Stoliki Przyszłości – dołącz do nas!

Lublinianie, lublinianki!

Chcemy rozpocząć z Wami rozmowę o przyszłości Lublina! Chcemy zadać Wam pytania o to, jak sobie wyobrażacie swoje miasto w 2050 roku, jakie macie obawy związane z przyszłością, jaki potencjał drzemie Waszym zdaniem w Lublinie.

Lublin w 2050 roku zaczyna być kreowany już dzisiaj!

Chcemy porozmawiać z Wami wszystkimi i mamy sposób, żeby to zrobić! Nie dokonamy tego jednak sami.

21 i 22 kwietnia odbędzie się Dialog o Przyszłości Lublina. Jego założeniem jest właśnie równoległa rozmowa w możliwie wielu miejscach z możliwie wieloma osobami.

Jak? Do tego posłużą nam Stoliki Przyszłości, które będą funkcjonować w przestrzeni miasta, a na których znajdziecie karty do “cichej dyskusji”. Zadamy Wam kilka pytań, na które będziecie mogli odpowiadać w dowolnym momencie, komentować odpowiedzi innych i zapełnić całe arkusze swoimi wyobrażeniami o Lublinie Przyszłości.

Stolików ma być wiele! Tak wiele, żeby każdy mieszkaniec i mieszkanka Lublina mieli w swojej okolicy możliwość odwiedzenia jednego z nich i włączenia się w Dialog.

Dlatego też szukamy chętnych do wsparcia nas i zorganizowania swojego Stolika Przyszłości. Zapraszamy do przyłączenia się do Dialogu: instytucje, organizacje pozarządowe, restauracje i kawiarnie, obiekty sportowe, szkoły i uczelnie, wszystkie miejsca, do których łatwo trafić i które odwiedzają mieszkańcy Lublina. Chcesz się przyłączyć, ale nie masz pomysłu na miejsce, w którym może stanąć prowadzony przez Ciebie stolik? Na Ciebie też czekamy!

Wszystkie osoby, które zdecydują się razem z nami prowadzić Dialog o Przyszłości Lublina zaprosimy na krótkie szkolenie z foresightu i moderowania stolików (10 kwietnia).

Chcesz współtworzyć przyszłość swojego miasta? Daj nam znać do 5 kwietnia, że chcesz mieć swój Stolik Przyszłości – formularz TUTAJ!

Źródło: http://www.miasta2050.pl/stoliki-przyszlosci-dolacz-do-nas/

Advertisements

Standardy piesze – ku lepszej jakości pieszych podróży

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu “Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie”, które odbędą się w dniach 17 sierpnia-15 października. Zaplanowano także dwa spotkania konsultacyjne w Ratuszu, które na potrzeby mieszkańców Lublina zostały zorganizowane o różnych porach:

I. 10 października, godz. 17:00

II. 11 października, godz. 10:00

Spotkania odbędą się z udziałem zespołu autorskiego. Ze względu na obecność studentów, konsultacje zostały przedłużone do połowy października. Uwagi i opinie dot. Standardów można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@transeko.pl. Szczegółowe informacje nt. spotkania można znaleźć TUTAJ.

Spotkania konsultacyjne będą miały charakter informacyjny i opiniujący. Celem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Standardów, dyskusja nad dokumentem oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych. Zgłoszone uwagi i opinie zostaną wykorzystane do opracowania końcowej wersji dokumentu.

Standardy Piesze mają pomóc w realizacji bardziej przyjaznej pieszym przestrzeni miejskiej, szczególnie w obszarze śródmiejskim. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz udziału w konsultacjach.

Pozdrawiamy,
Zespół projektu “Miasto dla ludzi”

Warto przeczytać Atlas sytuacji pieszych.

Dziesiąta rowerem – konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy!

serdecznie zapraszamy na dzielnicowe spotkanie konsultacyjne
– “Dziesiąta Rowerem”, które zaplanowane zostało na dzień
13 kwietnia, na godz. 18.00 w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI.

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo dla Natury
i Człowieka/Porozumienie Rowerowe

Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja wyników badań ruchu rowerowego, dostępności rowerowej dzielnicy i bezpieczeństwa rowerzystów oraz perspektyw rozwoju
infrastruktury rowerowej w dzielnicy i jej otoczeniu, z drugiej zaś zebranie opinii i propozycji mieszkańców dotyczących komunikacji rowerowej, zwłaszcza barier utrudniających codzienne wykorzystanie roweru w podróży do pracy, szkoły itp.

Wnioski ze spotkania zostaną przekazane władzom miasta.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1149749208390876

Rezerwa celowa 2015 – spotkanie z mieszkańcami – relacja

3 lutego odbyło się spotkanie organizowane przez Radę Dzielnicy Dziesiąta, którego celem było zebranie wniosków od mieszkańców na wykorzystanie rezerwy celowej (129 tys. zł.), które są w dyspozycji Rady Dzielnicy.

Całe spotkanie zostało zarejestrowane dyktafonem i można je odsłuchać.

Pani Klaudia Giordano zaproponowała grę/zabawę w questing po dzielnicy. Jest to aktywność dla każdej grupy wiekowej, podczas której odwiedza się różne części dzielnicy, poznaje historię miejsc lub/i całej okolicy.

Jeden z mieszkańców postulował wymianę istniejących plastikowych progów zwalniających na ul. Reja na wyniesienia większych rozmiarów, bezpieczniejszych dla pojazdów, ale tak samo skutecznych jak np. te na ul. Przybylskiego.

Inny mieszkaniec postulował utwardzenie dojść/zejść do rzeki Czerniejówki, m.in. z tego względu, że po drugiej stronie rzeki jest nowowybudowany plac zabaw.

Ja zaproponowałem ustawienie przynajmniej 10 tablic ogłoszeniowych na naszej dzielnicy.

Była też mieszkanka okolic skrzyżowania ul. Sierpińskiego i Świętochowskiego z apelem o pomoc przy budowaniu tam ulicy. Tamtejsi mieszkańcy obawiają się przedawnienia dokumentacji. Radni Dzielnicowi uspokajają, że jeśli dokumenty się przedawnią, to odnawiać je będą już urzędnicy, a nie mieszkańcy.
Budowa ulicy to jest inwestycja znacząco przekraczająca możliwości Rady Dzielnicy.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta odbędzie się 17 lutego o godzinie 18:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Najprawdopodobniej, chociaż nie jest to jeszcze oficjalna wiadomość, lasek przy skrzyżowaniu ulic Zemborzyckiej i Słowackiego pozostanie dalej terenem zielonym, a basen przy VI Liceum powstanie bliżej budynków szkolnych.
Zdaje się, że lasek obok stadionu jest od 1998 roku terenem zielonym/rekreacyjnym i póki co się to nie zmieni.

Nagranie spotkania było możliwe dzięki Fundacji Wolności, nagrałem je w ramach programu “Monitoring Rad Dzielnic“.

Konsultacje społeczne oraz Budżet Obywatelski – Zaproszenie na spotkanie oraz prośba o uwagi

Szanowni Państwo,
1. Zapraszam do udziału w przygotowaniu nowych zasad konsultacji społecznych w Lublinie.
Pięć lat temu Rada Miasta Lublin przyjęła uchwały regulujące procedury konsultacji społecznych. Mamy poczucie, że nadszedł czas na ewaluację i zmiany.  Zapraszamy na pierwszy warsztat otwierający proces zmian w konsultacjach społecznych. Odbędzie się on w czwartek, 12 lutego o 17:00 w Trybunale Koronnym. Szczegółowe informacje, wraz z materiałami pomocnymi w dyskusji, znajdą Państwo tu: http://www.um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&id=232255&preview=true
 
2. Trwają konsultacje nowych zasad Budżetu Obywatelskiego
Przypominam, że przygotowaliśmy zmiany w zasadach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do wyrażenia swoich uwag na mail obywatelski@lublin.eu bądź udziału w spotkaniu 18 lutego (środa) o godzinie 17:00 w sali nr 2 Ratusza. Szczegóły nowej propozycji znajdą Państwo tu: https://obywatelski.lublin.eu/414-budzet-obywatelski-lublina-2016
 
pozdrawiam,
Piotr Choroś
**************
kierownik
referatu ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznejKancelaria Prezydenta Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel.: 81 466 19 54

Rezerwa celowa (129 tys. zł.) – konsultacje z mieszkańcami

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Dziesiąta !!!

W dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36 odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można zgłosić propozycje dotyczące wydatków z funduszy będących w dyspozycji dzielnicowego samorządu. Co roku Prezydent Miasta Lublin przyznaje dzielnicom miasta środki z rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta. W roku 2015 samorząd dzielnicy Dziesiąta dysponuje kwotą 129.000 zł.
Celem spotkania jest umożliwienie mieszkańcom, a także podmiotom funkcjonującym na naszej dzielnicy zgłoszenie (np. placówkom oświatowym, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom oświatowym) swoich propozycji dotyczących realizacji zadań na obszarze dzielnicy Dziesiąta. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone w szczególności na:
– przebudowę i remonty dróg wewnętrznych,
– chodników i schodów,
– budowę parkingów i zatok parkingowych,
– wykonanie i zakup wiat przystankowych,
– budowę i modernizację placów zabaw, zieleńców, małej architektury ogrodowej,
– zagospodarowanie skwerów,
– ogrodzenia,
– remonty i modernizacje boisk oraz infrastruktury sportowej,
– budowy i modernizacje oświetlenia ulic i placów,
– organizację festynów i zajęć sportowo – rekreacyjnych,
– zakup wyposażenia dla placówek oświatowych.
Propozycje wydatkowania środków z rezerwy celowej można zgłaszać osobiście podczas spotkania, pisemnie na adres siedziby Rady, a także mailowo na adres: radadziesiata@gmail.com w terminie do 9 lutego 2015 r.
Odnośnie zadań o charakterze remontowo – inwestycyjnym, wyjaśniamy, że przedmiotem wniosków mogą być wyłącznie takie zadania, które będą realizowane na gruntach lub obiektach miejskich.
Zadania wybrane spośród zgłoszonych, zostaną przekazane do realizacji po uzgodnieniu możliwości ich realizacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin oraz po ich zatwierdzeniu przez Radę Dzielnicy Dziesiąta na posiedzeniu planowanym na 17 lutego 2015 r.

Zapraszam do współpracy,

Jacek Woźniak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dziesiąta

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta na Facebooku.

Konsultacje społeczne “Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020.

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Lublin zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych “Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020.” Konsultacje odbędą się w dniach 7 – 27 października 2013 r. Konsultacje będą prowadzone w trybie pisemnego zgłaszania opinii i wniosków do dokumentu oraz w trybie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.
Opinie i wnioski można zgłaszać w formie elektronicznej na adres kultura@lublin.eu.
Spotkania z mieszkańcami odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
7.10.2013 (poniedziałek), godz. 18:00 – ACK Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
9.10. 2013 (środa), godz. 18:00 – Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, ul. Judyma 2a 20-716 Lublin
10.10. 2013 (czwartek), godz. 18:00 – Dzielnicowy Dom Kultury SM “Czechów”, ul. Kiepury 5a, 20-816 Lublin,
11.10. 2013 (piątek), godz. 18:00 – Dzielnicowy Dom Kultury “Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
14.10.2013 (poniedziałek),godz. 18:00 – BIBLIO, filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul. Szaserów 13-15, 20-553 Lublin
15.10.2013 (wtorek), godz. 18:00 – Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 Lublin
21.10.2013 (poniedziałek), godz. 18:00 – Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Tekst Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 w wersji do konsultacji społecznych znajduje się na stronie www.kultura.lublin.eu w formie pliku pdf do pobrania.

Źródło: Profil Rady Dzielnicy Dziesiąta na Facebooku.