Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 31 marca 2015r. ostatnie w IV kadencji – relacja

Ostatnie posiedzenie w IV kadencji Rady Dzielnicy Dziesiąta odbyło się 31 marca 2015r. w siedzibie PSM Kolejarz przy ul. Kruczkowskiego 22.

Rada Dzielnicy popiera działania mieszkających, którzy zbierają podpisy pod obywatelskimi uchwałami dotyczącymi budowy boiska na skwerze przy ul. Szelburg-Zarembiny oraz przebudowy ul. Kunickiego.
W intencji mieszkańców a propos przebudowy ul. Kunickiego chodzi m.in. o wyremontowanie chodników i nawierzchni ulicy na niewyremontowanych odcinkach, przebudowę przejść, dodanie wysepek i latarni oświetlających przejścia, sygnalizację świetlną przy ul. Matejki i ul. Reja, wyznaczenie pasów rowerowych lub dróg rowerowych, remont zatok autobusowych.
Działania mieszkańców podyktowane są m.in. tym, że intensywny ruch samochodowy przyczynia się do pękania budynków przy ul. Kunickiego.

W ramach realizacji projektu ‘Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń dzielnicy Dziesiąta’ lokalizacjami najprawdopodobniej będą:
-ul. Szelburg-Zarembiny;
-ul. Łukasińskiego;
-ul. Mireckiego;
-ul. Kunickiego;
-ul. Piękna przy skrzyżowaniu z ul. Nowy Rynek;
-ul. Nowy Świat przy Zespole Szkół nr 3.

Na dzielnicy pojawi się około 37 nowych koszy na śmieci.

Niemal pewne jest to, że w 2015r. ulice Morcinka i Zemborzycka (dojazd do posesji 112) będą w tym roku wyremontowane.

Rada Dzielnicy uchwaliła przekazanie dodatkowych środków z rezerwy celowej:
-5tys. zł dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych na wyposażenie siłowni;
-dodatkowych 4tys. zł dla Klubu Seniora przy SP40 (w sumie 9tys. zł).

Rada Dzielnicy Dziesiąta udzieliła absolutorium Zarządowi RD Dziesiąta.

Nagranie audio z posiedzenia: http://qavtan.wrzuta.pl/audio/6SO5nmf002D/posiedzenie_rady_dzielnicy_dziesiata_31_marca_2015

W spotkaniu udział wzięło 12 Radnych Dzielnicy, 7 gości (z których pięcioro było radnymi elektami).

Po zakończeniu posiedzenia obecni przystąpiliśmy do towarzyskiego zakończenia tej kadencji, był szampan i ciasta.

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Rada Dzielnicy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s