Sesja Rady Miasta Lublin (30 czerwca) – otwarta dla wszystkich

Zachęcam do udziału w posiedzeniu Rady Miasta.

Posiedzenie jest jak zawsze otwarte i wszyscy mogą przyjść, tym razem sytuacja jest niecodzienna, bo sesja odbędzie się w niedzielę.

W porządku obrad m.in.:
-rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin,

-absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin,

-zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Władysława Kunickiego o przebiegu od ul. 1 Maja do ul. Wyścigowej (druk nr 325-1),

-ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 343-1),

i najważniejsza sprawa od 2005 r. (kiedy uchwalano ten sam dokument):
-uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (druk nr 356-1).
W Studium zmiany dla Dziesiątej to przede wszystkim sprawa przedłużenia ul. Smoluchowskiego, rozbudowa ul. Żeglarskiej do Abramowickiej, ale też i kolejnych ulic wewnątrz Małej Obwodnicy.

Warto pamiętać, że kolejne zatykanie/zabetonowywanie naszego miasta będzie katastrofalne w skutkach przy kolejnych gwałtownych opadach, które według naukowców, będą pojawiać się coraz częściej.
Niedawno mieliśmy okazję oglądać zdjęcia z podtopionych parkingów i ulic. W Lublinie jest zbyt mało terenów zielonych i zieleni samej w sobie, która mogłaby przyjąć nadmiar wody.

Podczas sesji z pewnością będą obecni mieszkańcy i mieszkanki protestujący przeciwko ignorowaniu uwag do Studium, konsultacji społecznych oraz Antysmogowego Panelu Obywatelskiego.
Oburzenie mieszkańców jest dość duże, gdyż bardzo wiele rekomendacji i uwag mieszkańców nie zostało uwzględnionych w prezydenckim projekcie Studium.

Więcej informacji: https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/sesja-rady-miasta-lublin-30-czerwca,228,1730,1.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s