Spotkanie budżetowe 5 lutego o 17:00 w VI Liceum

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Dziesiąta !!!

W dniu 5 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36 odbędzie się spotkanie, podczas którego mieszkańcy dzielnicy będą mogli zgłosić swoje propozycje dotyczące wydatków z funduszy będących w dyspozycji dzielnicowego samorządu. Co roku Prezydent Miasta Lublin przyznaje dzielnicom miasta środki z rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta. W roku 2014 samorząd dzielnicy Dziesiąta dysponuje kwotą 129.000 zł.
Celem spotkania jest umożliwienie mieszkańcom zgłoszenia swoich propozycji dotyczących realizacji zadań remontowo – modernizacyjnych na obszarze dzielnicy Dziesiąta. Środki z rezerwy celowej mogą być przeznaczone w szczególności na:
Przebudowę i remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów,
Budowę parkingów i zatok parkingowych,
Wykonanie i zakup wiat przystankowych,
Budowę i modernizację placów zabaw, zieleńców, małej architektury ogrodowej, zagospodarowanie skwerów,
ogrodzenia, remonty i modernizacje boisk oraz infrastruktury sportowej, budowy i modernizacji oświetlenia ulic i placów,
Zakup wyposażenia dla szkół.
Propozycje wydatkowania środków z rezerwy celowej można złożyć osobiście podczas spotkania, a także na adres mailowy Rady: radadziesiata@gmail.com w terminie do 5 lutego 2014 r.

Zapraszam do współpracy,

Jacek Woźniak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dziesiąta

Źródło: https://www.facebook.com/pages/Rada-Dzielnicy-Dziesi%C4%85ta/190169471015526?ref=stream

Wydaje mi się, że propozycje na wykorzystanie pieniędzy dysponowanymi przez Radę mogą być różne i także bardziej wszechstronne niż tylko remontowo-modernizacyjne.
Ja kolejny raz będę zgłaszał potrzebę ławek do siedzenia i zwiększenia liczby śmietników na dzielnicy.
Proszę Was byście pomyśleli czy na Dziesiątej (na terenie miejskim) można gdzieś posadzić drzewa lub krzewy.

Jak możemy sprawić by 129tysięcy złotych uczyniło naszą dzielnicę przyjemniejszym miejscem do mieszkania?

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s