Notatka z Posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta w dniu 8.02.2017 r.

Spotkanie było bardzo emocjonujące, frekwencyjnie jedno z najliczniejszych (poza tymi, na które obecność Prezydenta Miasta przyciąga tłumy) – przybyło 28 gości (przede wszystkim mieszkańców skupionych wokół Miejskiego Klubu Sportowego “Sygnał”), w tym troje Radnych Miejskich, byli także dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki UM Lublin pan Kossowski i dyrektor Departamentu Inwestycji i Remontów pan Dziuba.

Emocjonujący był fragment posiedzenia dotyczący 3 punktu obrad Rady “Przedstawienie założeń modernizacji obiektów sportowych „Sygnał” przy ul. Zemborzyckiej 3 w związku z realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego z roku 2015 oraz 2016, przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Dziesiąta w sprawie planowanej modernizacji obiektu”.
Ja sam spóźniłem się na posiedzenie i dotarłem w momencie, gdy dyrektor Kossowski kończył omawiać planowane inwestycje na omawianym terenie (związane z realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego oraz inwestycjami, które miały/mają zajść w związku z organizacją w Lublinie Mistrzostw Europy w piłkę nożną do lat 21).

Przedstawiciele Stowarzyszenia MKS “Sygnał”, kadra trenerska klubu oraz rodzice żywiołowo podeszli do tematu. Zebrani dowiedzieli się o trudnościach w porozumieniu się Klubu oraz zarządcy terenu czyli dyrekcją VI Liceum. Wg Klubu dyrekcja VI Liceum utrudnia realizowanie zaplanowanych inwestycji.
Wszyscy obecni byli zaskoczeni takimi informacjami, nie słysząc wcześniej o tego typu problemach.
Dyrekcja VI Liceum została zaproszona, ale nie było ich reprezentantów na posiedzeniu, więc nie mogliśmy poznać informacji z drugiej strony.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady pan Krupiński poinformował, że był na kilku spotkaniach w Urzędzie Miasta, ale do końca nie wiemy czy jako osoba prywatna (tak twierdził) czy jako reprezentant dzielnicy (sugestia Radnego Popiela).
Na jednym z nich ustalane było rozmieszczenie poszczególnych obiektów – chodziło głównie o pozostawienie rezerwy na bieżnię okalającą płytę główną boiska piłkarskiego.

Przez około godzinę-półtorej trwały wypowiedzi mieszkańców i radnych. Radny Popiel zwrócił uwagę, że punkt 3 posiedzenia dotyczy stanowiska Rady Dzielnicy. W końcu Przewodniczący Krupiński przeczytał propozycję stanowiska, po jej odczytaniu znów wywiązała się dyskusja.
W wypowiedziach można było zrozumieć, że zarówno Radni Dzielnicy mało wiedzą o Sygnale i wykorzystującym obiekt Klubie Sportowym “Sygnał”, jak i mieszkańcy oraz członkowie Klubu mało wiedzą o Radzie.
Na wniosek Radnej Dzielnicy Barbary Rusinek przegłosowana została poprawka do stanowiska o rekomendacji dla Prezydenta miasta, by teren Sygnału przy Zemborzyckiej 3 przekazał w zarządzanie na podstawie umowy użyczenia Stowarzyszeniu Miejski Klub Sportowy “Sygnał”, w głosowaniu 12 głosów za, 2 wstrzymujących się, 0 przeciw, Rada Dzielnicy Dziesiąta przyjęła stanowisko z intencją, że obiekt zostanie zmodernizowany oraz z poprawką sugerującą przekazanie zarządzania MKS “Sygnał”.

Podobna sytuacja miała ponoć miejsce na Kalinowszczyźnie (relacja Dyrektora Kossowskieg), gdzie przychylając się do propozycji Rady Dzielnicy zarząd nad jednym z boisk został odebrany jednej ze szkół, a przyznany tej, którą zasugerowała właśnie Rada Dzielnicy. Wg opinii obecnych na posiedzeniu urzędników stadion Sygnału nie może być oddany w zarząd powierzony bezpośrednio Stowarzyszeniu takiemu jak np. MKS “Sygnał”, ale może być użyczony do zarządzania na mocy umowy użyczenia.

Przewodniczący Rady pan Krupiński wielokrotnie podkreślał, że wg niego rolą Rady Dzielnicy nie jest pośredniczenie w rozmowach pomiędzy MKS ‘Sygnał” i VI Liceum.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył informacji o przyznaniu rezerwy celowej do podziału Radzie Dzielnicy w wysokości 129 tys. zł. Rada w niedalekiej przyszłości ogłosi formułę zgłoszeń pomysłów do zrealizowania, możliwe, że sposób będzie inny niż w roku ubiegłym. Przewodnicząca Zarządu Angelika Sadurska-Siedlecka ubolewała nad faktem, że Rada w roku ubiegłym finansowała bardzo wiele projektów, z których nie wszystkie zostały zrealizowane w 100% (przy założeniu, że projekty nie miały być w 100% realizowane z rezerwy celowej). Wg sugestii Przewodniczącej Zarządu w Rada powinna skupiać się na zadaniach, które w maksymalnym stopniu będą mogły być realizowane.
Dodatkowym argumentem Przewodniczącej Zarządu było to, że mniejsze kwoty dofinansowania też często są o wiele mniej widoczne, przez co mieszkańcy nie zdają sobie sprawy co zostało wykonane także dzięki staraniom Rady Dzielnicy.

Okazuje się niestety, że niektórzy beneficjenci środków od Rady Dzielnicy uważają te środki za po prostu łatwe pieniądze. W zeszłym roku beneficjenci zobowiązali się do napisania sprawozdania z wykorzystania środków – nikt nie dopełnił tej formalności, stąd wniosek, że beneficjenci nie poważają Rady, a jedynie wykorzystują ją do pozyskania dodatkowych środków.

Następne posiedzenie Rady Dzielnicy odbyć się ma 22 marca.

UZUPEŁNIENIE a propos MKS “Sygnał”
W dniu 7 lutego spotkałem się z władzami Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy “Sygnał”, by dowiedzieć się czegoś więcej o klubie, jego działalności i ofercie.
Z informacji jakie uzyskałem w klubie ćwiczą przede wszystkim mieszkańcy Dziesiątej (jest to prawie 300 zawodników i zawodniczek).
W chwili, gdy zrealizowane zostaną inwestycje na terenie stadionu Sygnał (m.in. boisko treningowe, remont zaplecza, dostosowanie obiektów do rozgrywania meczów IV ligi piłki nożnej, 100m bieżnia, sala fitnes/mała siłownia) klub zrezygnuje z użytkowania boisk na dzielnicy (boiska przy SP40 i GIM1) zwalniając je tym samym dla mieszkańców (to ponad 20h w każdym tygodniu, oraz łikendowe turnieje).
MKS “Sygnał” jest organizacją non-profit, wszelkie opłaty jakie ponoszą zawodnicy przeznaczane są na działalność statutową klubu. Około 40% zawodników jest w trudnej sytuacji materialnej i jest zwolnionych z opłat.
Remont terenu Sygnału ma być finansowany w ramach realizacji wygranych projektów Budżetu Obywatelskiego (2015 r. 5,6 tys. głosów, 2016 r. 3,6 tys. głosów) oraz wysłany ma być lada dzień wniosek do Ministerstwa Sportu na 3 letni projekt modernizacji obiektu, gdzie w pierwszym roku ma być zainwestowany około 1 mln zł.

Szymon Furmaniak

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s