy następował bardzo szybko, tak że już w 1925 r. zaczęła występować gęsta zabudowa wzdłuż ulicy Bychawskiej. W 1927 r. na podstawie wcześniej opracowanych planów, powstała pierwsza kolonia domków jednorodzinnych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Działki w tej części dzielnicy były regularne, o planie zbliżonym do kwadratu. Wznoszono na nich głównie skromne drewniane domy z gankami. Dla Spółdzielni Robotniczej projektował m.in. architekt Agenor Smoluchowski, który dodatkowo złożył deklarację dozorowania robót budowlanych.

W obrębie powstałej dzielnicy Dziesiąta można wyróżnić kilka typów zabudowy mieszkaniowej: skromne, parterowe drewniane domy z gankami, drewniane wille, murowane wille w stylu dworkowym („narodowym”) oraz nieliczne budynki modernistyczne. Duża ilość budownictwa drewnianego spowodowana była czynnikiem ekonomicznym. Wznoszone budynki, niezależnie od typu, były wyłącznie jednorodzinne lub bliźniacze (niektóre murowane), usytuowane na obszernych działkach. Powierzchnia zabudowy wynosiła od 80–200 m2, co przy powierzchni działki 1200–2200 m2, daje poniżej 10% stosunku powierzchni zabudowy do całej działki. Budynki sytuowane były w odległości 11,5–17,5 m od osi ulicy i co najmniej 6–8 m od granic działek sąsiednich.
Włączenie dzielnicy Dziesiąta w 1931 r. do granic administracyjnych Lublina umożliwiło, poprzez wprowadzenie jej przedstawicieli do Rady Miejskiej, szybszy rozwój zabudowy, infrastruktury i komunikacji miejskiej.

Tereny na Dziesiątej obejmujące 300 ha zostały prawie w całości rozparcelowane i sprzedane przez Okręgowy Urząd Ziemski. Do lutego 1934 r. nie sprzedano jedynie 52 działek o powierzchniach po ok. 1000 m², przydzielonych wcześniej Spółdzielni Legionistów581. Z ogólnej liczby 2460 działek, pozostawało niezabudowanych jedynie 200, będąc w posiadaniu 7 różnych spółdzielni mieszkaniowych.

Unikalna tkanka urbanistyczna Dziesiątej, którą można określić jako przedmieście ogrodowe582, zachowała się do dzisiaj jedynie w ogólnych zarysach. Dzielnica nadal posiada klimat zielonego, przestronnego osiedla, na wydzielonych w latach 20. działkach mieszczą się szkoły i stadion KS Sygnał (teren po cegielni). Tereny przeznaczone pod park i plac targowy są obecnie zabudowywane inwestycjami komercyjnymi.

Osią kompozycji urbanistycznej jest nadal ulica Kunickiego, przedłużenie ulicy Bychawskiej. Wzdłuż ulicy Kunickiego można zaobserwować różne typy zabudowy, co jest wynikiem stopniowego, fazowego rozwoju urbanistycznego tej dzielnicy. Po jej obydwu stronach rozciągają się kwartały zabudowy jednorodzinnej – pierwotnie wolno stojących domów w ogrodach. Zabudowa mieszkaniowa najszybciej ulega przebudowom, wymianie i – co znacznie gorsze – dogęszczeniu, co zaciera pierwotny charakter osiedla. Główne obiekty użyteczności publicznej ciągle funkcjonują w swoich zaplanowanych pierwotnie funkcjach i lokalizacjach, mimo wielu zmian. W latach 80. przeniesiono drewniany kościół583, a na jego miejsce zbudowano kilkakrotnie większy murowany.
Porównując Dziesiątą, jako najpełniej zrealizowane zamierzenie urbanistyczne w Lublinie w zakresie zabudowy mieszkaniowej z okresu międzywojennego, z innymi dzielnicami ogrodowymi w Polsce, zauważyć można dużą konsekwencję w przyjętym planie, odnoszącą się bezpośrednio do idei howardowskich. Sam układ ulic i działek miał podkreślić jasny schemat funkcjonalny dzielnicy. Konieczność dostosowania się do istniejącej osi komunikacyjnej (ulicy Bychawskiej) i nieuregulowanej rzeki Czerniejówki po stronie wschodniej spowodowała połowiczne zastosowanie układu wachlarzowego. Spośród zaprojektowanych obiektów użyteczności publicznych zrealizowana została jedynie szkoła i kościół (oba proj. T. Witkowskiego).

Pierwszy szkicowy plan urządzenia dzielnicy Dziesiąta – kolonia I i II z 15 marca 1923 r., rys. N. Przesmycka na podstawie APL, PmL, sygn. 33
Pierwszy szkicowy plan urządzenia dzielnicy Dziesiąta – kolonia I i II z 15 marca 1923 r., rys. N. Przesmycka na podstawie APL, PmL, sygn. 33
Szkic projektu parcelacji majątku państwowego Dziesiąta, 1925. Kolory oznaczają własności: szary – maszyniści, błękitny – kolejarze, pomarańczowy – Spółdzielnia „Swój Dom”, żółty – robotnicy, czerwony – urzędnicy komunalni, zielony – oficerowie, różowy – urzędnicy państwowi. Rep. za: H. Danczewska, Dzielnica Dziesiąta, Lublin 1998
Szkic projektu parcelacji majątku państwowego Dziesiąta, 1925.
Kolory oznaczają własności: szary – maszyniści, błękitny – kolejarze, pomarańczowy – Spółdzielnia „Swój Dom”, żółty – robotnicy, czerwony – urzędnicy komunalni, zielony – oficerowie, różowy – urzędnicy państwowi. Rep. za:
H. Danczewska, Dzielnica Dziesiąta, Lublin 1998

Źródło: Lublin: przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939, Przesmycka Natalia, Lublin, 2012.

Dziesiąta i Kośminek dawniej i dziś – warsztaty uczniowskie VI LO

Po zimowej przerwie uczniowie klasy 1a i 2c kontynuują zajęcia we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej. W marcu poznawaliśmy życie codzienne mieszkańców dzielnicy Dziesiąta i Kośminek na przełomie XIX i XX wieku.

Na pierwszym spotkaniu w dniu 11 marca pracownicy Skansenu rekonstruowali codzienność dawnych mieszkańców dzielnic na podstawie zabytkowych przedmiotów powszechnego użytku. Pochylaliśmy się również nad przedwojenną mapą południowego Lublina i odtwarzaliśmy dawne zakłady przemysłowe. Kontynuacją tych zajęć była wycieczka po Kośminku i Dziesiątej, która odbyła się 27 marca. W terenie szukaliśmy pozostałości dawnych fabryk, przedsiębiorstw i wytwórni, próbując wyobrazić sobie miniony wygląd obu dzielnic oraz warunki życia ówczesnych mieszkańców. Mimo że padający deszcz zepsuł trochę naszą wyprawę, nasze dzielnice okazały się interesującym miejscem, spełniający ważną rolę w dawnym Lublinie. Zajęcia były bardzo odkrywcze, gdyż w powszechnej świadomości mają one opinię dzielnic pozbawionych historycznych atrakcji i zabytków.

Źródło informacji: http://www.lo6.lublin.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=869:dziesiata-i-kosminek-dawniej-i-dzis&catid=8:news&Itemid=106

Poseł na Sejm Michał Kabaciński odwiedził Dziesiątą

16 stycznia w Sali Bankietowej restauracji “Bartek” odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Michałem Kabacińskim

Ciekawe co z tego wyniknie. Póki co Poseł zaczął interweniować w sprawie sortowni śmieci MPO Sita (sprawa ta była wyjaśniana m.in. na forum Rady Dzielnicy, a także przez Prezydenta Żuka, sortownia będzie działać w tym miejscu maksymalnie do 23 stycznia 2015r.)
Ciekawe też czy inni posłowie z Lublina zagoszczą na naszej dzielnicy.

Tak naprawdę to przydałoby się chyba bardziej, byśmy mieli lepszy kontakt i spotkania z Radnymi Miejskimi. A posłowie powinni chyba zajmować się ogólnopolskimi sprawami, ale to tylko moja opinia.

W grupie na Facebooku wywiązała się krótka dyskusja.

Spotkanie z Prezydentem miasta Lublina 31.10.2013

Spotkanie z Prezydentem miasta Lublina dla mieszkańców m.in. Dziesiątej odbędzie się 31 października o godzinie 17:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Uważam partycypację społeczną za ważny aspekt zarządzania miastem, dlatego zapraszam Państwa na jedno z 11 spotkań w dzielnicach podczas których przedyskutujemy kształt projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2014 rok i kluczowe inwestycje w poszczególnych częściach miasta. Serdecznie zachęcam do udziału w debatach, licząc na konstruktywną dyskusję.

Źródło: profil Krzysztofa Żuka na portalu Facebook.

XV Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 19.09.2013

Rutynowe posiedzenie odbyło się bez specjalnych emocji. W spokojnej atmosferze omówiono tematy spotkania.

Na posiedzenie przybyła m.in. przedstawicielka mieszkańców ul. Słowackiego z apelem o stworzenie kanalizacji burzowej, gdyż aktualnie po każdym większym deszczu ulica jest zalana, a przejeżdżające tą ulicą auta rozlewają wodę na trawniki i chodniki.
Przewodniczący Zarządu – Marcin Krupiński, zaapelował do mieszkańców, aby zorganizowali listę poparcia tej sprawy, co dobrze wygląda w urzędzie i ma ponoć jakąś moc sprawczą.

Drugim gościem przybyłym na spotkanie była pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Pani Iwonna Szołno, która zaapelowała do Rady o poparcie jej starań o środki finansowe na remont bursy nr 7 (wcześniej internat przyszkolny), która jest w fatalnym stanie.
Radni oczywiście przedstawią Radnym Miejskim swoje poparcie dla sprawy Pani Dyrektor.

Ważnym tematem posiedzenia była sprawa sortowni śmieci MPO-Sita, na którą skarżą się mieszkańcy osiedla im. Kruczkowskiego. Sprawa jest znana Radnym Dzielnicowym i Radnym Miejskim, opisywana też była przez media. O problemie tym wiedzą także struktury miejskie.
Jedna z Radnych Dzielnicowych skarciła Radnego Daniewskiego, jako reprezentanta Rady Miasta, że zmienili strukturę organizacyjną obiektu (internatu/bursy) nie zapewniając wcześniej odpowiednich warunków do jego użytkowania.

26 września rusza akcja Aktywna Jesień na Dziesiątej.

Do programu Kulturalna Dziesiąta zakwalifikowały się cztery szkoły.

30 września rusza projekt “Roztańczona Dziesiąta”.

2013-09-19-4571W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych Dzielnicowych i 5 gości w tym: Pani Dyrektor Iwonna Szołno, przedstawicielka mieszkańców z ul. Słowackiego, Radni Miejscy: Leszek Daniewski i Tomasz Pitucha.

Nowe nasadzenia zieleni

Na Dziesiątej nasadzenia zaplanowano w okolicy szkoły podstawowej przy ul. Róży Wiatrów, gimnazjum przy ul. Kunickiego i przedszkolu przyul. Kochanowskiego. – Chodzi o to, aby dzieciom, ale też rodzicom odczekującym na ich odbiór, było przyjemniej – wyjaśnia Marcin Krupiński, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta.

Źródło: Lubelskie dzielnice będą bardziej zielone. Zobacz plan nasadzeń

Stadion Sygnału z boiskiem do siatkówki plażowej

Na stadionie Sygnału zarządzanym przez dyrekcję VI Liceum Ogólnokształcącego pojawiło się boisko do siatkówki plażowej.