W tym roku 15 mln złotych do podziału. Każdy będzie mieć cztery głosy

– Chcielibyśmy ogłosić nabór projektów jeszcze w marcu. Długość jego trwania będzie podobna jak w latach poprzednich, czyli około miesiąc – zapowiada Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin.

Co się zmienia? Wprowadzony został nowy podział projektów: na • dzielnicowe (dotyczące tylko jednej dzielnicy, z ograniczeniem wartości do 300 tys. zł) oraz • ogólnomiejskie (dotyczące co najmniej dwóch dzielnic, z limitem 1,2 mln zł w przypadku projektów inwestycyjnych lub 300 tys. zł w przypadku pozostałych).

Na innych zasadach będzie się odbywać również głosowanie. Każdy z mieszkańców będzie mieć do dyspozycji cztery głosy. Dwa będzie mógł oddać na projekty dzielnicowe, natomiast dwa na ogólnomiejskie.

Po pierwsze: wprowadzony zostaje wymóg uzyskania minimum 100 głosów. Jeśli jakiś projekt zbierze mniej, nie trafi do realizacji. Po drugie: każda z dzielnic będzie mieć zagwarantowaną do wydania kwotę 300 tys. zł. Po trzecie: na terenie jednej dzielnicy może być realizowany najwyżej jeden ogólnomiejski projekt inwestycyjny. Czwartym ograniczeniem jest to, że na terenie jednej nieruchomości może być realizowany nie więcej niż jeden projekt, więc niemożliwe stanie się np. przegłosowanie kilku pomysłów dotyczących tego samego stadionu.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-w-tym-roku-15-mln-zlotych-do-podzialu-kazdy-bedzie-miec-cztery-glosy,n,1000236596.html

Advertisements

Budżet Obywatelski – nowe zasady i terminy

W tym roku nabór projektów zostanie uruchomiony już 14 marca i będzie trwał do 14 kwietnia.

[…] w tym roku mieszkańcy Lublina, powyżej 16 roku życia, będą mogli zagłosować na 2 projekty małe i 1 projekt duży. Lista projektów skierowanych do realizacji zostanie stworzona na podstawie liczby głosów z założeniem, że na terenie 1 dzielnicy nie może być zrealizowane więcej niż 1 projekt duży i 2 małe. Zastrzeżenie to nie będzie miało zastosowania do projektów, które swoim zasięgiem obejmą przynajmniej trzy dzielnice.

W ramach tegorocznej edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty małe (o wartości od 50 tys. zł do 500 tys. zł) oraz duże (o wartości od 500 001 zł do 1,2 mln zł).

[…] spotkania informacyjne poświęcone tegorocznej procedurze i przygotowaniu projektów. Odbędą się one w dniach:

14 marca (poniedziałek), godzina 17:00 – 19:00, Sala Obrad Rady Miasta, Ratusz, Pl. Łokietka 1;
22 marca (wtorek), godzina 17:00 – 19:00, Sala Obrad Rady Miasta, Ratusz, Pl. Łokietka 1;
1 kwietnia (piątek), godzina 17:00 – 21:00, Maraton Pisania Projektów, sala 104, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro.

Źródło: http://www.lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/budzet-obywatelski-2017-znamy-nowe-zasady,103,471,1.html

ul. Dunikowskiego – ogłoszenie o zamówieniu

Lublin: Budowa ul. Dunikowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Reymonta
do ul. Mickiewicza.
Numer ogłoszenia: 93818 – 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 95
2 – Okres gwarancji – 5

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016

Źródło: http://bip.lublin.eu/bip/zdm/index.php?t=200&id=50734

Informacja pozyskana poprzez aktywność użytkownika w gruppie na portalu Facebook – Dziesiąta – dzielnica Lublina

Budżet Obywatelski w Lublinie

Swoje projekty będzie można zgłaszać od 15 kwietnia do 15 maja 2015.

Głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane, odbędzie się w dniach od 1 do 10 października 2015.

Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy.

BO 2016 to 8 mln zł na projekty małe (każdy o maksymalnej wartości 500 tys zł), natomiast 7 mln przewidziano na projekty duże (największa wartość takiego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł). Nowością będzie określenie dolnej granicy projektu składanego w kategorii projektów małych na 50 tys. zł.

W jednej dzielnicy mogą być realizowane maksymalnie 3 projekty małe i 1 duży. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa większej ilości projektów z jednej dzielnicy do realizacji trafią tylko pierwsze 3. Zasada ta nie będzie dotyczyła projektów, których realizacja obejmuje conajmniej 3 dzielnice.

W propozycjach są następujące możliwości głosowania: oddanie 1 głosu na projekt mały i 1 na duży lub jednego głosu na projekt z najbliższej okolicy, a drugi na projekt z zupełnie innej dzielnicy. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Lublina, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.

Głosować będzie można za pomocą aplikacji na telefon, strony internetowej http://www.obywatelski.lublin.eu, w biurach Obsługi Mieszkańców oraz pocztą na adres Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=236523

Internetowe dyskusje rządzą się podobnymi prawami co te rzeczywiste

Wczoraj w grupie dotyczącej Dziesiątej na Facebooku, mieliśmy nieprzyjemną sytuację, ale wykorzystajmy ją do przypomnienia pewnych zasad.

W dyskusjach – także w Internecie – obowiązują pewne zasady. Wirtualne zasady dyskusji opisuje netykieta https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

Przypominam także, że jeśli ktoś ma dowody przestępstwa jest zobowiązany do przekazania ich organom ścigani i zgłoszenia tym samym popełnienia przestępstwa.

Wymienianie kogokolwiek z imienia i nazwiska w negatywnym kontekście może być brane jako pomówienie co ma konsekwencje prawne, więc w przyszłości radzę ważyć słowa i zastanowić się dwa razy zanim coś napiszemy. Sądy od jakiegoś czasu ścigają za przestępstwa popełnione w Internecie.