Tag Archives: środowisko

Konsultacje społeczne – Program ochrony środowiska przed hałasem

Od wtorku (23 października) ruszają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, jak również wnosić uwagi do rozwiązań zaproponowanych w programie do 12 listopada e-mailowo na adres … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , | Leave a comment

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – II konsultacje

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony będzie w dniach od 21 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. […] dodatkowe, otwarte spotkania konsultacyjne […], które odbędą się w Ratuszu, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Elektrownia na biomasę na ul. Inżynierskiej

Szanowni Mieszkańcy! W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie bloku zasilanego biomasą w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 4 w … Continue reading

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , , , , | Leave a comment