Zmiany w Urzędzie Miasta Lublin

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak będzie nowym Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak była Radną Miejską z naszego okręgu.

Od stycznia pracę rozpocznie Pełnomocnik Prezydenta ds. Dzielnic, który zajmie się koordynacją rosnącej liczby inwestycji realizowanych w dzielnicach, współpracą z Wydziałem Strategii w tworzeniu Strategii dla Dzielnic oraz wspieraniem bieżącej współpracy Miasta z Radami Dzielnic. Funkcję tę obejmie wieloletni Radny Rady Miasta Lublin Jan Madejek.

Źródło: https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/zmiany-w-urzedzie-miasta-lublin,198,1730,1.html

Advertisements

Dzielnice Kultury – badania podsumowujące dotychczasowe działania

Szanowni Państwo,

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin rozpoczął realizację projektu badawczego “Kultura w dzielnicach 2017”. Jego celem jest podsumowanie i ewaluacja dotychczasowego przebiegu zainicjowanego w 2013 roku programu “Dzielnice Kultury”, a także określenie potencjału kulturalnego dzielnic Lublina.
W związku z tym chcielibyśmy zaprosić dotychczasowych projektodawców, liderów dzielnic oraz aktywnych mieszkańców na spotkanie – wywiad fokusowy, poświęcony ocenie programu oraz dalszym wobec niego oczekiwaniom. W załączniku przesyłam informację Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Spotkanie poświęcone dzielnicy Dziesiąta odbędzie się 24 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kunickiego 35.

Pozdrawiam serdecznie

Urszula Lewartowicz