Konsultacje programu rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

Konsultacje będą trwały od 14 marca do 4 kwietnia br.

Uwagi i wnioski można składać do Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pokój 1108, piętro XI, bądź pisząc na adres: rewitalizacja@lublin.eu do dnia 4 kwietnia 2017 r. (rozpatrzone zostaną zgłoszenia, które wpłyną w terminie trwania konsultacji)

W ramach konsultacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin i miejsce spotkania: 22 marca 2017 roku w sali sesyjnej w Ratuszu, godz. 16:00.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s