IX posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Szanowni Mieszkańcy, poniżej zamieszczamy porządek obrad najbliższego posiedzenia:

Porządek obrad
IX posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa)

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Omówienie sprawy lokalizacji budowy bloku energetycznego opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 (Elektrociepłownia Lublin-Wrotków) – w związku z wnioskiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Odział Lublin – Wrotków do Prezydenta Miasta Lublin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie,

4. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.

5. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 17.03.2016 r. – 27.04.2016 r.

6. Absolutorium dla Zarządu Dzielnicy za rok 2015:

a) wystąpienie przewodniczącej Zarządu – podsumowanie działalności w roku 2015,
b) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

7. Wydanie opinii w sprawie nadania nazwy „Skwer Oaza” skwerowi zlokalizowanemu na działce nr 2/155 przy ul. Kunickiego 17-21 – na wniosek Wydziału Geodezji UML,

8. Wygaszenie mandatu członka Rady Dzielnicy Dziesiąta Pana Marcina Brzozowskiego,

9. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Rada Dzielnicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s