Elektrownia na biomasę na ul. Inżynierskiej

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie bloku zasilanego biomasą w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie, Rada Dzielnicy informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do dnia 2 maja 2016 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38; w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, tel. 81 466 26 22, email: srodowisko@lublin.eu. Złożone uwagi i wnioski zostana rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Lublin przed wydaniem decyzji.

Więcej informacji: http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/sprawy-wydzialowe/decyzje-srodowiskowe/#id_7

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/posts/1157105364321927

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Urząd Miasta and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s