Walne Zgromadzenie 2019 – Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie zawiadamia, że działając na podstawie § 29 – 40 Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE.

Zgodnie z uchwałą Nr 3/2019 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2019 r. Walne Zgromadzenie zostało podzielone na 5 części, które będą obradowały w następujących terminach

Harmonogram zebrań Walnego Zgromadzenia w częściach – czerwiec 2019r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 83 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 33 Statutu Spółdzielni, Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” informuje, że Członkom Spóldzielni przysługuje prawo zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi i projektami uchwał objętych porządkiem obrad.

W/w materiały wyłożone są w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11, pokój 26 oraz w Administracji Pani/Pana Osiedla z wyjątkiem sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok wyłożonego wyłącznie w biurze Zarządu.

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie do piętnastu dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Mandaty bedą wydawane Członkom Spółdzielni i ich Pełnomocnikom od godz. 1600

Do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia uprawnieni są Członkowie Spółdzielni i osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo Członków Spółdzielni. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednogo Członka Spóldzielni.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Źródło: http://kolejarz.lublin.pl/psm/index.php

Rada Dzielnicy Dziesiąta VI kadencji

Przewodniczącą Rady Dzielnicy Dziesiąta została wybrana Urszula Ziembikiewicz-Otulska.
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Grzegorz Kołodziej oraz Wojciech Kret.

Drugie posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta zostało ustalone na 8 kwietnia (poniedziałek) na godzinę 18:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym (ul. Mickiewicza 36)

Rada Dzielnicy Dziesiata 2019

Trwają zgłoszenia kandydatów do Rad Dzielnic 2019

Od 30 stycznia do 8 lutego 2019 r. kandydaci do Rad Dzielnic mogą zgłaszać swoje kandydatury do Miejskiej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów odbywających się w Ratuszu (parter, sala nr 3), przy Placu Łokietka 1. Każdy kandydat do swojego zgłoszenia musi dołączyć wykaz osób popierających kandydaturę, zawierający minimum 25 podpisów.

10 marca 2019 r. odbędą się wybory do Rad Dzielnic […]

Więcej informacji: https://lublin.eu/rady-dzielnic/aktualnosci/trwaja-zgloszenia-kandydatow-do-rad-dzielnic-2019,56,2039,1.html

Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic na dzień 10 marca 2019 r.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Rada Miasta Lublin uchwałą nr 22/II/2018 zarządziła – na dzień 10 marca 2019 r. – wybory do Rad Dzielnic […]

Więcej informacji o wyborach: https://lublin.eu/rady-dzielnic/wybory-do-rad-dzielnic-2019/

Więcej informacji o Radzie Dzielnicy Dziesiąta:
https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/
https://lublin.eu/rady-dzielnic/dzielnice/dziesiata/

Podział dzielnic na obwody głosowania, liczba miejsc mandatowych oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

1: (liczba mandatów 5)
3
ULICE: Chłodna w całości, Chrostowskiej w całości, Czeska w całości, Dąbrowska w całości, Garbarska
str. nieparzysta nr 1 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Herberta str. nieparzysta od nr 13 do końca, Kotlarska w całości,
Kunickiego str. nieparzysta od nr 17 do nr 85 i str. parzysta od nr 28 do nr 114, Kwiatowa w całości, Leśna w całości,
Łazienkowska w całości, Nowy Rynek w całości, Nowy Świat w całości, Oboźna w całości, Pawia str. nieparzysta
od nr 1 do nr 51 i str. parzysta od nr 2 do nr 42, Piaskowa w całości, Piękna w całości, Pochyła w całości, Próżna
w całości, Skośna w całości, Słodowa w całości, Smoluchowskiego str. parzysta w całości, Spacerowa w całości,
Śliska w całości, Wojenna w całości, Wyścigowa str. nieparzysta w całości, Zaciszna w całości.

2: (liczba mandatów 5)
2
ULICE: Bagatela w całości, Biernata z Lublina w całości, Chełmońskiego w całości, Dunikowskiego w całości,
Kochanowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 19 i str. parzysta od nr 2 do nr 24, Kononowicza w całości, Kopernika
w całości, Koźmiana w całości, Krańcowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 22,
Kraszewskiego w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 87 do nr 143 i str. parzysta od nr 116 do nr 154, Matejki
w całości, Mickiewicza str. nieparzysta od nr 31 do końca i str. parzysta od nr 34 do końca, Mireckiego w całości,
Morcinka w całości, Morsztynów w całości, Nadrzeczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 41 i str. parzysta od nr 2 do nr 6,
Orzechowskiego w całości, Pruszyńskiego w całości, Przybylskiego str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2
do nr 18, Pułaskiego w całości, Reymonta w całości, Słowackiego w całości, Stanisławskiej w całości, Szańcowa
w całości, Ściegiennego w całości, Świętochowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 83 i str. parzysta od nr 2 do nr 88,
Wyścigowa str. parzysta w całości, Zabłockiego w całości, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 1 do nr 27,
Żeromskiego w całości.

3: (liczba mandatów 3)
1
ULICE: Błękitna w całości, Herberta str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta w całości, Młodzieżowa w całości,
Przybylskiego str. parzysta od nr 20 do końca, Róży Wiatrów w całości, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 29
do nr 51.

4: (liczba mandatów 3)
4.png
ULICE: Bandtkich w całości, Boya-Żeleńskiego w całości, Brata Alberta w całości, Dziesiąta w całości, Głuska
str. parzysta od nr 2 do nr 14, Jachowicza w całości, Jezierskiego w całości, Klukowskiego w całości,
Kochanowskiego str. nieparzysta od nr 21 do końca i str. parzysta od nr 26 do końca, Korzeniowskiego w całości,
Kuncewiczowej w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 145 do nr 181 i str. parzysta od nr 156 do końca,
Łukasińskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 15 i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Maczka w całości, Makuszyńskiego
w całości, Mickiewicza str. parzysta od nr 22 do nr 32, Mochnackiego w całości, Moniuszki w całości, Nadrzeczna
str. nieparzysta od nr 43 do końca i str. parzysta od nr 8 do końca, Oczki w całości, Orzeszkowej w całości, Pawłowa
str. nieparzysta od nr 1 do nr 61 i str. parzysta od nr 2 do nr 56, Reja str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta
od nr 2 do nr 20, Rejtana w całości, Siemiradzkiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 31 i str. parzysta od nr 2 do nr 28,
Sterna w całości, Szaniawskiego w całości, Śniadeckiego w całości, Świętochowskiego str. parzysta od nr 90
do nr 108, Traugutta w całości, Tuwima w całości, Wadowskiego w całości, Wałowa w całości, Wita Stwosza
w całości, Wyspiańskiego w całości, Zegadłowicza w całości, Zemborzycka str. parzysta od nr 2 do nr 42.

5: (liczba mandatów 5)
5.png
ULICE: Abramowicka str. nieparzysta od nr 1 do nr 31 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Brezy w całości, Brodowskiego
w całości, Broniewskiego w całości, Czartoryskiej w całości, Daniłowskiego w całości, Dygasińskiego w całości,
Fredry w całości, Gałczyńskiego w całości, Gierymskiego w całości, Glińskiego w całości, Głuska str. nieparzysta
od nr 1 do nr 3, Gralewskiego w całości, Iwaszkiewicza w całości, Jastruna w całości, Kniaźnina w całości, Kolberga
w całości, Konarskiego w całości, Korczaka w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 183 do końca, Kwiecińskiego
w całości, Lema w całości, Łobodowskiego w całości, Łukasińskiego str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta
od nr 20 do końca, Makowa w całości, Michałowskiego w całości, Nasienna w całości, Orłowskiego w całości,
Pawłowa str. nieparzysta od nr 63 do końca i str. parzysta od nr 58 do końca, Pocka w całości, Południowa w całości,
Porazińskiej w całości, Reja str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca, Siemiradzkiego
str. nieparzysta od nr 33 do końca i str. parzysta od nr 30 do końca, Sienkiewicza w całości, Sieroszewskiego
w całości, Sierpińskiego w całości, Stachury w całości, Staffa w całości, Szelburg-Zarembiny w całości,
Świętochowskiego str. nieparzysta od nr 85 do końca i str. parzysta od nr 110 do nr 130, Zamenhofa w całości,
Zemborzycka str. parzysta od nr 44 do końca.

Źródło: https://lublin.eu/rady-dzielnic/aktualnosci/podzial-dzielnic-na-obwody-glosowania-liczba-miejsc-mandatowych-i-siedziby-obwodowych-komisji-wyborczych,55,2039,1.html?fbclid=IwAR2YD8t7ufROJOhcmYpxPuWjLoJAXUy2rsGf22ciS00A4502UAM6KrFUdSk

Lubelskie rady dzielnic szykują się do zmian. W marcu pójdziemy na wybory

Za mało kompetencji, za mało pieniędzy – Fundacja Wolności chce zmian w statutach rad dzielnic. Do poniedziałku trwają konsultacje w sprawie funkcjonowania jednostek pomocniczych miejskiego samorządu.

10 marca odbędą się wybory nowych radnych dzielnicowych. Do obsadzenia będzie 441 miejsc.

Źródło: https://kurierlubelski.pl/lubelskie-rady-dzielnic-szykuja-sie-do-zmian-w-marcu-pojdziemy-na-wybory/ar/13816365#wiadomosci