Rowerem z Dziesiątej 15 minut

Mapa przedstawia odległość jaką można pokonać rowerem w 15 minut.
Punkt startowy ustawiony jest na skrzyżowaniu ulic Kunickiego i Mickiewicza.

Dokąd dojedziemy w 15 do 20 minut? Do Śródmieścia, nad Zalew, na cmentarz na Majdanku, na Stadion Miejski.

Mapy:
https://map.bikecitizens.net/
https://app.traveltimeplatform.com/

Poradnik: Lublin rowerem : przewodnik miejskiego rowerzysty

bikecitizens 15minut rowerem dziesiata

Uproszczone wnioski, szybsze przyznawanie dotacji. Będą zmiany w “Czystym Powietrzu”

Rząd ogłosił zmiany w programie “Czyste Powietrze”. Ma być mniej biurokracji, wnioski mają być rozpatrywane szybciej, a do dystrybucji zostaną włączone banki. O zmiany od początku funkcjonowania programu zabiegał Polski Alarm Smogowy.

Rząd przewiduje również pomoc dla najuboższych. Dla gospodarstw domowych, gdzie miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1400 zł (w przypadku gospodarstw wieloosobowych) i 1960 zł (w przypadku jednoosobowych) dotacja będzie podwyższona do 60% kosztów kwalifikowalnych. Żeby dostać taką podwyższoną dotację trzeba będzie dostać zaświadczenie o dochodzie w swoim urzędzie gminy. Gminy za pomoc w tym zakresie i pomoc przy wypełnieniu wniosku o dotację dostaną 100 zł od każdego beneficjenta.

Do dystrybucji programu zostaną włączone banki. Wniosek o dotację i pożyczkę będzie można złożyć w “jednym okienku”. Fundusz ochorny środowiska będzie miał 14 dni na rozpatrzenie wniosku złożonego przez bank.

W dalszym ciągu będzie można skorzystać z ulgi podatkowej. Te osoby, które zainwestują w najmniej emisyjne technologie, mogą liczyć więc na ponad 50% wsparcie z dotacji i ulgi podatkowej.

Wnioski w “nowej formie” będzie można składać już na przełomie marca i kwietnia. Do tej pory, od początku funkcjonowania programu w 2018 roku, przyznano ponad 65 tys. dotacji i 4,5 tys. pożyczek.

Źródło: https://smoglab.pl/uproszczone-wnioski-szybsze-przyznawanie-dotacji-beda-zmiany-w-czystym-powietrzu/

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030 – Uchwała Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 322/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”

To prawdopodobnie jeden z najważniejszych aktualnie dokumentów miejskich. Kompleksowo podchodząc do różnych obszarów miejskich, które mają znaczenie w sytuacji zmian klimatu.

Cała uchwała ma ponad 350 stron, ale kluczowych jest pierszych 110, dla osób które mają mało czasu polecam strony 45-60, czyli punkt 5.Diagnoza, mowa jest tutaj o zagrożeniach, punktach wrażliwych, sytuacjach o dużym ryzyku i ewentualnych szansach.

Uchwała nr 322IX2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 wrzesnia 2019 w sprawie przyjęcia Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030

Dokument dostępny pod adresem: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-ix-z-dnia-05-09-2019/uchwala-nr-322ix2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-5-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-planu-adaptacji-do-zmian-klimatu-miasta-lublin-do-roku-2030,22,27746,2.html?fbclid=IwAR1Nk-GCAqmSHCZ5ciE-CfwHlKpNXJLHZxBI3y7VuVhKFTfESZKG4yy7c7g

Lubelska Karta Miejska – nowy program dla mieszkańców

Zniżki na usługi gminy będą faktycznie czymś atrakcyjnym, gdy te usługi będą na wysokim poziomie. Dając zniżkę na bilety autobusowe, gdy komunikacja miejska działa fatalnie Krzysztof Żuk nikogo nie zachęci.

Miasto rozwijające się w sposób zrównoważony, oferując wysokiej jakości usługi publiczne oraz wysokiej jakości przestrzeń będzie przyciągało nowych mieszkańców.

Natomiast podnoszenie cen biletów dla osób spoza Lublina, to zmniejszanie atrakcyjności komunikacji miejskiej dla przyjezdnych, co może skłonić ich do przyjazdu autem, którym zakorkują Lublin.

Mieszkańcy, którzy płacą podatki w Lublinie, skorzystają z nowego programu lojalnościowego, który wprowadzi zniżki m.in. w usługach miejskich. Uchwała wprowadzająca „Lubelską Kartę Miejską” trafi pod obrady Rady Miasta Lublin jeszcze w lutym.

– Lubelska Karta Miejska to, obok loterii Rozlicz PIT w Lublinie i dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkoli, kolejny miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie. Dzięki miejskiej karcie osoby te będą mogły korzystać z ulg, m.in. w transporcie publicznym, a także w kulturze, sporcie czy edukacji. Istnienie takiego systemu przyczyni się do wzrostu dochodów miasta, ponieważ wpływy z PIT to aż 1/4 wszystkich środków w budżecie Lublina. Lubelska Karta Miejska to również sposób na budowanie więzi z miastem, a także pozyskiwanie nowych mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ideą uchwały jest określenie głównych celów, obszarów, a także osób uprawnionych do korzystania z Lubelskiej Karty Miejskiej. Do Programu mogą przystąpić wszystkie osoby zamieszkałe w Lublinie, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Lublin, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód. Programem objęte są także osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, a także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu będą włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku nauki do 25. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej.

Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej uprawni do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi i produkty oferowane przez partnerów w takich obszarach jak: komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania, kultura, sport, rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia, handel oraz usługi.

Lubelska Karta Miejska będzie dokumentem imiennym z fotografią, wydawanym na wniosek osoby zainteresowanej, rodzica/opiekuna lub osoby uprawnionej. Procedura wydawania Karty, jej ważności oraz wymaganych dokumentów zostanie określona przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia. Podobnie, szczegółowy zakres oferowanych zniżek, ulg i uprawnień w ramach Programu, zostanie określony odrębnymi dokumentami.

Obecnie Zarząd Transportu Miejskiego pracuje już nad stworzeniem nowej taryfy opłat za przejazdy komunikacją miejską. Ma ona zróżnicować wysokość opłat dla osób mieszkających
i rozliczających PIT w Lublinie oraz dla tych, które mieszkają w sąsiednich gminach, ale tutaj pracują czy uczą się, korzystając przy tym z miejskiej infrastruktury i transportu publicznego. Propozycja nowej taryfy trafi w formie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Lublin w II kwartale 2020 r.

Rusza druga edycja akcji Rozlicz PIT w Lublinie, w której wszyscy mieszkańcy, którzy w rocznym rozliczeniu PIT wpiszą Miasto Lublin, będą mogli wziąć udział w loterii, w której główną nagrodą jest samochód hybrydowy. W związku z wydłużeniem procedury wyboru operatora i uzyskania zgody na organizację loterii, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń planowane jest od 9 marca.

Źródła:
https://www.ztm.lublin.eu/pl/aktualnosci/lubelska-karta-miejska-nowy-program-dla-mieszkancow.html
https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/lubelska-karta-miejska-nowy-program-dla-mieszkancow,118,464,1.html

Rok pomiarów jakości powietrza na Dziesiątej – czujniki sieci Luftdaten

Niebieska linia obrazuje dobową normę wyznaczoną przez Światową Organizację Zdrowia.
Dla własnego zdrowia nie powinniśmy spędzać zbyt wiele czasu na dworze, gdy czujniki notują stężenie pyłów większe niż te 50µg.
Z wykresów możemy wyczytać, że na Dziesiątej od połowy sierpnia do połowy kwietnia powinniśmy sprawdzać dane z czujników przed wyjściem z domu.

Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim spalaniem niskiej jakości węgla w niskiej jakości piecach.

Rozwiązaniem problemu będzie przede wszystkim wymiana pieców węglowych na np. gazowe.

Dodatkowo zanieczyszczenie potęguje ruch samochodów (tzw. “unos wtórny) – jadące pojazdy wzbijają w górę to co zdążyło opaść.

Ważne jest by władze miejskie przy wydawaniu zgód na budowę budynków pamiętały o kanałach napowietrzających – gdyż wiatr niezależnie od pory roku oczyszcza miejskie powietrze.

Czujnik z okolicy Herberta, Przybylskiego, Świętochowskiego:
Rok na Swietochowskiego PM10

Czujnik z okolicy Kunickiego, Zaciszna:
Rok na Zacisznej PM10

Skąd się bierze smog? [link]
Mapa czujników jakości powietrza: [link]
Mieszkańcy walczący o zachowanie Górek Czechowskich jako terenu zielonego: [link]
Inicjatywa w celu ochrony i pielęgnacji zieleni w Lublinie: [link]

Miasto wybuduje ul. Zamenhofa

Nawet do maja 2021 mieszkańcy Dziesiątej mogą poczekać na nową ul. Zamenhofa.

Tak odległy termin wyznaczył Zarząd Dróg i Mostów, który ogłosił przetarg na wybudowanie ulicy i do 21 lutego będzie czekać na oferty drogowców. Zlecenie będzie obejmować budowę jezdni, budowę i przebudowę chodników, wykonanie zjazdów na posesje, oświetlenia oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/miasto-wybuduje-ul-zamenhofa,n,1000260051.html

Nowe narzędzia walki ze smogiem

W ramach programu ograniczania niskiej emisji w 2020 roku przeznaczyliśmy kolejny 1 mln zł na wymianę pieców. Przypomnę, że tylko w 2019 r. zlikwidowaliśmy 168 pieców i kotłów, a od początku funkcjonowania programu (2013 r.) w ramach kwoty 3 mln zł wymieniliśmy ponad 500 pieców.

Nadal nie wiemy ile jest pieców węglowych najgorszej jakości tzw. kopciuchów, może być ich kilka, a nawet kilkanaście tysięcy.
Każdy wymieniony piec to sukces, ale 1mln zł. w Lublinie ma się nijak do prawie 200mln, które wydaje Kraków na to samo działanie.

Obecnie LPEC prowadzi rozpoznanie rynku pod kątem zainteresowania usługą dostawy ciepła systemowego w dzielnicach Węglin Południowy i Sławinek.

Na posiedzeniach Rady Dzielnicy Dziesiąta w 2019 r., ale prawdopodobnie też w 2018 r. rozmawialiśmy o tym, że wiele osób z Dziesiątej byłoby zainteresowanych podłączeniem swoich domów do sieci ciepłowniczej.
Elektrociepłownia Wrotków, jest przecież bardzo blisko nas.

W styczniu na budynku Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Lipowej zamontowano stację meteorologiczną wraz z pomiarem zanieczyszczeń PM 10 i PM 2,5 oraz oceną jakości powietrza.

Lokalizacja jest dość nietrafiona, podobnie jak czujnik na Obywatelskiej/Hirszfelda ten na Lipowej jest otoczony budynkami podłączonymi do sieci ciepłowniczej. Często jadąc od nas widać, że chmura dymu zatrzymuje się na wzniesieniu ul. Piłsudskiego.
Czekamy na czujnik na Dziesiątej np. na budynku VI Liceum przy Mickiewicza.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/nowe-narzedzia-walki-ze-smogiem,273,1945,1.html