Zapraszam na VII Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 9 X 2018 – 18.00

Porządek obrad

VII posiedzenie
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 9 października 2019 r. (środa)

VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego. Prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.
4. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
5. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 18.09.2019 r. – 9.10.2019 r.
6. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s