Propozycje Rady Dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2014

Zadania priorytetowe:

1) Drogi publiczne

 • dokończenie remontu ul. Kunickiego od posesji nr 161 do skrzyżowania z ulicami Staffa i Tuwima,
 • remont ul. Kruczkowskiego na całej długości wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza,
 • remont ul. Świętochowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego,
 • budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną realizowanych przez społeczne komitety budowy: ul. Pułaskiego (droga dojazdowa do posesji 7, 7a, 9 i 9a); ul. Morcinka (od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika); ul. Śniadeckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego); ul. Sierpińskiego – ul. Świętochowskiego – ul. ks. Czartoryskiej – ul. Daniłowskiego.
 • Budowa nowego układu drogowego w rejonie: ul. Skośna – ul. Kunickiego – ul. Dywizjonu 303 – rzeka Czerniejówka:
  a) budowa ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Próżnej do ul. Skośnej wraz z ulicami przyległymi: Łazienkowską, Dąbrowską, Zaciszną, Śliską,
  b) przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej i ul. Dywizjonu 303 polegająca na umożliwieniu jazdy ul. Nadrzeczną na wprost przez  ul. Dywizjonu 303 oraz jazdę w lewo i prawo z ul. Nadrzecznej w ul. Dywizjonu 303 i odwrotnie.
 • Proponowana inwestycja w sposób istotny odciąży z nadmiernego ruchu drogowego ul. Kunickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303. Będzie również czynnikiem rewitalizującym zdegradowane ulice prostopadłe do ul. Kunickiego oraz dolinę rzeki Czerniejówki. Proponowane zadanie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zestawienia propozycji do budżetu.

2) Obiekty szkolne i sportowe

 • modernizacja stadionu „Sygnał” wraz z boiskami przy VI Liceum Ogólnokształcącym (utworzenie dzielnicowego centrum sportu i rekreacji), obejmująca: remont i termomodernizację budynku klubowego na terenie stadionu, remont ogrodzenia, oświetlenie obiektu, budowę bieżni wokół płyty głównej, remont trybun, budowę boisk do gier zespołowych o sztucznej nawierzchni (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), placu zabaw dla dzieci
 • modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 (boisko do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, nowe ogrodzenie, bieżnia itp.)., uchwalone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta uchwałą nr 29/XIV/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Dziesiąta

Cały dokument wraz pozostałymi propozycjami (Drogi publiczne, Infrastruktura kulturalna i społeczna, Infrastruktura sportowa i rekreacyjna,  Realizacja systemu informacji o dzielnicy Dziesiąta,  Gospodarka komunalna, Ochrona środowiska) dostępny jest tutaj.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Advertisements

About Szymon Qavtan Furmaniak

Szymon Furmaniak - społecznik z Dziesiątej. Bibliotekarz, rowerzysta, gracz rowerowego polo, członek Partii Razem.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s