Budżet Obywatelski w Lublinie

Swoje projekty będzie można zgłaszać od 15 kwietnia do 15 maja 2015.

Głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane, odbędzie się w dniach od 1 do 10 października 2015.

Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy.

BO 2016 to 8 mln zł na projekty małe (każdy o maksymalnej wartości 500 tys zł), natomiast 7 mln przewidziano na projekty duże (największa wartość takiego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł). Nowością będzie określenie dolnej granicy projektu składanego w kategorii projektów małych na 50 tys. zł.

W jednej dzielnicy mogą być realizowane maksymalnie 3 projekty małe i 1 duży. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa większej ilości projektów z jednej dzielnicy do realizacji trafią tylko pierwsze 3. Zasada ta nie będzie dotyczyła projektów, których realizacja obejmuje conajmniej 3 dzielnice.

W propozycjach są następujące możliwości głosowania: oddanie 1 głosu na projekt mały i 1 na duży lub jednego głosu na projekt z najbliższej okolicy, a drugi na projekt z zupełnie innej dzielnicy. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Lublina, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.

Głosować będzie można za pomocą aplikacji na telefon, strony internetowej http://www.obywatelski.lublin.eu, w biurach Obsługi Mieszkańców oraz pocztą na adres Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=236523

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Budżet Obywatelski and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s