Konsultacje zagospodarowania doliny Czerniejówki

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Czerniejówki w dniu 29 listopada 2017 r. godz. 17.00

[…]

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 (środa) o godzinie 1700 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego przy ul. W. Kunickiego 116.

Źródło: Radna Miejska Beata Stepaniuk-Kuśmierzak‎

Informacje także na stronie: http://lublin.e-ppp.pl/aktualnosci/n,38835,podsumowanie-konsultacji-nt-zagospodarowania-doliny-rzeki-czerniejowki.html

Advertisements
Posted in Urząd Miasta | Tagged , | Leave a comment

#9 Rozmowy o mieście – Czy potrzebujemy „kongresu mieszkańców Lublina”?

Wtorek, 28 listopada, godz. 17.30, sala 24 w Ratuszu. Zainspirowani propozycją Dimitri Rossopoulosa, która padła w trakcie jego wizyty w Lublinie chcemy wspólnie zastanowić się nad pomysłem organizacji w Lublinie „kongresu mieszkańców”.

  • czy potrzebujemy w Lublinie takiego wydarzenia?
  • jak miałoby ono wyglądać?
  • czy głos mieszkańców jest w Lublinie słyszany i wykorzystywany dla dobra wspólnego?
  • jakiego miasta oczekujemy jako mieszkańcy i jak widzimy jego przyszłość?
  • w jaki sposób, jako mieszkańcy, możemy rozmawiać ze sobą i z władzami miasta?

Źródło: http://ulublin.eu/inne/9-rozmowy-o-miescie-potrzebujemy-kongresu-mieszkancow-lublina/

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Przekroczenia stężeń pyłu w 2017 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej liczba stężeń dobowych przekraczających poziom dopuszczalny 50 μg/m3 w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2017 r. wynosiła 38 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały wyłącznie w okresie grzewczym.

[…]

Stężenia benzo(a)pirenu uśrednione dla ostatnich 12 miesięcy w dalszym ciągu wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego w 2017 r., o czym informowaliśmy wcześniejszym pismem.

Źródło: http://www.wios.lublin.pl/2017/11/21/przekroczenia-stezen-pylu-w-2017-r/

Aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index oraz za pomocą aplikacji np. Kanarek

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zmiana trasy linii 30 w celu łatwiejszych przesiadek na Placu Bychawskim?

Wysłałem do ZTM sugestię, by linia 30 jechała na Dworzec PKP przez ulicę Kunickiego i ulicę Pocztową, dzięki temu jadąc ze Śródmieścia moglibyśmy jechać linią 30 i przesiąść się w kierunku Dziesiątej.

ZTM linia 30

Posted in Komunikacja miejska | Tagged , | Leave a comment

Zimowe utrzymanie dróg i terenów poza pasem drogowym w sezonie 2017/2018

Odsniezanie

Rejon 2 utrzymywany jest przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą : 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20.

Telefony dyżurne:

Magdalen Świeć :- tel. kom. 601 364 923
Inga Olender – tel. 697 004 439
Dyspozytor : 81 532 38 12

Rejon 3 utrzymywany jest przez firmę KOM-EKO S.A. z siedzibą: 20-424 Lublin ul. Wojenna 3.

Telefony dyżurne:

Dominik Śledź : -tel. kom. 500 161 123
Marcin Śmiałek : -tel. kom. 535 928 879
Tel dyżurny : – tel. kom. 535 923 465

Źródło: https://lublin.eu/komunikaty/zimowe-utrzymanie-drog-i-terenow-poza-pasem-drogowym-w-sezonie-20172018,916,74,1.html

Posted in Urząd Miasta | Tagged , , | Leave a comment

LPEC oplecie dzielnice

To dobra wiadomość dla mieszkańców dziesięciu lubelskich dzielnic, którzy do tej pory nie korzystali z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki unijnej dotacji w wysokości 24,5 miliona złotych Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybuduje aż 21 km nowych sieci na Wrotkowie […]Kośminku, Bronowicach, […] Dziesiątej […]

Źródła:
https://www.nowytydzien.pl/lpec-oplecie-dzielnice/
https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/siec-cieplownicza-w-lublinie-bedzie-rozbudowana,9083,66,1.html

 

Posted in Artykuły z gazet | Tagged , , , | Leave a comment

Czeka nas śmieciowa rewolucja.

Jesteśmy coraz bliżej brania odpowiedzialności za środowisko.

d 1 lipca przyszłego roku mieszkańcy zamiast wrzucać śmieci do dotychczasowych dwóch pojemników – na frakcję suchą i mokrą będą je wyrzucali do pięciu kontenerów. – Papier do niebieskiego pojemnika, szkło do zielonego, tworzywa sztuczne i metale do żółtego, a biodegradowalne odpady, np. obierki czy skorupki jajek do pojemnika brązowego. Dopiero, jeśli coś nie mieści się w tych czterech grupach wrzucimy je do piątego pojemnika, w którym wylądują odpady zmieszane.

W ratuszu obawiają się też, że część mieszkańców nie będzie chciała segregować odpadów aż na pięć pojemników, w związku z czym będą chcieli wygrać opcję niesegregowania. Jednak w tym przypadku opłaty wzrosną jeszcze bardziej.

Urzędnicy nie ukrywają też, że za wywóz śmieci mieszkańcy Lublina będą musieli zapłacić więcej. Ile? Tego na razie nie wiadomo, bo w całej Polsce na razie niewiele miast i miejscowości zdecydowało się na wcześniejsze wprowadzenie systemu.

Warto też dodać, że Lublin od kilku lat osiąga coraz lepsze efekty w odzyskiwaniu śmieci. O ile w 2013 roku recykling papieru, metali, tworzyw sztucznych czy szkła wynosił 13,5 proc. to w ubiegłym roku było to już blisko 54 proc. Na wysypisko w Rokitnie trafia coraz mniej śmieci biodegradowalnych (m.in. różnego rodzaju odpadki kuchanne). W 2013 roku było ich 29 proc. W ubiegłym tylko 7 proc.

Źródło: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22586410,czeka-nas-smieciowa-rewolucja-wiecej-zaplacimy-za-wywoz.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment