TDNiCz o kpinie referendalnej i ignorowaniu Antysmogowego Panelu Obywatelskiego

W Lublinie obserwujemy bardzo nieciekawy proces. Kolejne narzędzia współdecydowania o naszym mieście są przez władze miasta niszczone.

Najpierw mieliśmy konsultacje Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, w trakcie których zgłoszono tysiące uwag w sprawie ochrony zielonych Górek Czechowskich – nie doczekaliśmy się omówienia przez Urząd Miasta tych uwag.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk sam firmował zorganizowanie Antysmogowego Panelu Obywatelskiego i przed jego rozpoczęciem deklarował, że rekomendacje przyjęte przez Panel Obywatelski będzie wcielał w życie. Efektem spotkań z ekspertami i dyskusji mieszkanek oraz mieszkańców miasta była troska o zielone Górki Czechowskie.
W kampanii wyborczej do wyborów samorządowych Krzysztof Żuk zapowiedział referendum w sprawie Górek Czechowskich oraz konsultacje pytania referendalnego.
Należy zwrócić uwagę, że przyszłość Górek Czechowskich to jest bardzo złożony temat, który opisuje wiele dokumentów, z których kilka ma kilkaset stron, to są specjalistyczne informacje, których większość osób w Lublinie nie zna. Dlatego jasno widać, że referendum nie jest najlepszym narzędziem by decydować o przyszłości Górek Czechowskich.
Konsultacji pytania referendalnego nie było, a jego propozycja jest tak kuriozalna, że jasno pokazuje kpinę z mieszkanek i mieszkańców. “Czy chcesz by Lublin był piękny?” – do tego można sprowadzić to pytanie.

Górki Czechowskie są potrzebne także nam, Dziesiątakom.
Według Światowej Organizacji Zdrowia w miastach powinno być 50mkw. zieleni na każdą osobę, w Lublinie mamy tej zieleni mniej niż 20mkw. W zielonym mieście żyje się przyjemniej i zdrowiej.
W Lublinie mamy problem ze smogiem i potrzebujemy kanałów napowietrzających, by czyste powietrze mogło wejść do miasta i przegnać smog – taką funkcję pełnią Górki Czechowskie.
Górki Czechowskie to skupiona w jednym miejscu sytuacja zieleni w Lublinie, która jest stale wycinana (w samym 2018 roku wycięto w Lublinie ponad dwa tysiące drzew).

tdnicz o kpinie referendalnej zeszmaceniu partycypacji w lublinie czyli ignorowaniu antysmogowego panelu obywatelskiego

REFERENDUM W SPRAWIE GÓREK CZECHOWSKICH
oświadczenie Towarzystwa dla Natury i Człowieka

Lublin 2019.01.03
W dniu dzisiejszym Prezydent Krzysztof Żuk ogłosił treść pytania, jakie ma zamiar zadać mieszkańcom w kwietniowym referendum na temat przyszłości Górek Czechowskich. Wbrew wcześniejszym zapowiedział uczynił to bez konsultacji ze społecznikami.
Zaproponowana treść pytania to typowe tzw. „pytanie z tezą”, zafałszowujące rzeczywistość. Dołączona do komunikatu mapka również nie oddaje aktualnego stanu planistycznego Górek.

Deklarując w kampanii wyborczej zamiar ogłoszenia referendum prezydent zapowiadał, że referendalne pytanie zostanie wypracowane wspólnie przy udziale stron sporu (“Treść pytania lub pytań zostanie wypracowana w drodze konsultacji ze społecznikami zaangażowanymi w debatę dotyczącą dawnego poligonu oraz jego właścicielem” – wypowiedz dla Kuriera Lubelskiego 18.10.2018) . Żadne tego typu konsultacje nie miały miejsca, a ogłoszone pytanie sformułowane jest w sposób tendencyjny.
Treść pytania sugeruje, że chodzi jedynie o zmianę rodzaju dopuszczalnej zabudowy na 30 ha. Tymczasem w obecnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (niezgodnym z obowiązującym Studium przestrzennym Lublina) 17 z owych 30 hektarów przeznaczone jest pod tereny rekreacyjne BEZ ZABUDOWY KUBATUROWEJ. Obowiązujące Studium określa zaś całe 105 ha jako tereny zielone.
Publikowana przez UM mapka https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/lublin/przestrzen_miejska/gorki_czechowskie/plan_zagospodarowania_przestrzennego_i_projekt_studium.pdf
ilustrująca obowiązujący plan miejscowy również wprowadza w błąd. Obszar zaznaczony na żółto i różowo opisano wspólnie jako „obszary dopuszczające funkcję i zabudowę usługową, komercyjną i sportowo-rekreacyjną”. Tymczasem obszar zaznaczony na żółto, czyli większa część spornego terenu, przeznaczony jest w planie z 2005 roku na tereny rekreacyjne bez zabudowy kubaturowej. Zabudowa usługowa i handlowa dopuszczona jest obecnie zaledwie na kilku hektarach.
Ogłoszone przez prezydenta pytanie zawiera także sformułowanie „przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów”. Ale „cenne przyrodniczo walory” nie ograniczają się do terenu proponowanego parku. Przykładowo obszar najgęstszego występowania chronionego chomika europejskiego (północno-wschodnia wysoczyzna) przeznaczony jest pod budowę bloków. W grudniowym piśmie o ochronę tego gatunku zwracał się do prezydenta Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Ogłoszenie bez zapowiadanych uzgodnień treści pytania to kolejna sytuacja, w której pan prezydent nie spełnia danej wcześniej obietnicy. Wiosną 2018 deklarował, że wypełni wszystkie rekomendacje antysmogowego Panelu Obywatelskiego. Kiedy jednak Panel kwalifikowaną większością głosów zarekomendował zachowanie Górek bez zabudowy, głos ten został zignorowany.
Koszt referendum wynieść ma zaś mniej więcej tyle, ile miasto przeznaczyć ma w roku 2019 na aktywną walkę z niską emisją…

Źródło: Towarzystwo dla Natury i Człowieka https://www.facebook.com/tdnicz/photos/a.302221346553791/1907651662677410/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDRoynP0LpADyT_uPSBdorgUPCqC7gfOxAKAK_IWkSFBNOEINR6v9T_BxWgEzSVzayRklNutLiWQpwIGIAVDZ_a9vLCuzQ-FNl0-8rrEXZjN6DywBb-eWJkgN320F2dJZVGG0bxqJSwh71yDFvD4ayEiG0axvHnXg8F1jV-5IGdVMhDBps0pgiy35ecDmAvPrtfWnuorB_xwYnIs_w5uj88UwB4KFSEUP9czshv36oubhaXfih16q_e8zHSwm73uNNfx569GDwJXoI-y6lLgmwarAWb48WTEM9BBUcyupmOIRrJoAVEhXHl-Zb2Yb5ge0TsfCAZ_-8628XbQY2TRVkGkQ&__tn__=-R

Advertisements

Miasta obywatelskie. Widać jeszcze zabory

Pierwsze miejsce tego miasta w rankingu miast obywatelskich wynika z tego, że aż jedna czwarta jego mieszkańców działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej, a ponad połowa świadczy nieodpłatną pracę dla osób potrzebujących, co jest rekordem w skali kraju!

Ach, gdyby tak na Dziesiątej i w ogóle w Lublinie 1/4 mieszkanek i mieszkańców działała dla swoich lokalnych społeczności, byłby to piękny świat.
Gdybyśmy mieli więcej osób kandydujących do różnego rodzajów organów publicznych moglibyśmy częściej rozmawiać o naszych potrzebach.

Bierzmy sprawy w swoje ręce, komunikujmy się z urzędnikami, ale też kreujmy rzeczywistość.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2184884.html

Rewitalizacja – Rozpoczął się nabór do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór do Komitetu Rewitalizacji. Osoby oraz instytucje, które chcą aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji, mogą zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacji do 31 stycznia 2018 r.

Więcej informacji: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/rewitalizacja/

#9 Rozmowy o mieście – Czy potrzebujemy „kongresu mieszkańców Lublina”?

Wtorek, 28 listopada, godz. 17.30, sala 24 w Ratuszu. Zainspirowani propozycją Dimitri Rossopoulosa, która padła w trakcie jego wizyty w Lublinie chcemy wspólnie zastanowić się nad pomysłem organizacji w Lublinie „kongresu mieszkańców”.

 • czy potrzebujemy w Lublinie takiego wydarzenia?
 • jak miałoby ono wyglądać?
 • czy głos mieszkańców jest w Lublinie słyszany i wykorzystywany dla dobra wspólnego?
 • jakiego miasta oczekujemy jako mieszkańcy i jak widzimy jego przyszłość?
 • w jaki sposób, jako mieszkańcy, możemy rozmawiać ze sobą i z władzami miasta?

Źródło: http://ulublin.eu/inne/9-rozmowy-o-miescie-potrzebujemy-kongresu-mieszkancow-lublina/

Zapraszamy na spacer doliną rzeki Czerniejówki

Zapraszamy Państwa na spacer przestrzenny doliną rzeki Czerniejówki w ramach projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. Rozpocznie się on w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) o godzinie 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24

indeks

W szkole odbędzie się spotkanie wprowadzające z drobnym poczęstunkiem, po którym uczestnicy wyruszą w teren. Spacer przestrzenny poprowadzi Pan dr Dawid Soszyński z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. W spacerze oprócz mieszkańców i moderatora wezmą udział również pracownicy samorządowi oraz eksperci z zakresu planowania przestrzennego. Zakończenie spaceru przewiduje się na godzinę 12.30.

Konsultacje społeczne poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czerniejówka – część IV na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 591/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r.

Konsultacje z mieszkańcami są realizowane dzięki uzyskaniu przez Miasto Lublin grantu z projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło: http://www.lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/aktualnosci/zapraszamy-na-spacer-dolina-rzeki-czerniejowki,150,471,1.html

II Konwent Seniorów – 12.12 DKK 12:00

W powszechnym mniemaniu utrzymują się duże różnice pomiędzy życiem na wsi, a życiem w mieście. Czy różnice te faktycznie dotyczą życia seniorów? Czy ludzie którzy wraz z wiekiem nie tracą na energii i
tworzą ciągle nowe inicjatywy społeczne mogą się od siebie uczyć
aktywności? Kto i co może zaproponować ze swojego doświadczenia?
Miasto ma „uczyć” Wieś? A może Wieś Miasto? Albo zwyczajnie mogą się
po prostu wymienić tym co mają w dorobku? Postanowiliśmy to sprawdzić.
Zapraszamy na II Konwent Seniorów organizowany w ramach Inkubatora Partycypacji Społecznej Seniorów, który odbędzie się 12 grudnia 2014r. o godz 12.00 w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie.

Zapisy u Karoliny Koguciuk.

Idę na wolontariat Budżetu Obywatelskiego

Chcę wspierać Lublin i mieszkańców fachową wiedzą na temat Budżetu Obywatelskiego, dlatego wybieram się na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy w najbliższy poniedziałek (26 maja) na godz. 16.00 do sali nr 3 w Ratuszu.
Na spotkaniu ma być mowa o harmonogramie BO, zadaniach stojących przed wolontariuszami, szkoleniach i resztę spraw organizacyjnych.

budzetobywatelski.lublin.pl

Budżet Obywatelski – prezentacja

Zachęcam do przejrzenia prezentacji na temat Budżetu Obywatelskiego.

Czekamy na uchwałę zatwierdzającą regulamin BO. Mamy już formularz zgłoszeniowy oraz cennik przykładowych inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach BO.

Źródło: http://budzetobywatelski.lublin.pl/?page_id=314

Budżet Obywatelski – jest już formularz zgłoszeniowy i materiały informacyjne

Jest już formularz zgłoszeniowy projektów, plakat oraz ulotka informacyjna dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.

Wszelkich informacji można szukać na stronie www.obywatelski.lublin.eu

BudzetObywatelskiLublin

PS informacji o Budżecie Obywatelskim można szukać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna – spotkanie 21.02.2014r.

Spotkanie w ramach programu partycypacyjnego PAS/RADAR odbyło się w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Inicjatywa lokalna to stworzona nową ustawą możliwość zgodnego z prawem działania obywateli. Podobne do niegdysiejszego czynu społecznego i późniejszych komitetów budowy.
Uregulowanie działań obywatelskich jest konieczne, by działania te odbyły się w zgodzie z innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w RP – np. BHP lub prawo budowlane.
Inicjatywy lokalne mogą być bardzo różne, może to być kurs językowy dla mieszkańców, budowa drogi, wykopanie rowu, festyn, uroczystość z okazji święta państwowego itp. itd.
Największą szansę na zgodę władz samorządowych mają te wnioski, które nie potrzebują dofinansowania z pieniędzy publicznych.
Wnioski inicjatyw będzie można współtworzyć z przydzielonymi do tego urzędnikami, których zadaniem będzie pomoc mieszkańcom. Po zweryfikowaniu wniosku inicjatorzy będą podpisywali umowę z Prezydentem Miasta.
Informacje o inicjatywie lokalnej, wnioskach i kryteriach oceny wniosków dostępne są na stronie Partycypacja.Lublin.eu

Budżet Obywatelski to kolejna możliwość dla mieszkańców by działać, bardziej bezpośrednia niż wnioskowanie w Radach Dzielnic lub Radzie Miasta. W Lublinie na cel Budżetu Obywatelskiego (BO) przeznaczonych będzie prawdopodobnie 5-10mln zł.
W lutym odbywają się konsultacje, które służą zbieraniu opinii na temat zasad na jakich ma działać BO.
W marcu urzędnicy opracują zasady BO, w kwietniu ma powstać kompletny obraz BO dla Lublina, w maju ma odbyć się kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców, w czerwcu mamy składać wnioski, w lipcu wnioski mają być weryfikowane pod względem formalnym, w sierpniu ma obradować Komisja Doraźna przy Radzie Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego (w jej skład mają wchodzić urzędnicy, a nie Radni Miejscy), we wrześniu ma odbyć się głosowanie mieszkańców na konkretne pomysły/inicjatywy, w grudniu Rada Miasta uchwala budżet Lublina, który ma uwzględniać przegłosowane wnioski BO.

Póki co proponowana forma wniosku to:
-opis pomysłu/projektu/inicjatywy ,
-lista 100 (liczba jest do uzgodnienia) podpisów mieszkańców (mających 16 lat lub więcej)popierających dany pomysł (podpisać się mogą mieszkający w Lublinie obywatele, nie muszą być zameldowani w mieście),
-opis pomysłu musi być także w edytowalnej wersji elektronicznej.

Pomysł zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego musi zakładać możliwość zrealizowania go w jednym roku budżetowym.

Głosowanie na pomysły zgłoszone do BO (dla całego miasta) ma trwać 7-14 dni, punkty wyborcze będą m.in. w bibliotekach miejskich, w Biurach Obsługi Mieszkańca, w domach kultury i innych miejskich placówkach.

Szczegółowych informacji polecam szukać na stronie Partycypacja.Lublin.eu

Spotkanie prowadziło w sumie 3 pracowników Urzędu Miasta, przybyłych gości doliczyłem się 20, w tym przedstawicieli Rad Dzielnic (Dziesiąta, Głusk i prawdopodobnie Abramowice) i Radnego Miejskiego (p. Daniewski).
Mieszkańcy byli na tym spotkaniu bardzo aktywni, możliwe, że większość czasu spotkania zajęła dyskusja.
Najbardziej gorącym tematem była forma głosowania i wyboru wniosków, które będą realizowane. Mieszkańcy boją się, by niektóre części miasta nie były faworyzowane przez gęstość zaludnienia.
Pojawiły się głosy, że część dzielnic z uboższą infrastrukturą, będzie zgłaszać prozaiczne pomysły typu remont chodnika, drogi, regulacja kanałów burzowych, które to pomysły mają nikłe szanse na poparcie od mieszkańców innych części miasta.

Zdaje się, że coś w tym jest, jeżeli gdzieś brakuje chodnika, latarni czy ulica tonie w błocie, to pierwszą rzeczą jaką chcieliby mieszkańcy będzie pewnie zaspokojenie tych potrzeb, a nie inwestycje miękkie jak chociażby kino letnie czy warsztaty kuglarskie lub językowe (które to mogłyby faktycznie zyskać poparcie społeczności całego miasta).

Co ważne, zarówno Budżet Obywatelski jak i Inicjatywa Lokalna to narzędzia, dzięki którym mieszkańcy mogą coś zrobić razem, wziąć za to odpowiedzialność i cieszyć się efektem, którym jest także większe poczucie przynależności do wspólnoty i miejsca.

Mój prywatny komentarz.

PS promocją i informacją o BO zajmuje się m.in. Fundacja Wolności – polecam jeden z jej artykułów na temat BO

Spotkanie budżetowe 5 lutego o 17:00 w VI Liceum

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Dziesiąta !!!

W dniu 5 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36 odbędzie się spotkanie, podczas którego mieszkańcy dzielnicy będą mogli zgłosić swoje propozycje dotyczące wydatków z funduszy będących w dyspozycji dzielnicowego samorządu. Co roku Prezydent Miasta Lublin przyznaje dzielnicom miasta środki z rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta. W roku 2014 samorząd dzielnicy Dziesiąta dysponuje kwotą 129.000 zł.
Celem spotkania jest umożliwienie mieszkańcom zgłoszenia swoich propozycji dotyczących realizacji zadań remontowo – modernizacyjnych na obszarze dzielnicy Dziesiąta. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone w szczególności na:
Przebudowę i remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów,
Budowę parkingów i zatok parkingowych,
Wykonanie i zakup wiat przystankowych,
Budowę i modernizację placów zabaw, zieleńców, małej architektury ogrodowej, zagospodarowanie skwerów,
ogrodzenia, remonty i modernizacje boisk oraz infrastruktury sportowej, budowy i modernizacji oświetlenia ulic i placów,
Zakup wyposażenia dla szkół.
Propozycje wydatkowania środków z rezerwy celowej można złożyć osobiście podczas spotkania, a także na adres mailowy Rady: radadziesiata@gmail.com w terminie do 5 lutego 2014 r.

Zapraszam do współpracy,

Jacek Woźniak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dziesiąta

Źródło: https://www.facebook.com/pages/Rada-Dzielnicy-Dziesi%C4%85ta/190169471015526?ref=stream

Wydaje mi się, że propozycje na wykorzystanie pieniędzy dysponowanymi przez Radę mogą być różne i także bardziej wszechstronne niż tylko remontowo-modernizacyjne.
Ja kolejny raz będę zgłaszał potrzebę ławek do siedzenia i zwiększenia liczby śmietników na dzielnicy.
Proszę Was byście pomyśleli czy na Dziesiątej (na terenie miejskim) można gdzieś posadzić drzewa lub krzewy.

Jak możemy sprawić by 129tysięcy złotych uczyniło naszą dzielnicę przyjemniejszym miejscem do mieszkania?

RADAR 1/2013 – konsultacj społeczne budżetu dzielnicy 4.02

4 lutego 2013 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu RADAR. Tym razem w nowym charakterze – partycypacji społecznej w decydowaniu o budżecie.

Na spotkaniu obecna była stała grupa radnych (około 12 osób). Obecna była pani z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina (Agnieszka Małyska?) oraz [werble] 8 gości!

Warto zaznaczyć i podkreślić liczbę gości, gdyż spotkanie to dotyczyło tylko i wyłącznie naszej dzielnicy. Liczba gości mnie osobiście pozytywnie zaskoczyła. 3 mieszkańców już znałem, są oni właścicielami posesji/przedsiębiorcami z okolic ul. Świętochowskiego/bocznica kolejowa i borykają się z problemem komunikacji z ul. Zemborzycką. Pozostałych gości widziałem pierwszy raz.
Przewodniczący Woźniak podkreślił, że zaszczyciło spotkanie “wielu mieszkańców”.

Jako, że nasze spotkanie otwierało rok 2013 w Lublinie pojawiło się też Radio Lublin (relacja).

P. Krupiński przedstawił dotychczasowe cele, na które były wydawane pieniądze przez Radę Dzielnicy.

Mieszkańcy ul. Świętochowskiego zgłosili po raz kolejny swój problem. P. Krupiński poinformował, że dojazd do ul. Świętochowskiego ma być ułatwiony w ramach przebudowy ul. Zemborzyckiej.

Mieszkańcy podnieśli temat ul. Siemiradzkiego i terenów niezagospodarowanych przy tej ulicy. W odpowiedzi p. Krupiński poinformował, że tereny te wróciły do prywatnych właścicieli lub mogą niedługo wrócić.

Jeden z gości zasugerował, że Rada powinna wydać pieniądze na promocję naszej dzielnicy.

Inny z gości się z tym nie zgodził, uważał, że promocja to pieniądze wyrzucone w błoto, lepszym celem jest np. zadbanie o estetykę ul. Kunickiego [to oczywiście nie mieści się w kwocie 109k PLN, ale wg mnie jest dobrym kierunkiem].

Kolejny gość poruszył sprawę ul. Głuskiej [kolejna sprawa przerastająca możliwości Rady i kolejna sprawa, która jest już w budżecie Miasta Lublina, niestety mieszkaniec nie zna tych planów].

Po tej wypowiedzi p. Krupiński przypomniał jakie są założenia budżetu Miasta Lublina dla dzielnicy Dziesiątej.

Jeden z gości zgłosił pomysł, by poszerzyć ul. Kunickiego na odcinku z wysepkami [i znów pomysł przerastający Radę i wg mnie chybiony, przebudowa ul. Kunickiego była wymuszona; była to jedna z najniebezpieczniejszych ulic w Polsce, projekt ulicy i pieniądze na przebudowę przyszły z Warszawy, Lublin mógł przyjąć i jedno, i drugie lub nie zrobić nic; celem było poprawienie bezpieczeństwa i wg statystyk policyjnych cel ten został osiągnięty. Osobiście zastanawiam się ile z wypadków dzieje się na skutek nieprzepuszczania pieszych przez przejścia (obowiązek kierowców wg PoRD) i ile przez to mamy takich zwężeń ulic i kolejnych sygnalizacji świetlnych].

Inny z gości zasugerował by przebudować ulicę Matejki wraz z chodnikami [ten temat poruszany był na ostatnim Posiedzeniu Rady Dzielnicy; Rada będzie chciała poprzeć ten pomysł].

Kolejny z gości zasugerował drogę rowerową wzdłuż rzeki Czerniejówki [do znudzenia: zadanie przerastające budżet Rady i sprawa, która była planowana przez Urząd Miasta (bodajże w 2011r.), ale jak mi się zdaje zabrakło pieniędzy na realizację].

Jeden z gości zasugerował zainstalowanie monitoringu przy ul. Słowackiego jako receptę na problem niszczenia świeżych nasadzeń drzew przy stadionie KS Sygnał. Jedna z radnych dzielnicy podchwyciła ten pomysł i zasugerowała by kamery zainstalować też na os. Kruczkowskiego, gdzie dają o sobie znać huligani.

RADAR trwał około godziny i piętnastu minut. Podczas spotkania wiele było mowy o tym, co np. ja już wiem (z mediów, ze spotkań Rady – np. ul. Siemiradzkiego, wysokość rezerwy budżetowej). Kolejne spotkanie z serii RADAR ma się odbyć w okolicach maja lub czerwca.

Moje propozycje budżetowe:

 • tablice ogłoszeniowe (aktualnie mamy ich tylko dwie; przy ul. Kruczkowskieg 14 oraz przy LSS Merkury);
 • stojaki rowerowe u-kształtne (mamy je tylko pod szkołami i to stojaki tzw. ‘wyrwikółki’ – które mogą przyczyniać się do niszczenia rowerów).
 • wyznaczenie i oznaczenie autobusowo-rowerowego pasa ruchu na ul. Kunickiego od ul. Mickiewicza do ul. Reymonta kosztem jednego pasa ogólnego;
 • stacja roweru miejskiego;
 • wyspowe progi zwalniające na ul. Kruczkowskiego;
 • ławki (np. na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego, ul. Kruczkowskiego/Smoluchowskiego);
 • utwardzenie dojść od ul. Nadrzecznej do Czerniejówki;
 • likwidacja manualnych wzbudzaczy na przejściach (‘kliknij’ by włączyło się zielone światło);
 • śmietniki (np. na ul. Mickiewicza przy Czerniejówce, skrzyżowaniu z ul. Świętochowskiego i ul. Dunikowskiego);
 • latarnie między laskiem a stadionem KS Sygnał przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego;
 • słupki uniemożliwiające wjazd aut na trawnik (np. trawnik przy skrzyżowaniu Świętochowskiego i Kruczkowskiego oraz ul. Mickiewicza z dr. wewnętrzną przy smażalni ryb).