Zielone projekty wybrane

Lublin jako pierwsze miasto w Polsce, zrealizuje zadania w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili aż 107 pomysłów. Po ocenie formalnej i merytorycznej do realizacji trafią 24 projekty, z czego 9 do realizacji w pełni, a w przypadku pozostałych 15 – wybrane lokalizację. Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na realizację tych projektów to ponad 2 mln zł.

Wśród wybranych projektów jest też jeden, który dotyczy Dziesiątej:

Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Tytuł projektu: „Modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego
w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie”
Opis realizacji projektu: Jest to jedyny tego typu projekt w ramach zgłoszeń do ZBO,
mający na celu ochronę wyjątkowej alei kasztanowców białych na ul. Świętochowskiego.
Chęć uszanowania i ochrony zieleni istniejącej, która jednocześnie jako aleja jest mało
znaną i bardzo atrakcyjną w skali miasta, uznano za niezwykle ważną i potrzebną zarówno
dla dzielnicy jak i całego Lublina. Realizacja będzie polegała na zatrudnieniu eksperta –
inspektora nadzoru, który dokona szczegółowej analizy zdrowotnej drzewostanu i wykona
(lub będzie nadzorować) prace pielęgnacyjne w koronach drzew. Ponadto, w ramach
działań zapobiegających rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka, zostaną zawieszone
budki lęgowe dla ptaków i pułapki feromonowe, oraz jesienią będą usuwane porażone
liście. Całość działań będzie mieć również charakter partycypacyjny (działania wspólne
z mieszkańcami) oraz edukacyjny.

Źródło: http://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/zielone-projekty-wybrane,142,471,1.html

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Budżet Obywatelski and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s