Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 – Natalia Przesmycka; pomysł na Dzień Dziesiątej

[W XIX wieku] Ulubionymi miejscami spacerowymi mieszkańców, byly tereny wsi Dziesiąta i Sławinek, oraz łąki nadbystrzyckie, z których rozlegał się wspaniały widok na panoramę, wzniesionego na wzgórzach miasta.

Na polecenie ck generaa guberni austriackiej wytyczone granice tzw. wielkiego Lublina. Obszar miasta powiększył się z 872,4ha do 2691 ha. Do granic administracyjnych miasta zostały włączone przedmieścia: Wieniawa, Czechówka, Rury Brygidowskie, Tatary, Bronowice, Kośminek, Dziesiąta i tereny Za cukrownią. Po powiększeniu granic administracyjnych, liczba mieszkańców wzrosła do 81198 osób.

W 1923 r. opracowano szkic regulacyjny folwarku “Dziesiąta” należącego do Majoratu Lublin. Teren o łącznej powierzchni gruntów 518 morg 212,73 pręty przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne realizowane w ramach różnego rodzaju spółdzielni budowlanych.

s. 158

[…] w opisie do projektu zagospodarowania i parcelacji dzielnicy Dziesiąta czytamy: “Z bloków NI-LV, sieci nowych ulic, placu centralnego, placyków i błonia nad rzeką Czerniejówką o łącznej powierzchni około 268 ha utworzyć miasto ogród Dziesiąta, wyłączyć je z gminy wiejskiej Zemborzyce i włączyć do gminy miejskiej Lublin. Dzielnica ta powinna być luźno zabudowana i nosić charakter willi podmiejskich, nigdy fabrycznych. W lutym 1926 r. prasa lubelska donosiła: “DZiesiąta budzi się do życia, Przedmieście – ogród będzie mieć włąsny kościół, park spacerowy, boiska, place, seminaria i szkoły”. Dzielnica ta została zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich funkcji niezbędnych dla osiedla mieszkaniowego na “europejskim poziomie”.

s. 169

W związku z reformą rolną Oddział Pomiarów Miejskich Miagistratu miasta Lublina opracował 12 marca 1926 r. orientacyjny plan (nr 138) miejscowości położonych w promieniu 10 kilometrów od centrum miasta zaprojektowanych do włączenia do strefy interesów miasta Lublina. W wykazie folwarków i majątków ziemskich zaprojektowanych do włączenia znalazły się: […] Gmina Zemborzyce (Kalinówka, Abramowice, Dominów, Zemborzyce, Dziesiąta).

s.186

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 kwietnia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Lublina. Z gminy wiejskiej Zemborzyce wyłączona została część gruntów wsi Dziesiąta o powierzchni 280 ha 5229 m^3 pod nazwą “folwark Dziesiąta”. (Dz. U. R. P. nr 46, poz. 393). W 1933 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów odstąpiono te tereny gminie Lublin pod zabudowę domami mieszkalnymi, według programu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w dniu 17 lutego 1933 r.

s. 197-198

Czy data 28 kwietnia byłaby dobra do uczynienia z niej Dniem Dziesiątej? Czy rocznica właśnie tego Rozporządzenia Rady Ministrów byłaby adekwatna do podniesienia jej do takiej rangi?

Z dat dziennych jakie znam mamy jeszcze 12 marca, ale wtedy z pewnością będzie zbyt często za zimno by świętować na świeżym powietrzu.

Źródło: http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=1379

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Historia and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s