Poprawa bezpieczeństwa pieszych po… likwidacji sygnalizacji

Sygnały i znaki oddziałują jedynie na zachowania ludzi chcących się do nich zastosować.

Lekceważenie fizycznych środków zmniejszających prędkość najczęściej kończy się uszkodzeniem pojazdu. Dlatego chronią one pieszych i rowerzystów o wiele skuteczniej.

Zlikwidowano sygnalizację świetlną instalując równocześnie z obu stron punktowe szykany zwężające jezdnię do… 3,5 metra! Kiedy nic nie jedzie, pieszy nie musi wciskać przycisku i czekać na zielone. A kiedy jedzie – wystarczy wejść na azyl, co czytelnie sygnalizuje kierowcom zamiar przejścia i zgodnie ze szwedzkim prawem obliguje do zatrzymania pojazdu. Tak dąży się do poprawy bezpieczeństwa na poważnie, a nie na niby jak w Polsce.

Często ruch z któregoś kierunku zostaje całkowicie wstrzymany, bo bezpieczeństwo pieszych jest w Szwecji cenione wyżej niż płynność motoryzacji.

Sytuacja pieszego uległa znacznej poprawie, gdyż (jak łatwo obliczyć) dwukrotnie skrócono dystans i czas przebywania na jezdni.

Źródło: http://www.zm.org.pl/?a=astorp-155

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Artykuły z gazet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s