Posiedzenie Rady Dzielnicy – 9 listopada 18:00 VI Liceum

Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 9 listopada 2016 r. (środa)

VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
4. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 22.09.2016 r. – 9.11.2016 r.
5. Zaopiniowanie propozycji wprowadzenia kontraruchu rowerowego na ulicach znajdujących się na terenie dzielnicy Dziesiąta – na wniosek ZDiM w Lublinie.
6. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2016 – 2030 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko – na wniosek Prezydenta Miasta Lublin.
7. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: Piotr Popiel – członek Rady Miasta Lublina

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Rada Dzielnicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s