Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 40

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 40 imienia Lubelskiego Lipca 1980, połączona z nadaniem sztandaru odbyła się 14 września 2018 r.

Uczniowie nakreślili również atmosferę tamtych dni:

“Byliśmy maleńką iskierką, która wznieciła wielki ogień w całej Polsce. Bez Lublina i nas, jego mieszkańców oraz robotników, nie byłoby wielkiego sierpniowego zrywu na Wybrzeżu. Lubelski Lipiec stanowi preludium polskiego sierpnia i już na zawsze zostanie tak zapisany na kartach polskiej historii – za utorowanie drogi do wolnej Polski, za powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Trwałą zdobyczą Lubelskiego Lipca, oprócz postulatów socjalnych, płacowych i zaopatrzeniowych, były doświadczenia i postawy działaczy robotniczych. Istotne było też to, że strajkujący domagali się pisemnego zapisu wynegocjowanych osiągnięć. W lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie przełamano barierę strachu i pokazano, że można się porozumieć z władzami państwowymi bez rozlewu krwi. Okoliczności się zmieniają, warunki życia ulegają zmianie, ale elementarne wartości wciąż pozostają takie same. To, czy będziemy im wierni, zależy od nas samych. Uczestnicy strajków w lipcu 1980 roku potrafili się zorganizować i sprzeciwić tamtej władzy i niesprawiedliwości, potrafili upomnieć się i walczyć o swoją godność. Wspominając Lubelski Lipiec 80 odwołujemy się do tego, co w naszej narodowej tradycji najpiękniejsze, najbardziej wartościowe.”

sp40klowfqwibgpc785hlxs

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/uroczyste-nadanie-imienia-szkole-podstawowej-nr-40,288,1082,1.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s