Rada Dzielnicy VI

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta: Urszula Ziembikiewicz-Otulska.
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Kołodziej, Wojciech Kret.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta: Marcin Krupiński
Sekretarz Zarządu: Szymon Furmaniak
Członkowie Zarządu: Wiesława Dados, Adam Ślusarski, Jerzy Świątek, Halina Tes

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Dziesiąta: Hanna Burdon
Członkinie Komisji Rewizyjnej: Renata Janowska, Celina Ładniak

Członkowie i członkinie Rady Dzielnicy Dziesiąta:
Beata Basińska
Dariusz Brzózka
Hanna Burdon
Marta Cisło
Wiesława Dados
Szymon Furmaniak
Halina Goc
Renata Janowska
Grzegorz Kołodziej
Wojciech Kret
Jakub Król
Marcin Krupiński
Celina Ładniak
Andrzej Małysz
Piotr Nizioł
Wojciech Rębacz
Michał Samolej
Adam Ślusarski
Jerzy Świątek
Halina Tes
Urszula Ziembikiewicz-Otulska

Rada Dzielnicy Dziesiata 2019