Smog w Krakowie taki, że każdy z nas wypala 127 paczek w roku

W Lublinie nie jest, aż tak źle jak w Krakowie, ale u nas także dopuszczalne dla zdrowia normy są notorycznie przekraczane.

Aktualne pomiary jakości powietrza: http://envir.wios.lublin.pl/index.php?page=raport-godzinowy

Okazuje się, że tylko oddychając powietrzem w mieście każdy krakus wypala rocznie ponad 2,5 tys. papierosów. Nałogowo. Nawet ci, którzy nigdy w życiu nie wyłożyli grosza na zakup tytoniu. Tak wynika z obliczeń grupy Krakowski Alarm Smogowy, która powstała, gdy poziomy stężenia toksycznych pyłów zaczęły niemal codziennie przekraczać normy. I to nawet trzykrotnie. Ba! Są dni kiedy wykraczają poza tzw. poziom informacyjny. Urządzenia pomiarowe głupieją.

Oczywiście benzo(a)piren to tylko jeden z trucicieli zawartych w smogu, którego podstawowym składnikiem jest pył PM10.

Produkują go głównie piece węglowe. Stąd bierze się aż 47 proc. zanieczyszczeń powietrza. Spaliny samochodów dokładają37 proc. Pieców, w których pali się węglem w mieście może być ok. 21 tys., ale urzędnicy dopiero ustalają ich liczbę.

Krakowianie wdychają zatem spory zestaw z tablicy Mendelejewa – toksyny, które powodują zawały, raka, astmę i inne paskudne choroby. Według Światowej Organizacji Zdrowia, częste przekroczenia norm pyłu PM10 zwiększają śmiertelność na danym terenie o 5 proc.

Jest jednak kolejny problem. Największe koszty generuje nie wymiana, a korzystanie z nowego systemu ogrzewania. Węgiel jest najtańszy, a ma jeszcze potanieć. Palą nim szczególnie biedniejsi mieszkańcy. Zmuszanie ich do zmiany sposobu ogrzewania może oznaczać ruinę dla wielu rodzin.

[…]docieplać budynki, by mniej trzeba było grzać, częściej czyścić ulice, co ma zmniejszyć wtórne unoszenie się pyłów, ograniczyć wjazd do centrum miasta samochodów ciężarowych, budować ścieżki rowerowe i promować komunikację miejską.

Źródło: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/752777,smog-w-krakowie-taki-ze-kazdy-z-nas-wypala-127-paczek-w-roku,id,t.html

W Lublinie wypalamy “tylko” 317 papierosów rocznie (niecały 1 papieros dziennie)

Źródło: http://polki.pl/zdrowie/choroby,przeliczenie-smogu-na-papierosy-normy-w-10-miastach-w-polsce,10415565,artykul.html

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s