Propozycje do budżetu Lublina od RDD

Propozycje z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2015, przyjęte przez Radę Dzielnicy Dziesiąta uchwałą nr 38/XIX/2014 zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Dziesiąta

Zadania priorytetowe:

1) Drogi publiczne
przebudowa ul. Kunickiego od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do skrzyżowania z ulicami Staffa i Tuwima wraz z budową sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kunickiego z ul. Reja,
remont ul. Kruczkowskiego na całej długości wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza,
remont ul. Świętochowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego,
budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Koźmiana do ul. Nadrzecznej,
budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną realizowanych przez społeczne komitety budowy:
a) droga dojazdowa od ul. Diamentowej do posesji Zemborzycka 112b,
b) ul. Pułaskiego (droga dojazdowa do posesji 7, 7a, 9 i 9a),
c) ul. Morcinka (od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika),
d) ul. Śniadeckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego),
ul. Sierpińskiego – ul. Świętochowskiego – ul. ks. Czartoryskiej – ul. Daniłowskiego,

2) Obiekty oświatowe:
modernizacja stadionu „Sygnał” wraz z boiskami przy VI Liceum Ogólnokształcącym (utworzenie dzielnicowego centrum sportu i rekreacji), obejmująca: remont termomodernizację budynku klubowego na terenie stadionu, remont ogrodzenia, oświetlenie obiektu, budowę bieżni wokół płyty głównej, remont trybun, budowę boisk do gier zespołowych o sztucznej nawierzchni (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), placu zabaw dla dzieci,
budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 (boisko do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, nowe ogrodzenie, bieżnia itp.),
remont Bursy Nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych (łazienki, sanitariaty, kuchnia, pralnia, wymiana okien).

3) Obiekty kulturalne:
Przebudowa budynku po Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35 i dostosowanie go na potrzeby Centrum Sztuki Dziecka wraz z siedzibą Teatru im. H .Ch. Andersena.

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s