Sesja Rady Miasta Lublin w Internecie 21.12.2017

Kolejne posiedzenie Rady Miasta Lublin odbędzie się jutro (czwartek) 21 grudnia 2017 roku. Istnieje możliwość przysłuchiwania się posiedzeniu:

Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, aby rozpocząć odbiór proszę wybrać odpowiednio:

http://streaming.lublin.eu:8000/stream.mp3.m3u
http://streaming.lublin.eu:8000/stream.mp3

Źródło: https://lublin.eu/komunikaty/sesja-rady-miasta-lublin-w-internecie,55,74,1.html

Budżet Lublina: Zobacz, na co udało się wysupłać dodatkowe fundusze

Skuteczne okazały się też prośby o • budowę aktywnych przejść dla pieszych przez ul. Kunickiego obok stacji Orlen i ul. Reja, […] • o poprawę bezpieczeństwa na pętli przy ul. Kruczkowskiego, gdzie trzy lata temu autobus śmiertelnie potrącił idącą po ciemku pieszą. Powstać ma tu chodnik, a miejsce będzie dodatkowo oświetlone.

Prezydent deklaruje też uwzględnienie pieniędzy na miejsca parkingowe […] • przy Dunikowskiego 17

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/budzet-lublina-zobacz-na-co-udalo-sie-wysuplac-dodatkowe-fundusze,n,1000209859.html

Posiedzenie Rady Dzielnicy 8.02.2016 r. 18:00 VI Liceum

Szanowni Mieszkańcy, serdecznie zapraszamy w udziału w kolejnym posiedzeniu Rady.

Porządek obrad XIV posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
8 lutego 2017 r. (środa)
VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36
Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie założeń modernizacji obiektów sportowych „Sygnał” przy ul. Zemborzyckiej 3 w związku z realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego z roku 2015 oraz 2016, przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Dziesiąta w sprawie planowanej
modernizacji obiektu.
4. Informacja o przyznaniu Radzie Dzielnicy Dziesiąta środków z rezerwy celowej na rok 2017 – omówienie trybu zgłaszania i wyboru zadań do realizacji.
5. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
6. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 12.01.2017 r. – 8.02.2017 r.
7. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1414485048583956

Budżet Miasta Lublina na rok 2017 propozycja Prezydenta Miasta

Zachęcam do zapoznania się z propozycją Uchwały Budżetowej przedstawionej przez Prezydenta Miasta Lublina:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości
2.024.591.018,52 zł […]
Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości
2.083.767.538,52 zł

budzet-miasta-lublina-2017-prezydent

Zdaje się, że w poprzednim roku propozycja prezydencka z niewielkimi zmianami została przyjęta przez Radę Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej z projektem uchwały: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=16802

Budżet Rady Dzielnicy – formularz zgłoszeń propozycji

Szanowni Mieszkańcy!

oddajemy do wykorzystania formularz wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie w roku 2016. Do wniosku dołączony jest Regulamin oraz niezbędne załączniki. Zapraszamy do zapoznania się i oczywiście do składania wniosków 🙂

Formularz: https://drive.google.com/file/d/0B9Zqbs_8WSSxTWdLSnRaY2xSRzQ/view

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1110446738987790

Rezerwa celowa 2015 – spotkanie z mieszkańcami – relacja

3 lutego odbyło się spotkanie organizowane przez Radę Dzielnicy Dziesiąta, którego celem było zebranie wniosków od mieszkańców na wykorzystanie rezerwy celowej (129 tys. zł.), które są w dyspozycji Rady Dzielnicy.

Całe spotkanie zostało zarejestrowane dyktafonem i można je odsłuchać.

Pani Klaudia Giordano zaproponowała grę/zabawę w questing po dzielnicy. Jest to aktywność dla każdej grupy wiekowej, podczas której odwiedza się różne części dzielnicy, poznaje historię miejsc lub/i całej okolicy.

Jeden z mieszkańców postulował wymianę istniejących plastikowych progów zwalniających na ul. Reja na wyniesienia większych rozmiarów, bezpieczniejszych dla pojazdów, ale tak samo skutecznych jak np. te na ul. Przybylskiego.

Inny mieszkaniec postulował utwardzenie dojść/zejść do rzeki Czerniejówki, m.in. z tego względu, że po drugiej stronie rzeki jest nowowybudowany plac zabaw.

Ja zaproponowałem ustawienie przynajmniej 10 tablic ogłoszeniowych na naszej dzielnicy.

Była też mieszkanka okolic skrzyżowania ul. Sierpińskiego i Świętochowskiego z apelem o pomoc przy budowaniu tam ulicy. Tamtejsi mieszkańcy obawiają się przedawnienia dokumentacji. Radni Dzielnicowi uspokajają, że jeśli dokumenty się przedawnią, to odnawiać je będą już urzędnicy, a nie mieszkańcy.
Budowa ulicy to jest inwestycja znacząco przekraczająca możliwości Rady Dzielnicy.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta odbędzie się 17 lutego o godzinie 18:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Najprawdopodobniej, chociaż nie jest to jeszcze oficjalna wiadomość, lasek przy skrzyżowaniu ulic Zemborzyckiej i Słowackiego pozostanie dalej terenem zielonym, a basen przy VI Liceum powstanie bliżej budynków szkolnych.
Zdaje się, że lasek obok stadionu jest od 1998 roku terenem zielonym/rekreacyjnym i póki co się to nie zmieni.

Nagranie spotkania było możliwe dzięki Fundacji Wolności, nagrałem je w ramach programu “Monitoring Rad Dzielnic“.

Konsultacje społeczne oraz Budżet Obywatelski – Zaproszenie na spotkanie oraz prośba o uwagi

Szanowni Państwo,
1. Zapraszam do udziału w przygotowaniu nowych zasad konsultacji społecznych w Lublinie.
Pięć lat temu Rada Miasta Lublin przyjęła uchwały regulujące procedury konsultacji społecznych. Mamy poczucie, że nadszedł czas na ewaluację i zmiany.  Zapraszamy na pierwszy warsztat otwierający proces zmian w konsultacjach społecznych. Odbędzie się on w czwartek, 12 lutego o 17:00 w Trybunale Koronnym. Szczegółowe informacje, wraz z materiałami pomocnymi w dyskusji, znajdą Państwo tu: http://www.um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&id=232255&preview=true
 
2. Trwają konsultacje nowych zasad Budżetu Obywatelskiego
Przypominam, że przygotowaliśmy zmiany w zasadach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do wyrażenia swoich uwag na mail obywatelski@lublin.eu bądź udziału w spotkaniu 18 lutego (środa) o godzinie 17:00 w sali nr 2 Ratusza. Szczegóły nowej propozycji znajdą Państwo tu: https://obywatelski.lublin.eu/414-budzet-obywatelski-lublina-2016
 
pozdrawiam,
Piotr Choroś
**************
kierownik
referatu ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznejKancelaria Prezydenta Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel.: 81 466 19 54

Rezerwa celowa (129 tys. zł.) – konsultacje z mieszkańcami

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Dziesiąta !!!

W dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36 odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można zgłosić propozycje dotyczące wydatków z funduszy będących w dyspozycji dzielnicowego samorządu. Co roku Prezydent Miasta Lublin przyznaje dzielnicom miasta środki z rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta. W roku 2015 samorząd dzielnicy Dziesiąta dysponuje kwotą 129.000 zł.
Celem spotkania jest umożliwienie mieszkańcom, a także podmiotom funkcjonującym na naszej dzielnicy zgłoszenie (np. placówkom oświatowym, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom oświatowym) swoich propozycji dotyczących realizacji zadań na obszarze dzielnicy Dziesiąta. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone w szczególności na:
– przebudowę i remonty dróg wewnętrznych,
– chodników i schodów,
– budowę parkingów i zatok parkingowych,
– wykonanie i zakup wiat przystankowych,
– budowę i modernizację placów zabaw, zieleńców, małej architektury ogrodowej,
– zagospodarowanie skwerów,
– ogrodzenia,
– remonty i modernizacje boisk oraz infrastruktury sportowej,
– budowy i modernizacje oświetlenia ulic i placów,
– organizację festynów i zajęć sportowo – rekreacyjnych,
– zakup wyposażenia dla placówek oświatowych.
Propozycje wydatkowania środków z rezerwy celowej można zgłaszać osobiście podczas spotkania, pisemnie na adres siedziby Rady, a także mailowo na adres: radadziesiata@gmail.com w terminie do 9 lutego 2015 r.
Odnośnie zadań o charakterze remontowo – inwestycyjnym, wyjaśniamy, że przedmiotem wniosków mogą być wyłącznie takie zadania, które będą realizowane na gruntach lub obiektach miejskich.
Zadania wybrane spośród zgłoszonych, zostaną przekazane do realizacji po uzgodnieniu możliwości ich realizacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin oraz po ich zatwierdzeniu przez Radę Dzielnicy Dziesiąta na posiedzeniu planowanym na 17 lutego 2015 r.

Zapraszam do współpracy,

Jacek Woźniak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dziesiąta

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta na Facebooku.

Budżet Lublina na 2015 r. Bez przebudowy pl. Litewskiego. Są nowe drogi i radiowozy

Sygnalizacje świetlne staną w trzech miejscach: […] na przejściu przez ul. Kruczkowskiego w pobliżu podstawówki nr 40 […]

Oklaski dla kierowców, którzy nie umieją jechać 40km/h i nie potrafią przepuszczać pieszych na przejściu, bo im korona spadnie. Teraz sobie postoją i z ich winy okolica będzie oszpecona sygnalizatorami, ruch nie będzie już płynny.

Lekkoatletyczny Orlik powinien powstać w przyszłym roku obok podstawówki przy Mickiewicza [..]

Ratusz zleci opracowanie projektu budowy […] krytej pływalni przy VI LO […]

Szykuje się ułatwienie dla mieszkańców w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta. Magistraty planuje uruchomienie trzech nowych filii Biura Obsługi Mieszkańców: […] Pocztowej 1 […]

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141222%2FLUBLIN%2F141229960

Propozycje budżetowe na rok 2015

Prezydent zaakceptował za to wnioski o […] i lekkoatletyczny Orlik obok podstawówki przy Mickiewicza (1 mln).

Do listy wydatków dopisana może być […] światła na przejściu przez ul. Kruczkowskiego obok szkoły (150 tys.) […]

Pieniądze znalazły się też na: […] oraz projekt basenu obok liceum przy Mickiewicza (300 tys.).

Podobne dopiski o dwuletnim cyklu prac widnieją też przy ul. Dunikowskiego […]

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141211%2FLUBLIN%2F141219951

Więcej informacji i pierwotna treść prezydenckiego projektu budżetu pod adresem: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=227032

Budżet Obywatelski – głosowanie 24.09-7.10

Głosować można od 24 września do 7 października poprzez Internet ze strony http://www.Obywatelski.Lublin.eu oraz na Dziesiątej w bibliotekach miejskich w filii nr 19 na ul. Kunickiego 89 oraz filii nr 22 na ul. Kruczkowskiego 14.

Każdy mieszkaniec (niekoniecznie zameldowany) Lublina, który ukończył 16 rok życia może wziąć udział w głosowaniu. Głosować można na projekty małe i duże (jednocześnie), można oddać od 1 do 5 głosów na projekty małe (M) i od 1 do 3 głosów na projekty duże (D).

Oto lista projektów poddanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim z terenu dzielnicy Dziesiąta:

M – 1
Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara

M – 6
Bandy do unihokeja dla Lublinian. Doposażenie w infrastrukturę do unihokeja Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych; remont nawierzchni boiska szkolnego oraz ogrodzenia szkoły

M – 159
Wymiana chodnika ul. Staffa

M – 192
Kino Letnie ZSTK

M – 197
Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta

M – 205
Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeka Czerniejówka – przy ul. Wspólnej i przy ul. Skrzynickiej na dzielnicy Kośminek

M – 237
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie

M – 250
Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta

M – 251
Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza

D – 2
Boiska na VI – budowa boisk sportowych przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja

D – 5
Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. 2

D – 32
Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych na skwerze miejskim w obrębie ulic: Iwaszkiewicza, Szelburg – Zarębiny i
Sieroszewskiego na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

D – 59
Kompleks boisk sportowych typu Orlik dla mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82 Lublin

Budżet Obywatelski – zgłoszone projekty dot. Dziesiątej

Dostępne są już listy projektów (dużych i małych) zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, przejrzałem te listy i wypisałem poniżej te, które bezpośrednio odwołują się do Naszej dzielnicy.
Na listach są także wnioski, które dotyczą całego Lublina, więc także Dziesiątej, jak chociażby “300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina”, co jak wiemy bardzo przydałoby się w naszej okolicy.

PS (27.08) znamy już listę projektów ocenionych pozytywnie.

M – 1
Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara

M – 3 (projekt odrzucony w fazie oceny formalnej)
Mała rewitalizacja doliny Czerniejówki dla celów rekreacyjnych i sportowych

M – 6
Bandy do unihokeja dla Lublinian. Doposażenie w infrastrukturę do unihokeja Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

M – 43 (projekt odrzucony w fazie oceny formalnej)
Park w dzielnicy Dziesiąta „Kultura rodzi kulturę”

M – 159
Wymiana chodnika ul. Staffa

M – 185 (projekt odrzucony w fazie oceny formalnej)
Budowa parkingu (Nowy Świat)

M – 192
Kino Letnie ZSTK

M – 197
Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta

M – 205
Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeka Czerniejówka – przy ul. Wspólnej i przy ul. Skrzynickiej na dzielnicy Kośminek

M – 237
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie

M – 250
Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta

M – 251
Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza

D – 2
Boiska na VI – budowa boisk sportowych przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja

D – 5
Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. 2

D – 32
Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych na skwerze miejskim w obrębie ulic: Iwaszkiewicza, Szelburg – Zarębiny i
Sieroszewskiego na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

D – 59
Kompleks boisk sportowych typu Orlik dla mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul.
Zemborzycka 82 Lublin

http://www.Obywatelski.Lublin.eu
http://www.BudzetObywatelski.Lublin.pl