Wnioski dot. podziału środków w dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta

17 lutego na profilu Rady Dzielnicy Dziesiątej na Facebooku podana została informacja:

Wnioski dotyczące podziału środków finansowych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta w roku 2014, jakie wpłynęły do Rady:

1) zagospodarowanie otoczenia przedszkola i utworzenie ogrodu – wniosek Przedszkola nr 22 przy ul. Wyścigowej

2) dofinansowanie zakupu wyposażenia szkolnej siłowni, dofinansowanie zakupu zewnętrznego banera informacyjnego – wniosek Gimnazjum nr 1,

3) przygotowanie obchodów jubileuszu 90-lecia szkoły (wykonanie rzeźby patrona, organizacja uroczystości) – wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza,

4) uzupełnienie placu zabaw przy ul. Nowy Świat o dodatkowe urządzenia (piaskownica, huśtawka, ławki) – wniosek KSJ Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Stec i S-ka Sp. J.,

5) montaż progów zwalniających na ul. Mireckiego – wniosek mieszkańca dzielnicy,

6) dofinansowanie organizacji imprez (turniej kick-boxingu w VI LO oraz festyn z okazji Dnia Dziecka na stadionie „Sygnał”) – klub kick-boxingu przy Politechnice Lubelskiej,

7) realizacja drogi dojazdowej do posesji Pułaskiego 7a, 7b, 9a i 9b – wniosek mieszkańców

8) wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kochanowskiego na wysokości Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament – wniosek mieszkańców
dzielnicy (3 zgłoszenia),

9) kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Matejki – wniosek mieszkańca dzielnicy,

10) wyrównanie nawierzchni ul. Śniadeckiego (od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego) – wniosek mieszkańca dzielnicy,

11) wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kunickiego 108 – wniosek mieszkańca

12) modernizacja boiska i skweru przy ul. Siemiradzkiego 34-36 (zamknięcie terenu, monitoring, plac zabaw uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, oświetlenie) – wniosek mieszkańca

13) remont chodnika w koło bloku przy ul. Wyścigowej 4 – wniosek mieszkańca dzielnicy,

14) montaż progów zwalniających na drodze wewnętrznej wjazdowej do bloków przy ul. Wyścigowej 4, Kunickiego 87 i Mireckiego 4 – wniosek mieszkańca dzielnicy,

15) remont i oświetlenie ciągu pieszego biegnącego od bloków przy ul. Młodzieżowej 4,6,7 i 9 do ul. Zemborzyckiej – wniosek mieszkańca dzielnicy,

16) zmiana organizacji ruchu na ulicach jednokierunkowych: Koźmiana, Czeska, Nowy Rynek, Piękna, Leśna i Spacerowa poprzez dopuszczenie ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku
wraz z nowym oznakowaniem – wniosek mieszkańca dzielnicy,

17) budowa nawierzchni ul. Zamenhofa wraz z oświetleniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Staffa do skrzyżowania z ul. Szelburg-Zarembiny – wniosek mieszkańca dzielnicy,

18) modernizacja oświetlenia ulicznego na dzielnicy (zastosowanie opraw typu LED wraz z okablowaniem, wymiana słupów oświetleniowych) na ul. Nowy Świat, Mickiewicza oraz ulicach osiedlowych – wniosek mieszkańca dzielnicy,

19) modernizacja placu zabaw na skwerze przy ul. Iwaszkiewicza/Szelburg-Zarembiny (ogrodzenie, wymiana i dodanie nowych urządzeń zabawowych) – wniosek Zarządu Dzielnicy,

20) dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy: “Aktywna wiosna na Dziesiątej” oraz „Aktywna jesień na Dziesiątej”) – wniosek Zarządu Dzielnicy,

21) wykonanie dwóch miejsc odpoczynku przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Zemborzyckiej (podłoże z kostki brukowej lub tłucznia, stoliki, ławki, kosz na śmieci, stojaki na rowery, nasadzenia roślin) – wniosek Zarządu Dzielnicy,

22) zakup i montaż w wybranych punktach dzielnicy ławek i stojaków na rowery – wniosek Zarządu Dzielnicy,

23) wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. Kunickiego przy kościele NSJ – wniosek Zarządu Dzielnicy

24) dofinansowanie działań środowiskowych na rzecz osób objętych wsparciem pomocy społecznej z terenu dzielnicy Dziesiąta (osób starszych i dzieci) – wniosek Filii nr 5 Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s