Budżet Obywatelski 2017 (głosowanie 2016) wyniki!

Jak pokazują wyniki tegorocznego głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Dziesiątej kolejny raz zmobilizowali się i wygrali naprawdę wiele. Wśród małych projektów 3 z 17 zwycięzkich projektów będą realizowane na naszej dzielnicy! 1 z 6 projektów dużych dotyczy modernizacji stadionu Sygnału.

Z terenu naszej dzielnicy będą realizowane projekty:
M – 24 Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3.
M – 103 Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta
M – 104 Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta – ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny
D – 8 Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej

Ciekawostką jest też to, że zabrakło jedynie 102 głosy, byśmy mieli kolejny wygrany duży projekt D – 9 Aktywna i bezpieczna Dziesiąta.

Źródło: http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelski-lublin/obywatelski/znamy-wyniki-trzeciej-edycji-budzetu-obywatelskiego-w-lublinie,132,471,1.html

Budżet Obywatelski (głosowanie 2016 r., realizacja 2017 r.)

Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu. W minionych edycjach udało się dla Dziesiątej wygrać m.in. modernizację boiska przy VI Liceum-Sygnał, budowę Zielonego Zakątka na ul. Siemiradzkiego.

Głosować można przez internet pod adresem www.Lublin.eu/BudzetObywatelski oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 22 na ul. Kruczkowskiego 14, filia nr 7 ul. Kunickiego 35, filia nr 19 ul. Kunickiego 89

W tym roku będziemy mogli głosować na maksymalnie 1 projekt duży [D] oraz maksymalnie 2 projekty małe [M].
W sumie możemy poprzeć 3 projekty [1 duży i 2 małe].

D – 8 Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3
D – 9 Aktywna i bezpieczna Dziesiąta
D – 29 Razem przez sport do edukacji (Zemborzycka)
D – 32 Razem dla Dziesiątej
M – 19 Kraina nauki i zabaw – doposażenie Zielonego Zakątka oraz budowa miejsc parkingowych przy jezdni ul.Kunickiego 122
M – 24 Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego
M – 59 Rozbudowa stacji rowerów miejskich o 10 sztuk. Numer stacji: 6972 ul. Dunikowskiego. Dziesiąta – przyjazna dzielnica
M – 88 Czechów dla sportu – sport dla Lublina. Komunikacja miejska – szybko do celu (BUS-pasy)
M – 108 Razem dla Dziesiątej BIS

Pełną listę projektów dotyczących Dziesiątej można znaleźć na stronie: https://obywatelski.lublin.eu/?fsta=4&fdis=6

Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta – harmonogram roczny

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Dzielnicy Dziesiąta przedstawia harmonogram posiedzeń na rok bieżący:
– 27 stycznia,
– 9 marca,
– 27 kwietnia,
– 8 czerwca,
– 21 września,
– 23 listopada.
Oczywiście, w miarę potrzeb, istnieje możliwość zwołania posiedzeń dodatkowych. Posiedzenia zwyczajowo będą rozpoczynać się o godz. 18.00. Na najbliższym posiedzeniu będziemy gościć w Gimnazjum Nr 1, kolejne najprawdopodobniej będą się odbywać w VI Liceum Ogólnokształcącym.
Zapraszamy!

Należy pochwalić Radę za ustalenie planu rocznego spotkań, to bardzo dobra praktyka.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1095216727177458

Budżet Obywatelski 2015 – wyniki głosowania w 2015r.

Gratuluję pomysłodawcom i beneficjentom :]

1169 głosów

Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” (M-74, koszt 499 500 zł).

Projekt zakłada renowację zaniedbanego boiska przy ul. Siemiradzkiego: wymianę nawierzchni, odnowienie ogrodzenia, instalację latarni, słupków do montażu siatki, koszy do koszykówki. Alejki otaczające boisko zostaną odnowione i staną przy nich ławki, a bezpieczeństwo zapewni monitoring.

5605 głosów

„Sygnał od nowa” – budowa boiska sportowego na stadionie przy Zemborzyckiej 3 (D-5, koszt 1 490 913 zł).

Budowa boiska ze sztuczną murawą i urządzeniami sportowymi, oświetlenie i zaplecze sanitarno-szatniowe oraz drenaż.

Źródła:
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000170185,budzet-obywatelski-w-lublinie-wyniki-glosowania-jakie-projekty-wybrali-mieszkancy.html
https://obywatelski.lublin.eu/762-wyniki-budzetu-obywatelskiego-2016

Budżet Obywatelski 2016 – zgłoszone projekty

 • M-9 Kamera monitoringowa przy placu zabaw ul. Mireckiego 4. Dziesiąta Kamera monitoringowa przy placu zabaw ul. Mireckiego 4. Kamera swoim zasięgiem obejmowałaby teren placu zabaw, część parkingu i prześwitu systematycznie dewastowanego przez okoliczną młodzież.
 • M-74 Zielone Boisko czyli strzał w ” Dziesiątkę” Dziesiąta W Lublinie wciąż brakuje nam miejsc, gdizie możemy bezpiecznie i za darmo pograć w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną. Osiedlowe uliczki stały się ruchliwe, a dzieci nie mają miejsca, by bezpiecznie uczyć się samodzielnej jazdy na rowerze czy rolkach. Projekt zakłada renowację zaniedbanego boiska przy ulicy Siemiradzkiego w dzielnicy Dziesiąta, która obejmie zmianę nawierzchni, odnowienie ogrodzenia, instalację latarni, słupków do montażu siatki, koszy do koszykówki, stołów do tenisa stołowego i piłkarzyków. Alejki otaczające boisko zostana odnowione i staną przy nich ławki, a bezpieczeństwo zapewni monitoring. Po drugiej stronie ulicy, dzięki Waszym głosom w Budżecie Obywatelskim 2015, powstaje Zielony Zakątek, który wraz z boiskiem ma szansę stworzyć rozbudowany kompleks rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców miasta. Wydobądźmy potencjał z tego miejsca! Nie pozwólmy, żeby niszczało tak jak dotychczas ! 493 500,00
 • M-85 Modernizacja chodników oraz podjazdów na posesje na ul. Leśna oraz rewitalizacja istniejacej zieleni Dziesiąta Projekt zawiera obustronną wymianę na ul. Leśnej płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej oraz wymianę podjazdów do posesji wykonanych z płyt chodnikowych lub asfaltu na podjazdy z kostki brukowej oraz rewitalizacje istniejacych trawników – posianie trawy i dosadzenie drzew, które uzupełniają istniejący drzewostan, a także położenie progów zwalniajacych. 441 468,00
 • M-106 Modernizacja pieszych ścieżek w mieście Dziesiąta Celem projektu jest wymiana zdewastowanych ścieżek pieszych na terenie miasta Lublin. W ramach projektu wymienione zostanie ok. 2000M2 chodników na ul. Świętochowskiego oraz ul. Oczki. Powstaną również miejsca parkingowe. Ńowy chodnik zmieni korzystnie estetykę otoczenia, poprawi wizerunek okolicy ( szczególnie przy znanej w całej Polsce restauracji włoskiej), przyczyni się do wzrostu komfortu mieszkańców, osób uprawiających jogging, nordic walking, także osób niepełnosprawnych i starszych, które mają trudności w pokonywaniu nierównych chodników. Będzie to początek inicjatywy majacej na celu generalny remont głównych ciągów pieszych oraz popularnych miejsc w dzielnicy Dziesiąta. 499 884,00
 • M – 135 „Kraina Radości” dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, !-go Maja, Nałkowskich-Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich-BP. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie. Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta Projekt zakłada wybudowanie nowego placu zabaw oraz rozbudowę istniejących placów dla dzieci i młodzieży. Chcemy najmłodszym i młodzieży zapoewnic bezpieczeństwo i właściwy rozwój. Czynne spędzanie czasu wolnego oraz zachęcenie do aktywności ruchowej. Propagowanie aktywnego spędzania czasu jest bardzo istotną rzeczą dla prawidłowego i zdrowego rozwoju społeczeństwa, wobec powyższego prosimy o poparcie i realizację inwestycji. 500 000,00
 • D-1 Modernizacja ulicy Nadrzecznej (odcinek od ul. Dywizjonu 303 do ul. Mickiewicza) Dziesiąta Projekt zakłada modernizację nawierzchni, budowę chodnika oraz unowocześnienie oświetlenia ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Mickiewicza (dzielnica Dziesiąta). 690 000,00
 • D-3 Kompleks boisk sportowych (typu orlik) dla mieszkańców dzielnicy Dziesiąta przy zespole szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82 Dziesiąta Przedmiot i zakres inwestycji:
  – Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30,00 x 62,00 m, z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4 m (piłkochwyty 6,00 m) oraz robotami ziemnymi,
  – Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, piłke siatkową, koszykówkę, tenisa ziemnego, o wymiarach 30,00 x 42,00 m z wukonaniem ogrodzenia o wysokości 4,00 m oraz utwardzanych dojść z kostki pol-bruk oraz robotami ziemnymi.
  W skład projektu wchodzą:
  – elementy wyposażenia boisk sportowych (bramki, słupki, siatki, kosze, ławki, pojemniki na odpady, ogrodzenie, oświetlenie itp.)
  – zaplecze sanitarno-szatniowe oraz pomieszczenia magazynowe zlokalizowane będą w budynku szkolnym przy hali sportowej dzięki czemu koszt inwestycji będzie mniejszy.
  – Koszt inwestycji oświetlenia zmniejszy się ze względu na posiadane przez szkołę słupy oświetleniowe na całym terenie przeznaczonym na obiekty sportowe.
  – Wykonane będą utwardzone dojścia (chodniki) do istniejących ciągów komunikacyjnych do wnioskowanego projektu. 1 400 000,00
 • D-5 Sygnał od nowa- budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy Zemborzyckiej 3 Dziesiata Projekt obejmuje wykonanie boiska sportowego ze sztuczna murawą wraz z urządzeniami sportowymi oraz oświetleniem powstałego terenu i zapleczem sanitarno-szatniowym. Projekt zakłada zainstalowanie wewnętrznego oświetlenia boiska odwodnienie obszaru poprzez drenaż podziemny. 1 409 0913,70
 • D-34 Wykonanie kolektora burzowego o średnicy 500 mm wzdłuż ul. Leopolda staffa od ul. Siemiradzkiego do ul. Kunickiego. Dziesiąta Wykonanie kolektora burzowego o średnicy 500 mm wzdłuz ul. Staffa od ul. Siemiradzkiego do ul. Kunickiego.kolektor będzie znajdowac się w pasie pasa drogowego. Nalkezy wyciąć brudzę w asfalcie i wykonać wykop pod kolektor burzowy. Ułożyc orurowanie kolektora wraz z niezbędnymi studniami znierającymi wody opadowe do kolektora. Prace ziemne, ułożenie nowej warstwy asfaltuna całej szerokości ulicy. Wykonanie kolektora jest niezbędne, co mieszkańcy ul. Staffa zgłaszaja w różnych pismach do UM od kilkudziesięciu lat. Inwestycja ta uchroni mieszkańców przed zalewaniem budybków mieszkalnych, to będący w ciągłej wilgoci i rozprzestrzeniającym się grzybem. Dodatkowo wody opadowe przedostaja się do kanalizacji sanitarnej i podczas opadów wraz z fekaliami następuje cofanie kanalizacji poprzez ubikacje, kratki ściekowe i umywalki do budynków mieszkalnych. Potwierdzeniem tej sytuacji sa pisma wystosowane do Urzędu Miasta i przyjazdy strazy Pożarnej do wypompowywania wody z budynków mieszkalnych wzdłuż ul. Staffa. 850 000,00
 • Mam nadzieję, że wszelkie chodniki będą wykonywane z asfaltu lub dużych płyt chodnikowych.

  Mamy projekty dwóch boisk, przy dwóch szkołach, czyli konkurencja wewnątrz dzielnicy? Mam nadzieję, że pomysłodawcy się dogadają i jeden z projektów zniknie dzięki czemu drugi zyska głosy. Warto rozważyć możliwość zbierania głosów pod uchwałą obywatelską (co sugeruje też Rada Dzielnicy Dziesiąta).

  Czekamy na weryfikację formalną wniosków. Przez wakacje będzie czas na łączenie i modyfikowanie projektów.

  Źródło: http://budzetobywatelski.lublin.pl/?page_id=534

  Budżet Obywatelski w Lublinie

  Swoje projekty będzie można zgłaszać od 15 kwietnia do 15 maja 2015.

  Głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane, odbędzie się w dniach od 1 do 10 października 2015.

  Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy.

  BO 2016 to 8 mln zł na projekty małe (każdy o maksymalnej wartości 500 tys zł), natomiast 7 mln przewidziano na projekty duże (największa wartość takiego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł). Nowością będzie określenie dolnej granicy projektu składanego w kategorii projektów małych na 50 tys. zł.

  W jednej dzielnicy mogą być realizowane maksymalnie 3 projekty małe i 1 duży. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa większej ilości projektów z jednej dzielnicy do realizacji trafią tylko pierwsze 3. Zasada ta nie będzie dotyczyła projektów, których realizacja obejmuje conajmniej 3 dzielnice.

  W propozycjach są następujące możliwości głosowania: oddanie 1 głosu na projekt mały i 1 na duży lub jednego głosu na projekt z najbliższej okolicy, a drugi na projekt z zupełnie innej dzielnicy. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Lublina, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.

  Głosować będzie można za pomocą aplikacji na telefon, strony internetowej http://www.obywatelski.lublin.eu, w biurach Obsługi Mieszkańców oraz pocztą na adres Urzędu Miasta Lublin.

  Źródło: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=236523