Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic na dzień 10 marca 2019 r.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Rada Miasta Lublin uchwałą nr 22/II/2018 zarządziła – na dzień 10 marca 2019 r. – wybory do Rad Dzielnic […]

Więcej informacji o wyborach: https://lublin.eu/rady-dzielnic/wybory-do-rad-dzielnic-2019/

Więcej informacji o Radzie Dzielnicy Dziesiąta:
https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/
https://lublin.eu/rady-dzielnic/dzielnice/dziesiata/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s