Informacje z posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta

Moje zapytanie:

Dzień dobry,
poproszę o sprawozdanie (może to być protokół, ale nie musi) i porządek posiedzenia z ostatniego Posiedzenia Rady.

Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta będzie brała udział w informowaniu o Budżecie Obywatelskim?
Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta planuje składać projekty do Budżetu Obywatelskiego (jeśli tak to jakie)?

z poważaniem
Szymon Furmaniak

Odpowiedź Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta:

Witam.

W załączeniu przesyłam porządek obrad ostatniego posiedzenia. Protokołu jeszcze nie ma (projekt protokołu staje się oficjalnym dokumentem po zatwierdzeniu przez radę na następnym posiedzeniu), ale w kilku słowach przedstawiam jakie sprawy poruszono na ostatnim posiedzeniu:
– przyjęto absolutorium dla zarządu dzielnicy za rok 2013,
– zatwierdzono zmiany w zadaniach zgłoszonych do realizacji ze środków rezerwy celowej będących w dyspozycji rady dzielnicy w bieżącym roku: zwiększono wykonanie dwóch miejsc postojowych o kwotę 4 tys. zł, 23 tys. zł przekazano na przebudowę chodnika i miejsca postojowe na ul. Kochanowskiego (treść uchwały w załączeniu),
– informacja o budżecie obywatelskim, przyjęto, że Rada zaangażuje się w 2 – 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego ale takie, które są zgodne z wnioskami do budżetu składanymi przez radę (mam informację, że SP nr 2 i VI LO przygotowują się do zgłoszenia remontu swoich boisk przyszkolnych, co jest zgodne z wnioskami RDD do budżetu miasta). Poza tym oczywiście każdy członek rady jako mieszkaniec dzielnicy będzie mógł zaangażować się w każde inne działanie wybrane przez siebie,
– informacja o “Aktywnej wiośnie na Dziesiątej”,
– zgłoszono sprawy różne: problem z hodowlą gołębi w zabudowie mieszkalnej, problem bałaganu na posesji na skrzyżowaniu Zemborzycka/Słowackiego, bałagan wzdłuż ogródków działkowych wzdłuż ul. Mickiewicza, potrzeba wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (na wysokości Biedronki) itp.

Jeśli chodzi o udział w informowaniu o budżecie obywatelskim, to informuję, że miasto prowadzi ogólnomiejską akcję informacyjną w oparciu o sieć filii MBP. Na naszej dzielnicy wyznaczone zostały filia przy ul. Kunickiego 89 oraz filia przy ul. Kruczkowskiego 14. Według mnie nie ma potrzeby dublowania zadań filii MBP. Natomiast jak najbardziej trzeba zachęcić mieszkańców, żeby dotarli do tych filii i zainteresowali się budżetem obywatelskim. W tym zakresie jak najbardziej widzę rolę RDD i rada podejmie takie działania. Więcej informacji o budżecie obywatelskim pod linkiem: http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=212257

Jeśli chodzi o składanie projektów do budżetu obywatelskiego, to częściowo wyżej udzieliłem już odpowiedzi. Ja osobiście koncepcję budżetu obywatelskiego rozumiem w ten sposób, że jest on skierowany bezpośrednio do mieszkańców miasta, po to żeby mogli zgłosić swoje wnioski i potrzeby bezpośrednio , bez żadnych ciał pośredniczących. Rada dzielnicy ma swoje kanały zgłaszania i realizacji zadań na terenie dzielnicy (środki w ramach rezerwy budżetowej, zgłaszanie wniosków do budżetu miasta), a mieszkańcy dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskują swój bezpośredni kanał zgłaszania i realizacji zadań. Oczywiście oba te kanały nie powinny być ze sobą sprzeczne i konkurować ze sobą, raczej powinny się uzupełniać. Ja rolę samorządu dzielnicy widzę w taki sposób, że wspiera on inicjatywę mieszkańców (np. wsparcie w zbieraniu podpisów, wsparcie przy głosowaniu na wnioski), najlepiej takich zadań, które są zbieżne z wnioskami rady do budżetu, ale też każdy członek rady może zaangażować się popieranie innych wniosków. Jeśli wskazane wyżej szkoły zgłoszą do projektu modernizację swoich boisk, to uważam za słuszne, aby RDD je poparła i zaangażowała się w ich promocję, ponieważ zadania dotyczą dużej grupy mieszkańców dzielnicy i w zdecydowany sposób poprawią jakość nauki.

Pozdrawiam

Marcin Krupiński.

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s