Powstają nowe poradnie geriatryczne. Eksperci mówią, że to wciąż jednak za mało

Do grudnia w Lublinie nie było żadnej poradni geriatrycznej dla seniorów. Od kilku dni to się zmieniło. Szpital im. Jana Bożego uruchomił poradnię geriatryczną przy ul. Herberta 21. Dzięki temu schorowani pacjenci mogą bezpłatnie skorzystać z wizyty u specjalisty. Geriatra przyjmuje tam dwa razy w tygodniu: w czwartki od godz. 10 do 14 oraz w piątki od godz. 8 do 12. Do przyjęcia w poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Numer telefonu do rejestracji poradni geriatrycznej to: 81 760 42 74.

Źródło: https://kurierlubelski.pl/powstaja-nowe-poradnie-geriatryczne-eksperci-mowia-ze-to-wciaz-jednak-za-malo/ar/13810902#zdrowie

Zielony Budżet Obywatelski – zgłoszone projekty dla Dziesiątej

Dla Dziesiątej zgłoszonych zostało 7 projektów. Nasza dzielnica jest też uwzględniona w przynajmniej 3 projektach ogólnomiejskich.

Z19
Rewitalizacja zaniedbanego terenu wokół stacji trafo przy skrzyżowaniu Sierpińskiego i Zamenhofa oraz nasadzenia przy remontowanej części Sierpińskiego

Z64
Skwer przy ulicy Nadrzecznejw Lublinie
Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Nadrzecznej w Lublinie w ramach działań ukierunkowanych na rozwój terenów zieleni w mieście.

Z68
Rozbudowa skweru miejskiego i placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
Projekt dotyczy terenu miejskiego zlokalizowanego w obrębie ulic: Iwaszkiewicza, Szelburg-Zarembiny i Sieroszewskiego w
dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, na którym znajduje się ogrodzony plac zabaw oraz skwer (działki nr: 44/4, 45, 46). Przedmiotem projektu jest rozbudowa skweru oraz placu zabaw poprzez: – wykonanie nowych i uzupełnienie istniejących nasadzeń drzew, krzewów oraz rabat kwiatowych,
– wykonanie nowych ciągów pieszych,
– uzupełnienie o nowe elementy małej architektury ogrodowej, uzupełnienie urządzeń zabawowych np. linarium,
– oświetlenie placu zabaw,
– wykonanie boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem.

Z86
Modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
Ulica Świętochowskiego w Lublinie ma ok. 530 m (działki o numerach 156, 39, 126). Kasztanowce białe posadzone są po obydwu jej stronach, co daje – ok. 130 egzemplarzy kasztanowca. Ulica Przybylskiego (działka o numerze 153/2) jest ulicą prostopadłą do ul. Świętochowskiego, rosną na niej 3 egzemplarze kasztanowca, które należy uwzględnić w projekcie z racji bliskiego sąsiedztwa.

Z87
Zakątek przyjazny dzikiej faunie przy ul. Smoluchowskiego w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
Teren zielony położony u zbiegu ulic Kruczkowskiego i Smoluchowskiego, działki o numerach 20 i 76/5. Uzasadnienie ekologiczne: Teren zielony (o powierzchni ok 1 ha) znajdujący się u zbiegu ulic Kruczkowskiego i Smoluchowskiego w Lublinie w przeciągu ostatnich 20 lat, stopniowo ulegał przeobrażeniu z obszaru porośniętego “dziką”, nieuporządkowaną
roślinnością do stanu, w którym znajduje się obecnie. Aktualnie teren charakteryzuje systematycznie koszony trawnik, na którym rośnie stary, pielęgnowany drzewostan (głównie brzoza) i nowe nasadzenia szpalerowe, które z uwagi na swoją symetryczność nie są interesującym elementem krajobrazu.

Z89
Rewitalizacja obszaru cmentarza austriackiego przy ul. Nowy Świat w Lublinie
Cmentarz austriacki z okresu I wojny światowej w przeszłości usytuowano w pobliżu dawnych koszar Obozu Południowego. Założony w 1915 r. na planie prostokąta, pierwotnie składał się z murowanej kaplicy, kamiennego pomnika, wysokiego żelaznego krzyża (4 m wysokości), 181 pojedynczych i podwójnych mogił ułożonych w rzędy. Na mogiłach stało 9 steli (w tym jedna rosyjska) i 167 żeliwnych krzyży (w tym 18 rosyjskich). Pochowano tu 161 żołnierzy niemieckich, m. in. ze 122 p.p., 4 p. grenadierów gwardii, korpusu gwardii oraz 120 oddziału minerskiego, 2 niemieckie siostry miłosierdzia oraz 21 żołnierzy rosyjskich. Osoby te zmarły w niemieckim szpitalu wojskowym Obozu Południowego w okresie od sierpnia do września 1915 r.

Z95
Żywopłoty na ul. W. Kunickiego
Projekt zakłada renowację trawników i nasadzenie żywopłotów w pasie drogowym ul. Kunickiego (od. ul. Dywizjonu 303 do ul. Głuskiej). Zadanie obejmuje tereny będące we władaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, są to działki o numerach ewidencyjnych: 159 (obr. 10, ark. 4), 82 (obr. 9, ark. 2), 1 (obr. 9, ark. 4), 1 (obr. 9, ark. 8), 80/2 (obr. 9, ark. 11).

Źródło informacji i szczegóły: http://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/99-zgloszonych-projektow-zielony-budzet-obywatelski,137,471,1.html

Obrona Terytorialna: Koszary w Lublinie mają być gotowe na przyjęcie 1000 żołnierzy

Koszary przy ulicy Kruczkowskiego w Lublinie, po dawnym Batalionie Łączności, muszą się przygotować na przyjęcie 1000 żołnierzy WOT i ponad setkę kadry podoficerskiej i oficerskiej.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/obrona-terytorialna-koszary-w-lublinie-maja-byc-gotowe-na-przyjecie-1000-zolnierzy,n,1000188919.html

W związku z tym warto zapytać w jaki sposób żołnierze ci będą dojeżdżali do jednostki na ul. Kruczkowskiego, dodatkowy tysiąc osób to raczej dużo (całe osiedle bloków im. Kruczkowskiego to około 5 tysięcy osób). Czy rejon ten będzie lepiej skomunikowany autobusami ZTM?

Dyżury radnych dzielnicy – zmiana

Mamy zmiany w dyżurach członków Rady.
Otóż dyżury, które miały odbywać się w siedzibie Administracji Osiedla im. L. Kruczkowskiego w każdą ostatnią środę miesiąca, będą odbywać się w każdy ostatni czwartek, w godz. 16.00 – 17.00.
W najbliższy czwartek (25.06.2015 r.) dyżur pełnić będą: p. Małgorzata Przybyś – reprezentująca obwód nr 4 oraz przewodnicząca Zarządu Dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/992739197425212

Nowe światła na przejściach i skrzyżowaniach w Lublinie. Gdzie powstaną?

Najprędzej nowe światła pojawią się na przejściu przez ul. Nowy Świat przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i to najpóźniej w wakacje. Następna ma być ul. Kruczkowskiego koło szkoły.

Tymczasem na liście próśb jest jeszcze 12 pozycji […] W wykazie widnieje również ul. Kunickiego przy Kraszewskiego.

Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy stosować różne sposoby na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Sygnalizacje świetlne to jest jedno z rozwiązań. Innymi sposobami są progi zwalniające wyspowe (typu berlińskieg), optyczne zwężanie pasów, wynoszenie skrzyżowań i przejść.
Światła nas ogłupiają, często zdarza się, że patrzymy tylko na sygnalizator, a nie na to co realnie dzieje się obok nas.

Na ul. Kunickiego są dwa pasy ruchu, z czego w kierunku ul. Mickiewicza wykorzystywany jest praktycznie tylko jeden. Można by przeznaczyć drugi pas na BUS-pas co zmniejszyłoby średnią prędkość, poprawiło bezpieczeństwo i usprawniło komunikację miejską.

APEL DO KIEROWCÓW: im szybciej będziecie jeździć, tym więcej będzie nowych sygnalizacji świetlnych.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000018022,nowe-swiatla-na-przejsciach-i-skrzyzowaniach-w-lublinie-gdzie-powstana.html

Śmieci z Lublina przetworzą poza miastem

Obecnie śmieci trafiają do przetwarzania w dwóch instalacjach: jedna należy do spółki Kom Eko, a druga, należąca do spółki SITA Wschód działa przy ul. Ciepłowniczej, ale wiele wskazuje na to, że jej dni są policzone i z końcem roku zostanie zamknięta.

Mieszkańcy os. Kruczkowskiego zapewne odetchną z ulgą.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000002299,smieci-z-lublina-przetworza-poza-miastem.html

Pacjenci się skarżą, Jan Boży uspokaja

– W strukturach szpitala funkcjonuje laboratorium, które zapewnia stałą dostępność i możliwość wykonywania badań diagnostycznych. Ponadto laboratorium w lokalizacji przy ul. Kruczkowskiego funkcjonowało w ramach umowy z zewnętrznym kontrahentem, która wygasła z końcem ubiegłego roku. Po opuszczeniu pomieszczeń przez kontrahenta zewnętrznego zostaną one niezwłocznie odnowione, a laboratorium szpitalne wznowi swoją działalność w lokalizacji przy ul. Kruczkowskiego. Przerwa w funkcjonowaniu laboratorium jest spowodowana wyłącznie względami technicznymi

Źródło: http://www.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=26193:pacjenci-si%C4%99-skar%C5%BC%C4%85-jan-bo%C5%BCy-uspokaja&Itemid=43

Po naukę i zabawę do biblioteki

12 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przez najbliższe pół roku gwarantuje bezpłatną naukę połączoną z rozrywką w ramach „Fun-pakietu dla bibliotek”. Zdaniem bibliotekarzy czytelnicy odnajdą tu urozmaicenie oraz nowe narzędzie rozwoju.

Jest to oferta dla dzieci, osób dorosłych, seniorów – właściwie wszystkich, którzy dysponują wolnym czasem oraz mają chęć rozwijania swoich pasji.

W ofercie znajduje się zarówno multimedialny kurs języka angielskiego na poziomie A1 i B2, jak też kursy poznawcze: „Czytaj” – uczący techniki szybkiego czytania i poprawiający percepcję, „Pamiętaj” – skutecznie wspomaga procesy pamięciowe, „Pisz” – rozwijający umiejętności szybkiego bezwzrokowego pisania na klawiaturze i „Fotografia” – obowiązkowy program dla początkującego fotografa i pasjonata zdjęć.

By zdobyć ów kod, należy zgłosić do jednej z 12 filii MBP: […] nr 22 (ul. Kruczkowskiego 14) […] W tych filiach bibliotekarze udzielą szczegółowych informacji, jak uruchomić Fun-pakiet.

Źródło: http://www.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=25973:dwana%C5%9Bcie-pakiet%C3%B3w-rozwoju&Itemid=43

Budżet Lublina na 2015 r. Bez przebudowy pl. Litewskiego. Są nowe drogi i radiowozy

Sygnalizacje świetlne staną w trzech miejscach: […] na przejściu przez ul. Kruczkowskiego w pobliżu podstawówki nr 40 […]

Oklaski dla kierowców, którzy nie umieją jechać 40km/h i nie potrafią przepuszczać pieszych na przejściu, bo im korona spadnie. Teraz sobie postoją i z ich winy okolica będzie oszpecona sygnalizatorami, ruch nie będzie już płynny.

Lekkoatletyczny Orlik powinien powstać w przyszłym roku obok podstawówki przy Mickiewicza [..]

Ratusz zleci opracowanie projektu budowy […] krytej pływalni przy VI LO […]

Szykuje się ułatwienie dla mieszkańców w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta. Magistraty planuje uruchomienie trzech nowych filii Biura Obsługi Mieszkańców: […] Pocztowej 1 […]

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141222%2FLUBLIN%2F141229960

Bezpieczeństwo pieszych i przejścia dla nich

Niniejszy post jest powodowany planami poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu na ul. Kruczkowskiego, po którym przemieszcza się wielu uczniów pobliskiej szkoły.

Póki co Urząd Miasta planuje zamontować tutaj sygnalizację świetlną, ale nie jest to jedyne rozwiązanie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Poprawić bezpieczeństwo na ul. Kruczkowskiego można m.in.:
-poprzez zamontowanie wyspowych progów zwalniających (typu berlińskiego) http://youtu.be/XPfkhc8PIGs http://www.zm.org.pl/?a=progi_wyspowe-147
-wyniesienie skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych – tutaj trzeba by było spytać o wpływ takiego wyniesienia na autobusy przegubowe
-zwężenie pasów, tak by kierowcy nie mieli wrażenia, że to autostrada; można wyznaczyć pas rowerowy od ul. Dunikowskiego do ul. Zemborzyckiej, jest na to miejsce i nikomu to nie będzie przeszkadzało, a pasy zostaną zwężone co wpłynie na postrzeganie przez kierowców jezdni.

Sygnalizacja świetlna oducza myślenia i szpeci krajobraz, można stworzyć inne metody poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Sygnalizacja świetlna sprawia, że kierowcy i piesi patrzą na światła, a nie na siebie nawzajem.

Polecam także: http://innadroga.dlalodzi.info/edukacja/bezpieczenstwo-przy-szkolach

Stale odsyłam także do opracowań bezpieczeństwa ze stron Zielonego Mazowsza: http://www.zm.org.pl/?t=piesi

Mam jednak przeczucie, że w przypadku bezpieczeństwa dzieci na drogach wszyscy są jednomyślni – dzieciom należy się szczególne traktowanie. I nie dadzą temu same pogadanki z dziećmi, albo zrzucanie na nie odpowiedzialności poprzez zmuszanie ich do noszenia odblaskowych kamizelek. To kierowca ma zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich zachowanie, nie zaś odwrotnie.

[…] ulica bezpieczna dla dziecka to taka, na której nie da się jechać szybko! W tym też celu modyfikuje się układ drogowy w taki sposób, aby kierowca nie miał wątpliwości czy musi zwolnić, zaś dziecko nawet gdy popełni błąd ma szansę na przeżycie.

 

Lublin dobry dla pieszych – os. Kruczkowskiego

Jeden z przedstawicieli Forum Kultury Przestrzeni, który kiedyś tu mieszkał, odwiedził Osiedle im. Kruczkowskiego i przy okazji zwrócił uwagę na to jak przestrzeń współgra z mieszkańcami.

Taka alejka nie jest to może widok wyjątkowy na lubelskich osiedlach, ale przyjemnie wyjść przed blok i nie musieć się rozglądać, czy coś nie jedzie.
Bruk, OK, trudno, ale jak pięknie się ta alejka wije między drzewami. Naprawdę, ktoś tu pomyślał.
Dookoła pawilonu biegnie daszek, żeby wszędzie można było dotrzeć suchą nogą lub w cieniu. Alternatywa dla galerii handlowych.
Między blokami kiedyś była trawa i małe drzewka (z 20 parę lat temu). Dziś są takie “bramki” zapraszające do wejścia dalej.

Jutro odbędzie się spotkanie “Pieszy – ginący gatunek?” właśnie a propos przestrzeni w kontekście podróży pieszych i w ogóle najzwyklejszego ludzkiego przebywania poza domem.