Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna – spotkanie 21.02.2014r.

Spotkanie w ramach programu partycypacyjnego PAS/RADAR odbyło się w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Inicjatywa lokalna to stworzona nową ustawą możliwość zgodnego z prawem działania obywateli. Podobne do niegdysiejszego czynu społecznego i późniejszych komitetów budowy.
Uregulowanie działań obywatelskich jest konieczne, by działania te odbyły się w zgodzie z innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w RP – np. BHP lub prawo budowlane.
Inicjatywy lokalne mogą być bardzo różne, może to być kurs językowy dla mieszkańców, budowa drogi, wykopanie rowu, festyn, uroczystość z okazji święta państwowego itp. itd.
Największą szansę na zgodę władz samorządowych mają te wnioski, które nie potrzebują dofinansowania z pieniędzy publicznych.
Wnioski inicjatyw będzie można współtworzyć z przydzielonymi do tego urzędnikami, których zadaniem będzie pomoc mieszkańcom. Po zweryfikowaniu wniosku inicjatorzy będą podpisywali umowę z Prezydentem Miasta.
Informacje o inicjatywie lokalnej, wnioskach i kryteriach oceny wniosków dostępne są na stronie Partycypacja.Lublin.eu

Budżet Obywatelski to kolejna możliwość dla mieszkańców by działać, bardziej bezpośrednia niż wnioskowanie w Radach Dzielnic lub Radzie Miasta. W Lublinie na cel Budżetu Obywatelskiego (BO) przeznaczonych będzie prawdopodobnie 5-10mln zł.
W lutym odbywają się konsultacje, które służą zbieraniu opinii na temat zasad na jakich ma działać BO.
W marcu urzędnicy opracują zasady BO, w kwietniu ma powstać kompletny obraz BO dla Lublina, w maju ma odbyć się kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców, w czerwcu mamy składać wnioski, w lipcu wnioski mają być weryfikowane pod względem formalnym, w sierpniu ma obradować Komisja Doraźna przy Radzie Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego (w jej skład mają wchodzić urzędnicy, a nie Radni Miejscy), we wrześniu ma odbyć się głosowanie mieszkańców na konkretne pomysły/inicjatywy, w grudniu Rada Miasta uchwala budżet Lublina, który ma uwzględniać przegłosowane wnioski BO.

Póki co proponowana forma wniosku to:
-opis pomysłu/projektu/inicjatywy ,
-lista 100 (liczba jest do uzgodnienia) podpisów mieszkańców (mających 16 lat lub więcej)popierających dany pomysł (podpisać się mogą mieszkający w Lublinie obywatele, nie muszą być zameldowani w mieście),
-opis pomysłu musi być także w edytowalnej wersji elektronicznej.

Pomysł zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego musi zakładać możliwość zrealizowania go w jednym roku budżetowym.

Głosowanie na pomysły zgłoszone do BO (dla całego miasta) ma trwać 7-14 dni, punkty wyborcze będą m.in. w bibliotekach miejskich, w Biurach Obsługi Mieszkańca, w domach kultury i innych miejskich placówkach.

Szczegółowych informacji polecam szukać na stronie Partycypacja.Lublin.eu

Spotkanie prowadziło w sumie 3 pracowników Urzędu Miasta, przybyłych gości doliczyłem się 20, w tym przedstawicieli Rad Dzielnic (Dziesiąta, Głusk i prawdopodobnie Abramowice) i Radnego Miejskiego (p. Daniewski).
Mieszkańcy byli na tym spotkaniu bardzo aktywni, możliwe, że większość czasu spotkania zajęła dyskusja.
Najbardziej gorącym tematem była forma głosowania i wyboru wniosków, które będą realizowane. Mieszkańcy boją się, by niektóre części miasta nie były faworyzowane przez gęstość zaludnienia.
Pojawiły się głosy, że część dzielnic z uboższą infrastrukturą, będzie zgłaszać prozaiczne pomysły typu remont chodnika, drogi, regulacja kanałów burzowych, które to pomysły mają nikłe szanse na poparcie od mieszkańców innych części miasta.

Zdaje się, że coś w tym jest, jeżeli gdzieś brakuje chodnika, latarni czy ulica tonie w błocie, to pierwszą rzeczą jaką chcieliby mieszkańcy będzie pewnie zaspokojenie tych potrzeb, a nie inwestycje miękkie jak chociażby kino letnie czy warsztaty kuglarskie lub językowe (które to mogłyby faktycznie zyskać poparcie społeczności całego miasta).

Co ważne, zarówno Budżet Obywatelski jak i Inicjatywa Lokalna to narzędzia, dzięki którym mieszkańcy mogą coś zrobić razem, wziąć za to odpowiedzialność i cieszyć się efektem, którym jest także większe poczucie przynależności do wspólnoty i miejsca.

Mój prywatny komentarz.

PS promocją i informacją o BO zajmuje się m.in. Fundacja Wolności – polecam jeden z jej artykułów na temat BO

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s