Zapraszamy na spacer doliną rzeki Czerniejówki

Zapraszamy Państwa na spacer przestrzenny doliną rzeki Czerniejówki w ramach projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. Rozpocznie się on w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) o godzinie 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24

indeks

W szkole odbędzie się spotkanie wprowadzające z drobnym poczęstunkiem, po którym uczestnicy wyruszą w teren. Spacer przestrzenny poprowadzi Pan dr Dawid Soszyński z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. W spacerze oprócz mieszkańców i moderatora wezmą udział również pracownicy samorządowi oraz eksperci z zakresu planowania przestrzennego. Zakończenie spaceru przewiduje się na godzinę 12.30.

Konsultacje społeczne poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czerniejówka – część IV na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 591/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r.

Konsultacje z mieszkańcami są realizowane dzięki uzyskaniu przez Miasto Lublin grantu z projektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło: http://www.lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/aktualnosci/zapraszamy-na-spacer-dolina-rzeki-czerniejowki,150,471,1.html

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , , , , | Leave a comment

Uczennice i uczniowie SP40 uczą się zasad ruchu w praktyce

W poniedziałek 15 maja w Szkole Podstawowej nr 40 rozpoczął się nowy sezon praktycznych zajęć rowerowych. Głównym celem programu, realizowanego w Lublinie od 2013 roku, jest zwiększenie wśród dzieci umiejętności jazdy w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego.

Program praktycznej edukacji rowerowej jest organizowany w Lublinie już od 5 lat, a Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego ponownie bierze w nim udział. W czasie poniedziałkowych zajęć grupa 7 uczniów z opiekunami pokonała liczącą kilka kilometrów trasę na terenie dzielnicy Dziesiąta, poznając najważniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się rowerem po mieście. Szkoła nr 40 bierze również bardzo aktywnie udział w tegorocznej Kampanii Rowerowy Maj, czego efektem było ponad 70 rowerów zaparkowanych tego dnia na stojakach.

Źródło: http://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/mobilnosc-aktywna/lublin-rowerowy/aktualnosci/kolejny-sezon-zajec-z-praktycznej-edukacji-rowerowej-rozpoczety,66,2987,1.html

Posted in Artykuły z gazet | Tagged , , , , | Leave a comment

Noc Bibliotek w MBP Filii nr 7 przy DKK ul. Kunickiego 35

Filia nr 7 zaprasza na spotkanie z Panią Haliną Danczowską, autorka
publikacji o Lublinie i naszej dzielnicy, w ramach cyklu ” Ludzie z Pasją”.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa ” Mapy Lublina”.

12 maja , godz. 18.00

image_001_big

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Budżet Obywatelski – można zgłaszać projekty!

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Podobnie jak w ubiegłym roku mamy do rozdysponowania 15 mln zł, z czego 9 000 000 zł będzie przeznaczone na projekty małe, a 6 000 000 zł na duże.

Od dzisiaj każda mieszkająca w Lublinie osoba może napisać swój własny wniosek. Formularz należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie http://www.obywatelski.lublin.eu, wydrukować i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. W tym roku czeka nas kilka nowości. Nie będziemy musieli dołączać do niego listy osób popierających projekt.

Tegoroczną nowością jest także zagwarantowanie kwoty 150 000 zł dla każdej z dzielnic. Jeżeli w wyniku głosowania na danej dzielnicy nie wygra żaden projekt, do realizacji zostanie skierowany właśnie wniosek opiewający na maksymalnie 150 000 zł. Pod warunkiem, że taki zostanie zgłoszony. Warto więc już pomyśleć o tym rozwiązaniu.

Źródło: http://www.lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/budzet-obywatelski/aktualnosci/zglos-swoj-pomysl-do-budzetu-obywatelskiego,8,3011,1.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Powstaną węzły przesiadkowe w Lublinie. Nowe pętle komunikacji miejskiej z parkingami

Dokumentacja uwzględniać ma m.in. budowę dwóch nowych przystanków w miejscach, gdzie ich brak był powodem skarg pasażerów. […] Drugi ma powstać na ul. Kunickiego, dzięki czemu linie jadące w stronę pl. Bychawskiego mogłyby zabierać pasażerów idących z przejścia podziemnego pod peronami dworca.

Jednak zasadniczą częścią zlecenia będzie zaprojektowanie nowych pętli dla komunikacji miejskiej. […] Druga powstanie u zbiegu ul. Krężnickiej i Żeglarskiej zastępując prowizoryczną, a latem mocno niewydolną pętlę „Żeglarska” na końcu ul. Nałkowskich. Nieco mniejsze pętle mają powstać na końcu ul. Abramowickiej (przy granicy miasta) i u zbiegu Osmolickiej z Prawiednicką (obecny końcowy linii 25).

Przy nowych pętlach mają stanąć także wyświetlacze pokazujące czas pozostały do odjazdu autobusu, stojaki rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Projekty uwzględniać mają też przebudowę tzw. zespołów przystankowych „Mickiewicza” […].

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/powstana-wezly-przesiadkowe-w-lublinie-nowe-petle-komunikacji-miejskiej-z-parkingami,n,1000197796.html

Posted in Artykuły z gazet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zagospodarowanie doliny rzeki Czerniejówki – ruszają konsultacje społeczne

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Gimnazjum nr 1 przy ul. Kunickiego 116.

Źródło: http://www.lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/zagospodarowanie-doliny-rzeki-czerniejowki-ruszaja-konsultacje-spoleczne,67,464,1.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rada Dzielnicy Dziesiąta – podział środków z rezerwy celowej na rok 2017

PODZIAŁ ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ NA ROK 2017 zatwierdzony przez Radę Dzielnicy Dziesiąta w Lubinie:

zadania inwestycyjne:
1. Wymiana starego chodnika na ul. Pułaskiego między Mickiewicza a Przybylskiego – 25 000,00 zł,
2. Remont chodników wzdłuż ul. Kwiatowej – 25 000,00 zł,
3. Kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Zacisznej
– 30 000,00 zł,
4. Remont części chodników wzdłuż ul. Leśnej – 30 000,00 zł,

zadania nieinwestycyjne:
1. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie zadanie: wycieczka autokarowa dla 45 uczestników trzech Klubów Seniora w Dzielnicy Dziesiąta – 3 190,00 zł.
2. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zadanie: organizacja Dnia Otwartych Drzwi w VI LO im. Hugona Kołłątaja w Lublinie z pokazem rekonstrukcji Historycznej i udziałem ułanów – 1 270,00 zł.
3. Kontynuacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu trzech tablic historycznych na terenie Dzielnicy Dziesiąta – 5 200,00 zł.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1479221825443611

Posted in Uncategorized | Leave a comment