Protokół z III posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Lublin 29.04.2019 r.
Protokół z III posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:30 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Gość: 1 mieszkaniec ul. Pułaskiego.
Obecni na posiedzeniu: Radny Miejski Piotr Choduń, przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie: Zastępca Dyrektora ZTM w Lublinie Sławomir Podsiadło, Kierownik działu organizacji przewozów ZTM w Lublinie Marek Czarnocki.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy otworzyła posiedzenie o godzinie 18:32.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła kworum, obecnych 17 osób spośród Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Pan Małysz zapytał o odpowiedzi na swoje wnioski z poprzedniego posiedzenia. W odpowiedzi Przewodnicząca zasugerowała, że omówienie odpowiedzi nastąpi w punkcie 8. “sprawy bieżące”.

Rada Dzielnicy jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Przwodnicząca Rady przeczytała pismo od Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie zmiany trasy nr 21.

Zastępca Dyrektora ZTM w Lublinie pokrótce przedstawił czym jest ZTM w Lublinie i zakres jego obowiązków.

Jakub Król spytał o ewentualność zmiany linii trasy np. linii nr 6 aby mogła jechać przez ul. Wyścigową.
Hanna Burdon pytała o diametralną zmianę linii 21 w celu obsługi dojazdów z osiedla Kruczkowskiego na cmentarz na Majdanku.
Wojciech Kret przedstawił swoje wnioski z rozmów z mieszkańcami i dyrekcją Szkoły przy ul. Nowy Świat wnioskując o brak zmiany trasy linii nr 21 dodatkowo argumentując, że to jedyna linia, która z rejonu ulicy Nowy Świat jedzie w kierunku dalszej części Dziesiątej/Kunickiego.
Szymon Furmaniak zapytał o możliwość wykorzystania zaoszczędzonych wozokilometrów na zmianie linii 21 dla celów obsługi innych linii obsługujących Dziesiątą.
Marcin Krupiński stwierdził, że nie powinno być rozważane zmienianie tras linii 6 i 11. Natomiast warto zwiększyć dostępność do komunikacji miejskiej osób mieszkających w okolicy nowej ulicy Wyścigowej (łączącej Kunickiego z Wrotkowską).
Tomasz Samolej sugerował poczekać z decyzją na moment, w którym będziemy dysponować większą ilością informacji na temat ewentualnej zmiany.

Głosowanie Rady Dzielnicy w sprawie pozytywnego przyjęcia propozycji ZTM tj. zmiany trasy linii nr 21. Za głosowało 11 osób. Przeciw głosowały 4 osoby. Wstrzymały się od głosu 3 osoby.
Rada Dzielnicy większością 11 głosów przyjęłą pozytywnie propozycję ZTM w sprawie zmiany trasy linii nr 21 z przebiegiem ….Dywizjonu 303 – Wyścigowa – Wrotkowska…

Marcin Krupiński w skrócie przedstawił czym jest Rezerwa Celowa i odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin o istocie Rezerwy Celowej.

Jakub Król wnioskuje sfinansowanie wysypanie gryzu w bocznej uliczce ulicy Pułaskiego.
Tomasz Samolej zawnioskował poprawę infrastruktury drogowej na ul. Świętochowskiego w części za skrzyżowaniem z ul. Staffa. Na tym odcinku został użyty destrukt. Michał Samolej pyta o możliwość zbadania czy praca wykonana na tym odcinku została wykonana poprawnie i ewentualnie pociągnięcia do odpowiedzialności wykonawcy, jeśli stwierdzone zostanie wadliwe wykonanie prac.
Marcin Krupiński stwierdził, że będzie wnioskował o ponowne wyłożenie destruktu na tymże odcinku ul. Świętochowskiego.
Beata Basińska zaproponowała, by dofinansować projekt “Lato w mieście”.

Marcin Krupiński zobowiązał się, że przy okazji objazdu dzielnicy z władzami miasta, będzie wnioskował o ułożenie destruktu w uliczce ulicy Pułaskiego.

Głosowania nad propozycjami:
-chodnik na ul. Pułaskiego 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się
-chodnik na ul. Kwiatowej 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się
-dofinansowanie specjalistycznego stołu 13 za, przeciw 2, wstrzymujące się 3.
-dofinansowanie klubów seniora 14 za, przeciw 2, wstrzymujące się się 2.
-pozostawienie do dalszego podziału z przeznaczeniem na zadania nieinwestycyjne o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowane do mieszkańców dzielnicy 13 za, przeciw 2, wstrzymały się 3

Za całą uchwałą głosowało: za 15, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.

Piotr Choduń potwierdził plan remontu ul. Herberta. Zadeklarował chęć wzięcia udziału w objeździe po dzielnicy. Teren Sygnału jest już po inwentaryzacji w nowym przetargu.

Marcin Krupiński zachęcił do pisania projektów w Budżecie Obywatelskim oraz do promocji projektów po przez mieszkańców Dziesiątej.

Andrzej Małysz zawnioskował o poprawienie protokołu w punkcie, w którym złożył wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami. Poprawka ma na celu bardziej wierne oddanie treści pisemnego wniosku złożonego przez Pana Małysza.

Za przyjęciem protokołu 16, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Beata Basińska zawnioskowała o nasadzenia drzew na nowo wybudowanym odcinku ul. Wyścigowej (od Kunickiego do Wrotkowskiej).

Hanna Burdon zawnioskowała o zbadanie stanu zdrowia drzew przy Domu Kultury Kolejarza na ul. Kunickiego.

Andrzej Małysz zawnioskował na piśmie o remont ul. Herberta – wniosek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Dzielnicy.
Piotr Choduń zrelacjonował to co wie na temat planowanego remontu ul. Herberta.

Halina Tes zasygnalizowała stały problem bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kunickiego i Kraszewskiego.
Beata Basińska zasugerowała likwidację w.w. przejścia dla pieszych.
Szymon Furmaniak zasugerował poprawę bezpieczeństwa na w.w. przejściu poprzez zmniejszenie pasów ruchu ogólnego oraz stworzenie wysepki dla pieszych.

Marcin Krupiński poinformował o konsultacjach społecznych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących dzielnicy Dziesiąta i zasugerował, że Rada Dzielnicy powinna się zająć tym tematem na kolejnym posiedzeniu.

Posiedzenie Przewodnicząca Rady zamknęła o godzinie 20:58.

Advertisements

Uwaga! Rozpoczęcie przebudowy mostu w ciągu ul. Pawiej

Informuję, że wykonawca przebudowy mostu w ciągu ul. Pawiej wprowadzi jutro w godzinach porannych (12 czerwca) czasową organizację ruchu związaną z przystąpieniem do rozbiórki istniejącego obiektu i budową nowego mostu. W trakcie prac ruch pieszy przejmie tymczasowa kładka usytuowana obok, posiadająca dojście od ul. Piaskowej i ul. Wspólnej. Będzie ona także służyła jako objazd dla rowerów.

Tymczasowa organizacja ruchu zakłada wyłączenie z ruchu ul. Pawiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kunickiego do rejonu skrzyżowania z ul. Wspólną oraz zakaz skrętu z ul. Kunickiego w ul. Pawią […]

Źródło: https://lublin.eu/komunikaty/uwaga-kierowcy-rozpoczecie-przebudowy-mostu-w-ciagu-ul-pawiej,1029,74,1.html

Słusznie klniesz na kosiarzy. Koszenie trawy szkodzi i nie ma większego sensu

– Ale są też oczywiście miejsca, gdzie trawa nie jest koszona. W wielu warszawskich parkach są pozostawione takie ostoje przyrody, gdzie różne organizmy mogą swobodnie się rozwijać, gdzie staramy się zachować bioróżnorodność, gdzie są zakładane łąki kwietne, które służą też owadom, w tym pszczołom. W obliczu tego, co się ostatnio z nimi dzieje, wymagają szczególnego wsparcia – dodaje rzecznik.

Podczas koszenia pozbywamy się za to wielu typowo polskich, rodzimych gatunków, świetnie radzących sobie do tej pory w naszych warunkach klimatycznych.

Zdaniem Mędrzyckiego niesłusznie zachwycamy się na przykład londyńskimi trawnikami. To monokultura, zostało tam kilka, kilkanaście gatunków roślin. Niemieccy czy holenderscy biolodzy są pod wielkim wrażeniem naszych trawników, uważanych przez wielu mieszkańców za nieestetyczne chaszcze. To przynajmniej kilkadziesiąt (według biologów ich liczba dochodzi do 200) niezwykle cennych przyrodniczo gatunków roślin, które oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć i dają schronienie pszczołom i innym zapylaczom.

Zdaniem prof. dr hab. inż. Piotra Kleczkowskiego z krakowskiej AGH, są one agresywne dla naszych uszu, bo działają w najbardziej słyszalnym zakresie dźwięków. Równie uciążliwe są dmuchawy, którymi skoszoną trawę usuwa się z chodników. Te drugie wzbijają przy okazji olbrzymie ilości kurzu i pyłu. Oba typy urządzeń emitują też sporo spalin i to tuż pod naszymi oknami.

Źródło: https://innpoland.pl/135511,slusznie-klniesz-na-kosiarzy-koszenie-trawy-szkodzi-i-nie-ma-wiekszego-sensu?fbclid=IwAR1QxEPUWL_xstvcQuxztoesw6JIe66mLjCpj1EuC-vdCpZV9T0VVmmvK18

[…] żywe zróżnicowane przestrzenie zielone odgrywają niebagatelną rolę w procesie oczyszczania miejskiego powietrza.

Częste, intensywne koszenie trawników ma znacznie więcej wad. Jedną z nich jest wysoki poziom hałasu generowany przez kosiarki, traktory czy kosy spalinowe oraz dodatkowa porcja spalin wypluwana przez te urządzenia, nierzadko tuż pod naszymi oknami. Do tych zanieczyszczeń dochodzi także pył wznoszący się nad przesuszonymi trawnikami wzbudzany zarówno przez kosiarki jak i wiatry. Może to właśnie czystsze powietrze powinno być w tej dyskusji ostatecznym argumentem?

Źródło: https://ulicaekologiczna.pl/przyroda/koszenie-trawy-miastach

Dlaczego nie warto kosić. Łąki przy drogach nie tylko pachną i ładnie wyglądają

Kolejnym, co przemawia na korzyść przydrożnych łąk, jest wpływ rodzaju zagospodarowania poboczy na jakość powietrza, wód i gleby. Rośliny potrafią wychwytywać i filtrować na liściach i pędach substancje niebezpieczne obecne w powietrzu. Efektywność wychwytywania takich zanieczyszczeń jest tym większa, im większa jest całościowa powierzchnia roślin. Z tego względu rośliny łąkowe dorastające do 60-80 cm wysokości będą skuteczniej oczyszczać powietrze niż 15-centymetrowy trawnik (Spirn 1984).
Woda z zanieczyszczeniami nie płynie do studzienek

Dodatkowo, gatunki łąkowe zapewniają dużo niższy spływ powierzchniowy (zatrzymują więcej wody w glebie) (Dunne & Leopold 1978; Ahern i współ. 1992). Dzięki temu wychwycone przez łąkę zanieczyszczenia zostają (w większej ilości niż w przypadku trawników) zmagazynowane w glebie i nie trafią do wód – a gleba jest bezpiecznym akumulatorem tego typu związków.

Koreańskie badania dowodzą nawet, że pospolite dzikie gatunki łąkowe są zdolne nie tylko do akumulacji metali ciężkich z powietrza, ale też do ich fitoremediacji, czyli wychwytywania tych substancji z gleby (i tym samym oczyszczania jej) (Choi & Lee 2005).

Domieszka gatunków nie trawiastych sprawia też, że takie przestrzenie są mniej podatne na choroby traw. W gorące, letnie dni spełnia rolę „pochłaniacza” promieni słonecznych, reduktora temperatury, neutralizatora atmosfery, lepiej pochłania pyły, redukuje hałas.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/laki-przy-drogach-nie-tylko-pachna-i-ladnie-wygladaja,n,1000244275.html

Czy Carnaval Sztukmistrzów powinien zagościć na Dziesiątej? [ANKIETA na Facebooku]

CYRK PODWÓRKOWY ⭐️
Uwaga śledzie cyrk jedzie! 🎪
Tak, tak – już po raz piąty Cyrk Podwórkowy pojawi się w 8 lubelskich dzielnicach, by na cztery dni przed oficjalnym rozpoczęciem Carnavalu bawić i zapraszać mieszkańców miasta do przybycia na nasz festiwal. W ciągu pięciu edycji Cyrk Podwórkowy odwiedził już wszystkie dzielnice Lublina, więc w tym roku wybór 8 dzielnic, do których powrócą nasi cyrkowcy leży w waszych rękach!
Czekamy na Wasze głosy do 30 czerwca! W dzielnicach które zdobędą najwięcej waszych głosów – wytypujemy lokalizacje, w których odbędą się przedstawienia cyrku podwórkowego.
ZAGŁOSUJ✌️

Ankieta: https://www.facebook.com/events/232473104295701/permalink/300097114199966/?ref=1&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARC5D-KD0khHmXfoUR_K3XS7T3OqD72_0JsZv8gN4Jd870PN1Sor60DTSfroOj-s_9lNvUx5c66woJEMPUjeXBMQL0qyS8_f0x4qfEZyasmNABHgEqXagI2NjrhUvH_nNQsNgVZpGpYfzpFk37r1v_pIo3-dIZzbTp3J4WUjaGBVNZZ3t0FLggLCTrXjn-dTl5hX9ns1VnJhmMfQNDSVu6WNpfBEF3CjaKuTUhwCESoh9zV3-kJDdeYG7eD4c6kLSzFfcPuMTdsH5zCl1MxN9Pa6TedxiXhbmIXPWQLK9yVmvZ5LNTQU4DG62XHCK2QnDOajgLI&__tn__=-R

Walne Zgromadzenie 2019 – Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie zawiadamia, że działając na podstawie § 29 – 40 Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE.

Zgodnie z uchwałą Nr 3/2019 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2019 r. Walne Zgromadzenie zostało podzielone na 5 części, które będą obradowały w następujących terminach

Harmonogram zebrań Walnego Zgromadzenia w częściach – czerwiec 2019r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 83 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 33 Statutu Spółdzielni, Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” informuje, że Członkom Spóldzielni przysługuje prawo zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi i projektami uchwał objętych porządkiem obrad.

W/w materiały wyłożone są w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11, pokój 26 oraz w Administracji Pani/Pana Osiedla z wyjątkiem sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok wyłożonego wyłącznie w biurze Zarządu.

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie do piętnastu dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Mandaty bedą wydawane Członkom Spółdzielni i ich Pełnomocnikom od godz. 1600

Do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia uprawnieni są Członkowie Spółdzielni i osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo Członków Spółdzielni. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednogo Członka Spóldzielni.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Źródło: http://kolejarz.lublin.pl/psm/index.php