What would the ultimate child-friendly city look like?

Powszechne jest mniemanie, że współcześnie dzieci spędzają zbyt wiele czasu przed komputerem lub z telefonem w ręku, grając lub w inny sposób korzystając z elektronicznych urządzeń. Dorośli urągają na młodzież, która siedzi w domu, bo za ich czasów młodość spędzało się na dworze, przy trzepaku.

Wyobraźmy sobie 10latka, który chce pobawić się ze swoim kolegą w parku. 10latek ma do pokonania 5minutową drogę do kolegi i kolejnych 10minut do parku. Jednak po drodze będzie musiał przekroczyć dwie ulice. Co powiedzą na to jego rodzice? Że to jest niebezpieczne i zabronią mu wychodzić samemu na zewnątrz.
W ten oto sposób 10 latek stracił okazję by twarzą w twarz spotkać się z rówieśnikiem i spędzić czas na dworze. Zamiast tego weźmie telefon lub zagra na konsoli.

Place zabaw są jako getta, oddzielona przestrzeń, do której dzieci musi przyprowadzić dorosły. Prawdziwa przestrzeń dla dzieci pozwalałaby dzieciom samodzielnie dotrzeć do placu zabaw w takich warunkach, w których rodzice czuliby się bezpiecznie o swoje pociechy.

W Lexington gdzie jest wiele dni upalnych zamiast penalizować kąpiele w fontannie zauważono potrzebę fontann w mieście i zbudowano nowe, bezpieczne z których mogły korzystać dzieci. Bezpieczne miejsca kąpieli w mieście przyciągnęły ogromne zainteresowanie także dorosłych, którzy napędzają lokalny biznes.

Więcej: https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/28/child-friendly-city-indoors-playing-healthy-sociable-outdoors

Advertisements
Posted in Artykuły z gazet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zielone miasto – wyzwanie XXI wieku

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Sprawozdanie z XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

W posiedzeniu wzięło udział w sumie 15 radnych dzielnicy, 1 radny miejski (Piotr Popiel) oraz dwoje gości.

Gość posiedzenia przedstawił wniosek mieszkańców ulicy Pawiej w sprawie remontu tej ulicy. Mieszkańcy chcą by ulica została zwężona do jednego pasa argumentując to tym, że na moście przez Czerniejówkę jest po jednym pasie w każdym kierunku, więc bezsasadne jest utrzymywanie dwóch pasów na odcinku kilkuset metrów. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie przestrzeni chodnikowej.
Rada Dzielnicy przychyliła się do wniosku mieszkańców.

Rada Dzielnicy ogłosiła sposób wnioskowania do rady w celu rozdysponowania rezerwy budżetowej; w tym roku także obowiązywać będzie formularz, którego wzór Rada opublikowala na portalu Facebook.

Na posiedzeniu można się było dowiedzieć, że reprezentantem dzielnicy Dziesiąta do Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Lublin jest Marcin Krupiński.

Harmonogram posiedzeń na 2018 rok:
11 kwietnia;
9 maja;
13 czerwca;
12 września;
14 listopada.


Szymon Furmanaik

Posted in Rada Dzielnicy | Tagged | Leave a comment

V edycja Budżetu Obywatelskiego – nabór wniosków od 15 marca

Zwiększenie kwoty projektu gwarantowanego, głosowanie na 1 projekt duży i 2 małe oraz możliwość składania projektów wyłącznie przez Internet – to najważniejsze zmiany V edycji Budżetu Obywatelskiego. Nabór projektów przez stronę http://www.obywatelski.lublin.eu rozpocznie się 15 marca i potrwa do 15 kwietnia.

Projekt będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://www.obywatelski.lublin.eu, bez konieczności drukowania i zanoszenia do Urzędu Miasta. W przypadku osób nie korzystających z komputera, projekt można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.lublin.eu/budzetobywatelski. Nowością w tym roku jest konieczność dołączenia pisemnej zgody zarządcy terenu, jeżeli projekt zlokalizowany ma zostać np. na terenie szkoły.

Głosowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, odbędzie się od 23 września do 10 października. Każda osoba zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących w Budżecie Obywatelskim będzie mogła wybrać 1 duży projekt i 2 małe (w zeszłym roku głosowano tylko na 1 projekt mały i 1 duży). Sposób głosowania pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym: można zagłosować elektronicznie na stronie internetowej lub tradycyjnie za pośrednictwem karty głosowania, dostarczanej osobiście do wyznaczonego punktu.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/aktualnosci/budzet-obywatelski-nowa-edycja,10,3627,1.html

Posted in Budżet Obywatelski | Leave a comment

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – II konsultacje

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony będzie w dniach od 21 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.

[…] dodatkowe, otwarte spotkania konsultacyjne […], które odbędą się w Ratuszu, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2 w następujących terminach:

[…]

III. 10.04.2018 r. (wtorek) o godzinie 1600 dla Dzielnic: Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek oraz Wrotków;

Pamiętajmy by włączyć się w te konsultacje i wyrazić nasze zdanie o tym jak powinna wyglądać nasza dzielnica oraz Lublin w całości.

Źródło: https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/r2018/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko,42,23522,2.html

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Autobusy i trolejbusy nie pojadą przez ul. Pocztową. Ratusz znalazł nowy argument

Ratusz znalazł nowy argument przeciw uruchomieniu kursów komunikacji miejskiej przez ul. Pocztową. Wcześniej urzędnicy tłumaczyli, że na ulicy jest za ciasno. Teraz mówią, że wysłanie tu trolejbusów byłoby sprzeczne z planami budowy dworca autobusowego

Zdaniem radnego (Piotr Popiel) problem można częściowo rozwiązać w przypadku linii 152, jeżeli pojazdy zmierzające w stronę Abramowic będą wyjeżdżać z pl. Dworcowego przez Pocztową do Kunickiego.

– Powstający projekt nowego dworca autobusowego nie przewiduje możliwości przejazdu przez pl. Dworcowy. Dlatego nie ma sensu robienie tymczasowego rozwiązania na kilka lat, zwłaszcza że wymagałoby to przebudowy skrętu w prawo z Pocztowej w Kunickiego.

Trzeba zatem zmodyfikować projekt nowego dworca, tak aby pasażerowie jak najszybciej dotarli z punktu A do punktu B!

– Trudno sobie wyobrazić jeżdżący trolejbus przegubowy i mieszkańców dochodzących do targowiska – przekonywał na ostatniej sesji radny Leszek Daniewski (PO). – Będzie to utrudnienie dla kierowców jadących do ul. Kunickiego.

Warto odnotować, że radny Daniewski nie liczy się z kilometrogodzinami, które tracimy przez to kręcenie się wokół Dworca.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/autobusy-i-trolejbusy-nie-pojada-przez-ul-pocztowa-ratusz-znalazl-nowy-argument,n,1000214423.html

Posted in Artykuły z gazet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dywizjonu 303 i ul. Wrotkowska – spotkanie z Zarządem Dróg i Mostów

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Dzielnicy Dziesiąta zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie budowy przedłużenia ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz wykonawcy budowy. Podczas spotkania omówiona będzie m.in. planowana organizacja prac, przewidywane utrudnienia, zapewnienie komunikacji w rejonie budowy.
Spotkanie odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego 116.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu 🙂

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1819891554709968

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , | Leave a comment