Historia

Informacje na temat przeszłości Dziesiątej, także tej, którą możemy nadal zobaczyć.

Źródła:
“Dziesiąta: dzieje dzielnicy Lublina” – Halina Danczowska
“Dom Kultury Kolejarza w Lublinie 1948-2008” – Danczowska Halina
“Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939” – Natalia Przesmycka (szczególnie strony 197-201 oraz mapy ze strony 279)
Leksykon Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”
Biblioteka Multimedialna Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”
Państwo Podziemne na Dziesiątej – artykuł czasopisma Rynek Lubelski
Historia mówiona – relacja Ryszarda Nowaka także o Dziesiątej (TeatrNN.pl)
Dziesiąta – Lublin. Historia dzielnic w 700 rocznicę lokacji miasta
Cegielnia przy skrzyżowaniu ulicy Kunickiego (dawniej Bychawskiej) i Zemborzyckiej, w miejscu stadionu „Sygnał.” http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/cegielnia-dziesiatarola/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s